ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 10 จาก 375 รายการ

logo เชียงใหม่.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ

Created 2016-12-15 15:14:00 by คุณ System Administrator 920 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ดังนี้

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา 1 ตำแหน่ง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอตาและวุ้นตา 2 ตำแหน่ง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต้อหิน 1 ตำแหน่ง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งเสริมสร้าง 1 ตำแหน่ง


logo สภากาชาดไทย.gif

ฝ่ายจักษุวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นลูกตา

Created 2020-02-12 08:29:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ฝ่ายวิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นลูกตา

ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 16 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 15 มกราคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-256-4000 ต่อ 61637 วันและในเวลาราชการ


44.JPG

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44

Created 2020-08-04 13:50:00 by คุณ System Administrator 0 Views

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
1835Outlook-image.png.png

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าราชวิถีทุกท่านเข้าร่วมงาน Rajavithi Ophthalmology Alumni 2020

Created 2020-11-05 15:43:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เนื่องด้วยกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ดำเนินการจัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า 

Rajavithi Ophthalmology Alumni 2020
ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00-22.00 น. 
ณ ห้องประชุมกระจก ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่าราชวิถีทุกท่าน เข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว
และโปรดทำแบบสอบถาม เพื่อสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน
>>>คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม<<<


ACS 2020.JPG

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม The 7th Cornea Society Biennial Scientific Meeting

Created 2020-11-04 14:12:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เนื่องจากสถานการณ์  COVID 19 ทางผู้จัดประชุม ACS2020 จึงเลื่อนมาเป็นการประชุมแบบ VIrtual meeting ระหว่าง April 28-29, 2021

"We would be grateful if you could encourage your colleagues to submit abstracts (paper/poster) and register for ACS2020"

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ >>ACS2020 Website<<

Abstract submission deadline: 13:00, November 30 (Mon), 2020 (JST)

Early Bird Registration deadline: February 28 (Sun), 2021 (JST)


1833cover อ.ไพศาล รับรางวัลชัยนาทนเรนทร.png

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ จักษุแพทย์ ที่ได้รับพระราชทานรางวัล ชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2562

Created 2020-10-30 14:47:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร 
นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2562


โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2564 4 สาขา จำนวน 6 อัตรา

Created 2019-11-11 15:15:00 by คุณ System Administrator 0 Views

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2564
4 สาขา จำนวน 6 อัตราดังนี้

1.อนุสาขาต้อหิน (Glaucoma) จำนวน 2 อัตรา
2.อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (Retina) จำนวน 2 อัตา
3.อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea) จำนวน 1 อัตรา
4.แพทย์ผู้ช่วยวิจัย (Research Fellow)  จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-206-2900 ต่อ 30731
อีเมล์ opd_eye@hotmail.com


การเลือกตั้งประธานและกรรมการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

Created 2020-08-26 13:08:00 by คุณ System Administrator 0 Views

การสมัครเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการราชวิทยาลัยฯ และนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. (ใช้วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์หมดเขตสมัคร)
แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและกรรมการสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. (ใช้วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์หมดเขตสมัคร)


1832โลโก้ รพ.เมตตาประขารักษ์ (วัดไร่ขิง).jpg

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ จำนวน 6 อัตรา

Created 2020-10-22 09:37:00 by คุณ System Administrator 0 Views

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์จำนวน 6 อัตรา ดังนี้


1.นายแพทย์ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
2.จักษุแพทย์อนุสาขาม่านตาอักเสบ จำนวน 1 อัตรา
3.จักษุแพทย์อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข จำนวน 2 อัตรา
4.จักษุแพทย์อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-388-700-2 034-325-818 034-321-244 ต่อ 5117, 5131, 1101