ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1 ครั้งที่ 2

หมายเหตุ: รายละเอียดวิธี การสัมภาษณ์ กรุณาติดต่อสถาบันโดยตรง 

          หากเป็นวันเดียวกัน อฝส มีมติ ให้รับการสัมภาษณ์ได้เพียงสถาบันเดียวราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 46 ในรูปแบบการประชุม Hybrid (onsite at ICONSIAM และ online Zoom) ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564 โดยการประชุมมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
พิธีมอบวุฒิบัตรฯ จักษุแพทย์ใหม่ และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific poster 
การบรรยายพิเศษโดย guest speaker

การประชุมวิชาการครั้งนี้จะนำความรู้ใหม่ทางด้านจักษุวิทยามาเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย และการวิจัย ในการนี้ ราชวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน และเวลาดังกล่าว  โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลาประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

    ที่ ๗/๒๕๖๔

เรื่อง กำหนดกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเพื่อการสอบวุฒิบัตร

     ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๕


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในปัจจุบัน
ยังคงมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทำคำแนะนำสำหรับ
จักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญ
ในการป้องกันโรคภายในหน่วยบริการทั่วประเทศไทย

ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2565 ดังนี้
-อนุสาขาต้อหิน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564
-อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2565

ติดต่อ 02-256-4000 ต่อ 61637 ในวันและเวลาราชการ
ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>คลิก<<<

กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ดังนี้

อนุสาขาต้อหิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา จำนวน 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธค 64

โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
1.วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา
2.หนังสือรับรองแหล่งทุน(ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร 02-763-3273
โทรสาร 02-354-9309

ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 46 นี้ มีจักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่วงการจักษุแพทย์ ได้รับมอบโล่แสดงความยินดี และโล่เกียรติคุณจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่ทุกท่าน อีกทั้งยังมีรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรม ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก และผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จักษุแพทย์ผู้มีผลงานประสงค์จะนำเสนอผลงานในต่างประเทศ โอกาสมาถึงท่านแล้ว พร้อมแพ๊คกระเป๋าโลดแล่นไปเกาหลี

Greetings from the APACRS and KSCRS!
The first in-person APACRS meeting since 2019 together with the KSCRS
Join us on 11 - 12 June 2022 for the APACRS-KSCRS joint meeting in Seoul!
All abstracts for Free Paper, ePoster, and Video for Film Festival must be submitted in English using the online submission form on the 34th APACRS Annual Meeting website.
Submission Commencement: Thursday, 25 November 2021, 00:00hrs (UTC+8)
Submission Deadline: Sunday, 20 February 2022, 23:59hrs (UTC+8)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://apacrs2022.org/guidelines-for-abstract.../

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 3 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2565 สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-419-8037

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน