ข่าวสารและกิจกรรม


เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จักษุแพทย์ เป็นแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การปฏิบัติของจักษุแพทย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำข้อแนะนำเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการทำงานเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับจักษุแพทย์ นอกเหนือจากข้อแนะนำทั่วไปดังต่อไปนี้


เรียนสมาชิกจักษุแพทย์ สืบเนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2019

ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเสนอข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยดังนี้

ถึงแม้ว่าอาการเยื่อบุตาอักเสบเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่พบได้น้อยแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าจักษุแพทย์พบผู้ป่วยที่มีอาการเยื่อบุตาอักเสบที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ร่วมด้วย ควรรีบ นำผู้ป่วย เข้าสู่ขบวนการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในทันที
1. มีอาการทางระบบหายใจร่วมด้วย
2. ผู้ป่วยหรือผู้ป่วยมีญาติ หรือเพื่อนใกล้ชิดที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน
จักษุแพทย์ ต้องป้องกันจมูก ปาก และตาอย่างเหมาะสม เมื่อต้องตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเหล่านี้

ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคทางจักษุวิทยากับรายการชัวร์ก่อนแชร์ ตอนที่ 1-50


ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคทางจักษุวิทยากับรายการชัวร์ก่อนแชร์ ตอนที่ 50+


ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 "50 year of challenge"
ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องอาทิตยาทร ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช
ด้วยสถานการณ์ระบาดจากโรค covid-19 ทางผู้จัดประชุมขอเลื่อนงานประชุมดังกล่าวออกไปก่อน
จนกว่าสถานการณ์ระบาดจากโรค covid-19 จะดีขึ้น

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา
ประจำปี 2563 รอบ 2 จำนวน 1 อัตรา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 05-393-5512

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ทางคณะผู้จัดงานประชุมวิชาการ Cataract Day 2020 มีความกังวลในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้แทนบริษัทต่างๆ จึงมีมติขอเลื่อนการจัดการประชุมวิชาการ จากเดิมวันที่ 23-24 มีค 2563 นี้ เป็นวันที่ 21-22 กันยายน 2563

ขออภัยมา ณ ที่นี้
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ Cataract Day 2020

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน