ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม 
APAO Leadership Development Program 2020-21
ส่งเอกสารการสมัครมาที่อีเมล์ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 9 มกราคม 2563
1.CV
2.APAO LDP Nomination Form >>>ดาวน์โหลด<<<

ราชวิทยาลัยฯ สนับสนุนการเข้าร่วม APAO LDP ดังนี้
- InDuction and Orientation (ผู้สมัครออกค่าใช้จ่ายที่พักและการเดินทางเอง)
- Leadership Masterclass 2-3 วัน (ราชวิทยาลัยฯ สนับสนุนค่าเดินทางตั๋วเครื่องบิน economy class และค่าที่พักโรงแรม 2-3 ดาวตามความเหมาะสม) โดยสามารถนำหลักฐานการชำระเงิน นำมาเบิกที่ราชวิทยาลัย ภายหลังจากเข้าร่วมการอบรมเรียบร้อยแล้ว
- Graduation (ผู้สมัครออกค่าใช้จ่ายที่พักและการเดินทางเอง)

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่างๆ ดังนี้
1.สาขาต้อหิน จำนวน 3 อัตรา  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 สัมภาษณ์ 26 มีนาคม 2563
2.สาขาจอตาและวุ้นตา จำนวน 2 อัตรา  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ุ 2563 สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ุ 2563

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวันวิสา อัญชลีอำนวยพร
ID Line : vanessa.lertwilai
Tel : 099-3385847  

ศักยภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ ประจำปีการฝึกอบรม 2563
ที่รับรองโดย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญแพทย์ใช้ทุนรวมถึงแพทย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุม Startup Ophthalmology Rajavithi 2020
ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563

อัดแน่นด้วยหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ
และพิเศษกับการจัดอบรมภาคปฏิบัติสำหรับการใช้ slit lamp เบื้องต้น 
เพื่อผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อเป็นจักษุแพทย์โดยเฉพาะ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น!!!
(ขอสงวนสิทธิ์หากมีผู้สมัครเกินจำนวน ทางผู้จัดจะเป็นผู้คัดเลือกผู้ได้รับการฝึกอบรมโดยให้สิทธิ์กับแพทย์ผู้ใช้ทุนปีที่ 2 ก่อน)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- เข้าร่วมภาคบรรยาย 1,000 บาท
- เข้าร่วมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 1,500 บาท

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2563
สมัครเข้าร่วมอบรม >>>คลิก<<<
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม >>>คลิก<<<
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email : startupophthalmology2020@gmail.com

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 4 สาขา

1.อนุสาขาโรคจอตาและวุ้นตา จำนวน 3 อัตรา

2.อนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ จำนวน 2 อัตรา            

3.อนุสาขาโครต้อหิน จำนวน 1 อัตรา                                                              

4.อนุสาขาโรคตาเด็กและตาเข จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-4334-8383   

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 


ชมรมกระจกตาขอเชิญชวนจักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน บุคคลในครอบครัว ผู้ป่วยและประชาชน
ทั่วไป ดาวน์โหลด ทดสอบ แชร์ แอพพลิเคชั่นตาแห้งหรือไม่ เพื่อคัดกรองโรคตาแห้งด้วยตนเอง 
ตระหนักถึงโรคตาแห้งและนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง

ทางชมรมกระจกตาใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านแชร์ให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป 
เนื่องจากทางชมรมฯ ยังคงต้องการข้อมูลเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะสามารถพัฒนาต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์และจัดกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยโรคตาแห้งในประเทศไทยต่อไป

1) กดบน desktop notebook จะเข้าไปที่ website ทดสอบ OSDI
2) กดบน android device จะเข้าไปที่ Google Store
3) สำหรับ apple device จะเข้าไปที่ App storeวารสารของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน