ข่าวสารและกิจกรรม

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  
เรียน สมาชิกจักษุแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน
                        3.   โปรแกรมการประชุม (Update 19/11/62)
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา   แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้
พิธีมอบวุฒิบัตรฯ จักษุแพทย์ใหม่ และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific poster 
การบรรยายพิเศษโดย guest speaker


เรียน แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่อายุต่ำกว่า 35 ปี

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครทุน 2020 APACRS TRAVEL GRANTS

33rd APACRS annual meeting and 30th SNEC anniversary international meeting ,9-11 July 2020 in Singapore.

โดยให้เขียนเหตุผลความยาวครึ่งกระดาษ A4 เพราะเหตุใดจึงสมควรได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ได้รับทุนนี้ ส่งมาที่อีเมล์

pannetp@hotmail.com,npichit@hotmail.com,thanapongmd@gmail.com,admin@rcopt.org

เขียนหัวข้ออีเมล์ "สมัครทุน APACRS 2020 TRAVEL GRANTS" ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องกลับมาบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจจากงานประชุม ประมาณ 8 - 10 นาที ในงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยจักษุฯ และเขียนเรื่องที่บรรยายเป็นบทความ ฟื้นฟูวิชาการ 1 เรื่อง เป็นภาษาไทย ภายใน 9 เดือน เพื่อลงในจักษุเวชสารด้วย

สามารถดูรายละเอียด และ submit ได้ที่ >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<<


ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม "สาระสำคัญทางจักษุวิทยาสำหรับแพทย์ทั่วไป" 
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมให้โอนค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
จำนวน 4000 บาท เข้าบัญชี "ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย" 
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่ 028-2-00851-5 
แล้วส่งชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน อีเมล์ และ LINE ID พร้อมหลักฐานการโอน
กลับมาที่อีเมล์ rcopt.doc@gmail.com หรือ โทรสาร 02-718-0717


ด้วยจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ ๙๖๔ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๒ จำนวนเงินสนับสนุนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ โดยพิจารณาตามผลงานของแต่ละโครงการ  สมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจโปรดนำเสนอโครงการของท่านมายังคณะกรรมการจักษุมูลนิธิฯ...

"ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Basic Cataract Surgery Workshop 2020 และ Advanced Cataract Surgery Workshop 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเรื่องต้อกระจกและการผ่าตัดแก้ไขให้มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป และเพื่อฝึกปฏิบัติผ่าตัดต้อกระจกจริงในตาหมู โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกอย่างเช่นเดียวกับการผ่าตัดต้อกระจกในคนนั้น มีรายละเอียดงานประชุมดังนี้

  1. Basic Cataract Surgery Workshop 2020

             -       ภาคบรรยาย   (วันที่ 20 - 21 มกราคม 2563) ณ. ห้องประชุม ชั้น B อาคารแพทยพัฒน์                                      

                                        (วันที่ 22 มกราคม 2563) ณ. ห้องประชุม ชั้น B และ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาแพทยพัฒน์

                                        ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท

             -       ภาคปฏิบัติ     (วันที่ 23 - 24 มกราคม 2563) ณ. ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์

                                        ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท (*หมายเหตุรับจำนวนจำกัด*)

  1. Advanced Cataract Surgery Workshop 2020 วันที่30 – 31 มกราคม 2563 ณ. ห้องประชุม 1216 โซน C ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

                                        ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท

ในการนี้ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเชิญแพทย์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม เข้าสมัครได้ที่ QR code ด้านล่าง และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-256-4142, 02-256-4420-4424"


เรียนจักษุแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทยฺประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่นับถือ

ทางชมรมประสาทจักษุวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
TNOS Interactive classroom: Solving the neuro-oph problems by your own digit.
Topic : Emergency in common neuro-ophthalmic problems 
วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย.2562 เวลา 9.00-11.30 น.(150 นาที) 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง Convention Hall B

ท่านสามารถลงทะเบียน online ล่วงหน้าตามลิงค์ด้านล่าง รับจำนวนจำกัด 300 ท่านเท่านั้น

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2563 
3 สาขา จำนวน 5 อัตราดังนี้

1.อนุสาขาต้อหิน (Glaucoma) จำนวน 2 อัตรา
2.อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (Retina) จำนวน 2 อัตา
3.อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 กำหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 15 มกราคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-8108 ต่อ 2221
อีเมล์ opd_eye@hotmail.com และ eyeoffice2221@gmail.com


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ 
จักษุแพทย์ที่ได้รับตําแหน่ง ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
1.นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข
2.นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม

"The 6nd Asia-Australia Congress on Controversies in Ophthalmology" (COPHy AA), 
Bangkok, Thailand,February 14-15, 2020
submit their abstracts  http://cophyaa.comtecmed.com/abstracts/  
website:http://cophyaa.comtecmed.com/

เมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานีประสบอุทกภัยเฉียบพลัน 

ทำให้หน่วยงานราชการ รวมไปถึงโรงพยาบาลได้รับผลกระทบ 

ทางราชวิทยาลัยจักษุ ได้มอบกระเป๋าให้แก่บุคลากรทางด้านจักษุ

ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน
Modal