ข่าวสารและกิจกรรม


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 

สาขาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2567

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51  ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567

โดยจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  (Free Paper & E-Poster)

        - ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567


แพทย์ประจำบ้านที่นำเสนอผลงานวิจัยในงานนี้ ถือว่าตรงตามเกณฑ์ การสอบเพื่อใบวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่ ๓ /๒๕๖๗

เรื่อง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ

สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

*******************************

>>>ดาว์นโหลดแบบฟอร์มแนบผลงานวิจัย<<<


ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่ ๒/๒๕๖๗

เรื่อง การสมัครและการสอบ Basic sciences เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

>>>ดาวน์โหลดใบคำขอสมัครสอบ basic sciences<<<ประกาศ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2567

เรื่อง การประกวดผลงานนวัตกรรมสำหรับจักษุแพทย์ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
คู่มือตาสามัญประจำบ้าน โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

สารพันเรื่องน่ารู้สู่ดวงตา รวบรวมจากรายการ "เปิดสภาหมอตาคุยกัน" ทาง Clubhouse และ Facebook Iive สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในปัจจุบัน
ยังคงมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทำคำแนะนำสำหรับ
จักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญ
ในการป้องกันโรคภายในหน่วยบริการทั่วประเทศไทย

ด้วยฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นจักษุแพทย์และอาจารย์ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดังนี้

1. ตำแหน่งจักษุแพทย์ ในอนุสาขาจอตาและวุ้นตา จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    2.1 วุฒิการศึกษา วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาจักษุวิทยา และประกาศนียบัตร อนุสาขาจอตาและวุ้นตา
    2.2 ไม่จำกัดเพศ และอายุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 02-256-4000 ต่อ 61632-7 ตั้งแต่บัดนี้-18 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ผู้สนับสนุน