ข่าวสารและกิจกรรม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในปัจจุบัน
ยังคงมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทำคำแนะนำสำหรับ
จักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญ
ในการป้องกันโรคภายในหน่วยบริการทั่วประเทศไทย

เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จักษุแพทย์ เป็นแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การปฏิบัติของจักษุแพทย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำและรวบรวม 

ข้อแนะนำเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังต่อไปนี้

1.ข้อแนะนำสำหรับจักษุแพทย์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับปรุงใหม่

2.แนวทางการดูแลผู้ป่วยอาการเยื่อบุตาอักเสบเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส

3.แนวทางการผ่าตัดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สรุปโดยย่อ ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดทางจักษุวิทยา) สถานการณ์ COVID - 19

4.ประกาศแนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5.คำแนะนำจาก AAO ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ดังนี้
1.    สาขาจอตาและวุ้นตา                                                จำนวน 2 ตำแหน่ง
2.    สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา                   จำนวน 1 ตำแหน่ง
3.    สาขาต้อหิน                                                             จำนวน 1 ตำแหน่ง
4.    สาขาจักษุประสาทวิทยา                                           จำนวน 2 ตำแหน่ง
5.    สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง                   จำนวน 1 ตำแหน่ง
6.    สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข                                    จำนวน 1 ตำแหน่ง

สัมภาษณ์ทุกสาขาวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนิน 
อาคาร 1 ชั้น 5 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สนใจสมัครกรอกเอกสารได้ที่ >>>คลิก<<< เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2564  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริลักษณ์  โทร.02-201-2729 Email: lakjiya@yahoo.com"ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 การจัดประชุม Neuro-Ophthalmology course for Ophthalmology Residents จำเป็นต้องเลื่อนจากวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้"

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 30 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 64
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ....

ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต่างๆ ดังนี้

-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอตาและวุ้นตา เปิดรับ ๒ ตำแหน่ง
-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง

โดยสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.psu-eye.com 
หรือสอบถามรายละเอียด โทร. ๐๗๔-๔๕๑๓๘๐ ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัครในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จะจัดงาน 1st CU OPH OPEN HOUSE ในวันที่ 29 มีนาคม 2564
ขอเชิญแพทย์ผู้ที่สนใจศึกษาต่อแพทยประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 20 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชอล ชัยวิเศษ 
โทร 02-256-4000 ต่อ 61637 ในวันและเวลาราชการ
ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 64

ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประจำปี 2564 ดังนี้

1.อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
2.อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.)
3.อนุสาขาจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
4.อนุสาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
5.อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
6.อนุสาขาจักษุประสาท (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
7.อนุสาขาต้อหิน (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 16 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 มกราคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-256-4000 ต่อ 61637 วันและในเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ
ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน