ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 10 จาก 225 รายการ

1531LOGO CRST.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ (Cornea PreCongress)

Created 2017-05-24 09:52:00 by คุณ System Administrator 84 Views

เนื่องด้วยทางชมรมจัดประชุมวิชาการ (Cornea PreCongress) เรื่อง Tear film Tear Break-up patterns : The New Perspective on Dry eye Diagnosis
ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดย Professor Norihiko Yokoi ณ โรงแรม W Bangkok Hotel 
จึงขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม เพื่อสำรองที่นั่งตาม link ด้านล่างนี้ ( ที่นั่งมีจำนวนจำกัด 150 ที่) 
**** เมื่อลงทะเบียนสมบูรณ์ จะได้รับ registration confirmation กลับทาง Email ***


1527logo aos.jpg

Abstract Submission is Extended | 3rd AOS Congress - Jakarta

Created 2017-05-08 13:44:00 by คุณ System Administrator 506 Views

Dear Friends and Colleagues,


It is a great pleasure and an honor to extend to you a warm invitation to attend the 3rd ASEAN Ophthalmology Society Congress, the most prestigious international congress in ophthalmology in the ASEAN Region, to be held July 19-21, 2017 at the Shangri-La Hotel, Jakarta, Indonesia.

All honorable authors are kindly encouraged to contribute to and help shape the conference through submission of your research abstracts, papers and posters.  Also high quality research contributions describing original and unpublished results of conceptual, constructive, empirical, experimental, or theoretical work in all areas of Ophthalmology are cordially invited for presentation at the conference.


CLICK HERE to submit your abstract.

More information, please visit our website.

The 3rd AOS Congress Organizing Committee and AOS Secretariat Team


1529rcoptapplogo.jpg

กำหนดแนวทางการรักษาภาวะจอตาเสื่อมแบบมีเส้นเลือดงอกใหม่ และแนวทางการรักษาภาวะ จุดภาพชัดบวมน้ำจากเบาห

Created 2017-05-23 13:28:00 by คุณ System Administrator 104 Views

เรียน ท่านสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยทางชมรมจอตาและกรมบัญชีกลาง ได้ประชุมปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยาฉีด anti-VEGF เข้าวุ้นตาทั้งสามชนิด โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ข้าราชการ โดยจากการประชุมร่วมกันได้เห็นสมควรให้มีการพิจารณาใ้ช้ยากลุ่มนี้อย่างสมเหตุสมผล จึงพิจารณาเห็นชอบจัดทำ " preferred practice patterns (PPP)" สำหรับการใช้ยา anti-VEGF ในโรคจอประสาทตาเสื่อม (AMD, PCV) และ diabetic macular edema (DME)


1516rcoptapplogo.jpg

การสมัครรับทุน Host an Ophthalmologist (AAO) ปี 2560

Created 2017-03-31 10:09:00 by คุณ System Administrator 1189 Views

เรียน ท่านสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งถึงการสมัครรับทุน Host an Ophthalmologist ประจำปี พ.ศ. 2560 ของ American Academy of Ophthalmology (AAO) ซึ่งจะจัดประชุมระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2560 ณ Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, LA ประเทศสหรัฐอเมริกา


1510rcoptapplogo.jpg

การสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สำหรับปี 2560

Created 2017-03-06 13:34:00 by คุณ System Administrator 2855 Views

แพทย์ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าไปกรอกใบสมัครด้วยตนเองใน

Website : http://www.tmc.or.th/tcgme

แล้วพิมพ์ลงกระดาษ (hard copy) 2 ชุด ส่งราชวิทยาลัยด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

พร้อมหลักฐานต่างๆ และจ่ายค่าสมัครสอบตามที่ราชวิทยาลัยกำหนด1528Mdswulogo.gif

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Created 2017-05-17 11:56:00 by คุณ System Administrator 216 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

โดยรับสมัครผู้ที่มีวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร แสดงความรู่ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา ดังนี้คือ

1. อนุสาขาน้ำวุ้นตาและจอประสาทตา จำนวน 1 อัตรา

2. อนุสาขากล้ามเนื้อตาเด็ก จำนวน 1 อัตรา

และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดภาระงาน (TOR) ตามเกณฑ์ของภาควิชาจักษุวิทยา

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร 037-395-085 ต่อ 11031-3 หรือ 091-108-6379 คุณ วัลยา นุชนิ่ม


1525โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Start Up Ophthalmology 4.0

Created 2017-04-24 13:45:00 by คุณ System Administrator 792 Views

การประชุมวิชาการจักษุวิทยาสำหรับแพทย์ใช้ทุน/เพิ่มพูนทักษะ/แพทย์ทั่วไป 
โดยภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 สถานที่ ห้องประชุมตึก EMS ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี
สมัครผ่านทาง
Facebook: Ophthalmology Rajavithi
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
รับจำนวนจำกัด เพียง 80 คน


1524RCOPT research logo1.jpg

ทุนการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

Created 2017-04-21 12:08:00 by คุณ System Administrator 733 Views

การขอทุนการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ทุนสนับสนุนแบบ Poster Presentation 10,000 บาท
ทุนสนับสนุนแบบ Oral Presentation 20,000 บาท
มีเอกสารประกอบการขอทุน ดังนี้
1.หนังสือขอความอนุเคราะห์ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ จากสถาบันต้นสังกัด
2.อีเมล์ตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน (ปริ้นหน้าอีเมล์)
3.บทคัดย่อผลงานวิชาการที่นำเสนอ
4.เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.หลักฐานการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ไปนำเสนอผลงานวิจัย
6.หน้าสมุดบัญชีผู้ขอทุน


1522no_picture.jpg

ประกาศ รับสมัคร ข้าราชการ จักษุแพทย์ประจำ รพ.อำนาจเจริญ 1 อัตรา

Created 2017-04-18 09:12:00 by คุณ System Administrator 755 Views

รพ.อำนาจเจริญ ประกาศ รับสมัคร ข้าราชการ จักษุแพทย์ประจำ  1 อัตรา 
ปัจจุบันมีจักษุแพทย์ประจำบรรจุแล้ว 1 อัตรา ผู้อำนวยการและรองฝ่ายแพทย์เป็นจักษุแพทย์
ภาระงาน
    ผู้ป่วยนอก 50-80 รายต่อวัน
    ห้องผ่าตัด เปิดบริการได้วัน จันทร์ พุธ ศุกร์
สนใจกรุณาติดต่อ ผอ.รพ.อำนาจเจริญ โทร 045-511-940 
Line id: acharaniti
สามารถนัดสัมภาษณ์ที่กทม.ได้