ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

    ที่ ๗/๒๕๖๔

เรื่อง กำหนดกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเพื่อการสอบวุฒิบัตร

     ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๕


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 46 ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564   

โดยจะมีการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน และนำเสนอผลงานทางวิชาการ  (Free Paper & Poster)

        - ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564


        - ส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (เฉพาะผู้ที่ส่งเข้าประกวดผลงานวิจัย) ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2564


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!


ขอเชิญจักษุแพทย์ที่สนใจด้านแว่นตาลงทะเบียนอบรมการทำ Workshop ทางแว่นตา
ครั้งแรกของชมรมฯ (วันที่ 23-24ตค.64) โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบฯ 
(รีบสมัครกันนะครับเพราะจำนวนคนที่มา onsite ได้คงต้องขึ้นกับนโยบาย ศบค.
ใกล้ๆวันอบรมจะให้เลือกการมา onsite ตามเงื่อนไขของ ศบค และน่าจะต้อง First come First serve ตามคิวครับ )

ปล.ทางราชวิทยาลัยจักษุฯจะส่งจดหมายออกไปตามรพ.ต่างๆในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 64 
หากโรงพยาบาลใดต้องการให้ส่งเพิ่ม สามารถแจ้งมาในไลน์ ID : vsakchai ได้ครับ

เรียน สมาชิกจักษุแพทย์

สำหรับท่านที่ประสงค์จะชมงานประชุมวิชาการ The Pandemic Vision 14-16 July 2021 

ย้อนหลังบน Docquity สามารถรับชมได้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2564 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ่านต่อเรียน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการครั้งที่ 45 
ท่านสามารถรับชมประชุมวิชาการ  Essential Ophthalmology for General Practitioners  15-16 July 2021 
ย้อนหลังบน Docquity ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ่านต่อ

เรียน สมาชิกจักษุแพทย์ทุกท่าน

วิธีการเข้าชม Video on-demand ของงาน 45th RCOPT 2021 สามารถรับชมได้ทาง website >>>คลิก<<< ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไปโดยขั้นตอนดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ Username และ Registration Code ในการ login เข้าระบบ
2. เลือกหัวข้อการประชุมที่ต้องการรับชมจากเมนู VIDEO ON DEMAND PROGRAMME ในหน้า MAIN LOBBY หรือ CONVENTION
3. กดปุ่ม WATCH เพื่อรับชมการบรรยาย

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าชมการบรรยายย้อนหลังได้ถึงวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 (3 เดือนหลังงานประชุม)


ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อวุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากลของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก (World Federation for Medical Education: WFME 2015) และได้รับการรับรองเกณฑ์หลักสูตรฯ (มคว. ๑) จากแพทยสภาแล้วนั้น โดยเกณฑ์หลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ยังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าเทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ทราบข้อจำกัดในการใช้วุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาเอก และมีแนวปฏิบัติในการขอรับรองคุณวุฒิฯ ที่ชัดเจน จึงได้ออกประกาศฉบับนี้


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในปัจจุบัน
ยังคงมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทำคำแนะนำสำหรับ
จักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญ
ในการป้องกันโรคภายในหน่วยบริการทั่วประเทศไทย
ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน