ข่าวสารและกิจกรรมเรียน แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่อายุต่ำกว่า 35 ปี

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครทุน 2020 APACRS TRAVEL GRANTS

33rd APACRS annual meeting and 30th SNEC anniversary international meeting ,9-11 July 2020 in Singapore.

โดยให้เขียนเหตุผลความยาวครึ่งกระดาษ A4 เพราะเหตุใดจึงสมควรได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ได้รับทุนนี้ ส่งมาที่อีเมล์

pannetp@hotmail.com,npichit@hotmail.com,thanapongmd@gmail.com,admin@rcopt.org

เขียนหัวข้ออีเมล์ "สมัครทุน APACRS 2020 TRAVEL GRANTS" ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องกลับมาบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจจากงานประชุม ประมาณ 8 - 10 นาที ในงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยจักษุฯ และเขียนเรื่องที่บรรยายเป็นบทความ ฟื้นฟูวิชาการ 1 เรื่อง เป็นภาษาไทย ภายใน 9 เดือน เพื่อลงในจักษุเวชสารด้วย

สามารถดูรายละเอียด และ submit ได้ที่ >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<<


กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาต้อหิน 
และอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา สาขาละ 1 ตำแหน่ง 

1.อนุสาขาต้อหิน ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
2.อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
1.วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา
2.หนังสือรับรองแหล่งทุน(ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร 02-763-3273
โทรสาร 02-354-9309

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
11th Neuro- Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ที่สนใจให้ดำเนินการจองตั้วเครื่องบินล่วงหน้าจะได้ราคาไม่สูง)
ชั้น 9ห้อง 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนก่อนวันที่ 7 กพ. 63 ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
หลังวันที่   7 กพ. 63 ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
ชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ชื่อบัญชี หน่วยประสาทจักษุ เลขที่บัญชี 026-451942-7
ติดต่อ คุณศิริลักษณ์ 02-2012729
ส่งชื่อ-นามสกุล ต้นสังกัดและหลักฐานการชำระเงินที่  email : Lakjiya@yahoo.com

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่างๆ ดังนี้
1.สาขาต้อหิน จำนวน 3 อัตรา  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ุ 2563
2.สาขาจอตาและวุ้นตา จำนวน 2 อัตรา  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
3.สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง จำนวน 1 อัตรา  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ุ 2563

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวันวิสา อัญชลีอำนวยพร
ID Line : vanessa.lertwilai
Tel : 099-3385847  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 02-256-4142, 02-256-4420-4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ  

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณ สุพัตรา สว่างกุล
โทร 02-419-8037

"ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Basic Cataract Surgery Workshop 2020 และ Advanced Cataract Surgery Workshop 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเรื่องต้อกระจกและการผ่าตัดแก้ไขให้มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป และเพื่อฝึกปฏิบัติผ่าตัดต้อกระจกจริงในตาหมู โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกอย่างเช่นเดียวกับการผ่าตัดต้อกระจกในคนนั้น มีรายละเอียดงานประชุมดังนี้

  1. Basic Cataract Surgery Workshop 2020

             -       ภาคบรรยาย   (วันที่ 20 - 21 มกราคม 2563) ณ. ห้องประชุม ชั้น B อาคารแพทยพัฒน์                                      

                                        (วันที่ 22 มกราคม 2563) ณ. ห้องประชุม ชั้น B และ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาแพทยพัฒน์

                                        ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท

             -       ภาคปฏิบัติ     (วันที่ 23 - 24 มกราคม 2563) ณ. ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์

                                        ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท (*หมายเหตุรับจำนวนจำกัด*)

  1. Advanced Cataract Surgery Workshop 2020 วันที่30 – 31 มกราคม 2563 ณ. ห้องประชุม 1216 โซน C ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

                                        ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท

ในการนี้ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเชิญแพทย์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม เข้าสมัครได้ที่ QR code ด้านล่าง และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-256-4142, 02-256-4420-4424"


กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2563 
3 สาขา จำนวน 5 อัตราดังนี้

1.อนุสาขาต้อหิน (Glaucoma) จำนวน 2 อัตรา
2.อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (Retina) จำนวน 2 อัตา
3.อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 กำหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 15 มกราคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-8108 ต่อ 2221
อีเมล์ opd_eye@hotmail.com และ eyeoffice2221@gmail.com

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน
Modal