ข่าวสารและกิจกรรมเรียน สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมการประชุมวิชาการ APAO 2019 ซึ่งจัดร่วมกับการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 43 วันที่ 6-9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ ตามตารางแนบ ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม ได้ที่ http://2019.apaophth.org/ ทั้งนี้ การลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนงาน ยังสามารถทำได้ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ดูตารางการประชุมคลิก อ่านต่อ..

ดาวน์โหลด หนังสือขออนุมัติผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

โปรแกรมการประชุม APAO 2019 แยกตาม Subspecialty


ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมวิชาการ "การบริหารจัดการคลินิกแว่นตาอย่างมีประสิทธิภาพ"
ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนในอัตราลงทะเบียน 4,000 บาท กรุณาส่งชื่อ นามสกุล, สถานที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ และ LINE ID
พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการลงทะเบียนมายังราชวิทยาลัยฯ ทางอีเมล์ rcopt.doc@gmail.com หรือ โทรสาร 02-718-0717 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นี้
ชำระค่าลงทะเบียนโดย โอนเข้าบัญชี ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 028-2-00851-5


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขยายระยะเวลาสนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

งานประชุมวิชาการ APAO 2019 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2019 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ


ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 3,000 บาทต่อท่าน


***โดยจะต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นี้เท่านั้น***

ให้ส่งใบเสร็จตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนา ส่งมาที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

***ราชวิทยาลัยฯจะตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการโอนเงินสนับสนุนให้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม***


ประกาศ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 1/2562
เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารจักษุเวชสาร

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในจักษุเวชสาร คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ 

ได้จัดสรรทุนสนับสนุนในปีพ.. 2562 และ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ตามที่ คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ Korean Ophthalmological Society ได้สนับสนุนทุนค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมจำนวน US$1000 ต่อ 1 ท่าน ทั้งหมด 5 ทุนจากประเทศไทย ราชวิทยาลัยได้พิจารณาผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 5 ทุนดังนี้

1.พญ.พุทธิญา แก้วกรณ์

2.นพ.เกษม เสรีศิริขจร

3.นพ.สุธี อนันต์ประเสริฐ

4.พญ.วัชราพร  ทองมี

5.พญ.จิรนันท์ ทรัพย์ทวีผลบุญ

***ทางผู้จัดประชุมจะส่งรายละเอียดให้ผู้ที่ได้รับทุนอีกครั้งทางอีเมล์ที่ได้ให้ไว้***


ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์ 034-388-700 ต่อ 7119-7120

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับจักษุแพทย์ที่ได้รับรางวัล”แพทย์ในดวงใจ77จังหวัด” ทั้ง 2 ท่าน
                                            
1.พญ.นวพร พูลสุวรรณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
                
2.นพ.อนันต์ พรมาตา โรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบ 2 จำนวน 2 สาขาดังนี้

1.อนุสาขาโรคจอตาและวุ้นตา 1 ตำแหน่ง

2.อนุสาขาโรคประสาทจักษุ 1 ตำแหน่ง

โดยสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ภาควิชาจักษุวิทยา หรือ คลิกเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ คุณญาดานุช เบอร์โทรศัพท์ 02-419-9208


ขอเชิญจักษุแพทย์ส่งผลงานเข้าประกวดรับทุน Oral Presentation Young Ophthalmologist ที่ประเทศญี่ปุ่นตามรายละเอียดด้านท้าย โดยส่ง บทคัดย่อ ตามที่กำหนดใน >>>link<<<และสาเหตุที่ท่านควรได้รับรางวัลนี้เป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 500 คำ 
มาที่ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เพื่อทาง ราชวิทยาลัยจะได้ส่ง recommendation ที่ปรับแล้ว กลับให้ท่านเพื่อเติมข้อมูลนั้นในแบบฟอร์ม แล้วท่านจะต้องส่งแบบฟอร์มเป็น pdf file ไปยังอีเมล์ jos-award@po.nichigan.or.jp ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามระยะเวลาที่ทางสมาคมจักษุแพทย์ญี่ปุ่นกำหนด


ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
The official video for promoting APAO 2019, Bangkok, Thailand March 6-9, 2019
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน