ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 10 จาก 308 รายการ

1694image1.jpeg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการให้กับพยาบาลวิชาชีพเรื่อง "การป้องกันตาบอดในผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางจักษุ"

Created 2019-04-18 10:49:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เนื่องด้วยทาง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้จัดประชุมวิชาการให้กับพยาบาลวิชาชีพ ในเรื่องการป้องกันตาบอดในผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินทางจักษุ โดยโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน สามารถลงทะเบียนประชุมได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน พร้อมทั้งรับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลด้วย1693รางวัลสตรีดีเด่น อ.รวีวรรณ.jpg

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับพ.อ.หญิง พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม ที่ได้รับรางวัล "สตรีดีเด่น ประจำปี 2562

Created 2019-03-18 11:06:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับพ.อ.หญิง พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม ที่ได้รับรางวัล "สตรีดีเด่น และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562  ด้านการส่งเสริมสันติภาพ (ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ)"


1692original.jpg

ประกาศ เรื่อง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา

Created 2019-03-18 09:15:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา

ประจำปี ๒๕๖๒

…………………………… 

1.   กำหนดการรับสมัครสอบ วันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2562

                        โดยสามารถดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบ ได้ที่ website: www.tmc.or.th

                        และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปที่

                                    ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

                                    ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

                                    ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

                        รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ่านต่อ....


original.jpg

ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารจักษุเวชสาร

Created 2019-02-07 09:33:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 1/2562
เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารจักษุเวชสาร

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในจักษุเวชสาร คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ 

ได้จัดสรรทุนสนับสนุนในปีพ.. 2562 และ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้LOgomed.jpg

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ

Created 2016-12-13 09:26:00 by คุณ System Administrator 1270 Views

ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต่างๆ ดังนี้

-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอตาและวุ้นตา เปิดรับ ๒ ตำแหน่ง
-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง
-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต้อหิน เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง
-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง

โดยสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.psu-eye.com 
หรือสอบถามรายละเอียด โทร. ๐๗๔-๔๕๑๓๘๐ ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัครในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒


โลโก้ รพ.เมตตาประขารักษ์ (วัดไร่ขิง).jpg

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต้อหิน จำนวน 3 อัตรา

Created 2015-11-30 08:51:00 by คุณ System Administrator 3005 Views

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต้อหิน จำนวน 3 อัตราเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันทื่ 31 มีนาคม 2562
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวันวิสา อัญชลีอำนวยพร
ID Line : vanessa.lertwilai
Tel : 099-3385847  


โลโก้ รพ.เมตตาประขารักษ์ (วัดไร่ขิง).jpg

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ขยายเวลารับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง ถึงวันที่ 31 มีนาคม

Created 2019-02-07 10:46:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์ 034-388-700 ต่อ 7119-7120


rcoptapplogo.jpg

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุน เข้าร่วมประชุมวิชาการ the 121 st Annual Meeting of the Korean..

Created 2019-01-10 10:36:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตามที่ คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ Korean Ophthalmological Society ได้สนับสนุนทุนค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมจำนวน US$1000 ต่อ 1 ท่าน ทั้งหมด 5 ทุนจากประเทศไทย ราชวิทยาลัยได้พิจารณาผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 5 ทุนดังนี้

1.พญ.พุทธิญา แก้วกรณ์

2.นพ.เกษม เสรีศิริขจร

3.นพ.สุธี อนันต์ประเสริฐ

4.พญ.วัชราพร  ทองมี

5.พญ.จิรนันท์ ทรัพย์ทวีผลบุญ

***ทางผู้จัดประชุมจะส่งรายละเอียดให้ผู้ที่ได้รับทุนอีกครั้งทางอีเมล์ที่ได้ให้ไว้***


rcoptapplogo.jpg

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับจักษุแพทย์ที่ได้รับรางวัล”แพทย์ในดวงใจ77จังหวัด” ทั้ง 2 ท่าน

Created 2019-01-29 10:30:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับจักษุแพทย์ที่ได้รับรางวัล”แพทย์ในดวงใจ77จังหวัด” ทั้ง 2 ท่าน
                                            
1.พญ.นวพร พูลสุวรรณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
                
2.นพ.อนันต์ พรมาตา โรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 


logo ศิริราช.gif

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบ 2

Created 2018-04-25 15:01:00 by คุณ System Administrator 717 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบ 2 จำนวน 2 สาขาดังนี้

1.อนุสาขาโรคจอตาและวุ้นตา 1 ตำแหน่ง

2.อนุสาขาโรคประสาทจักษุ 1 ตำแหน่ง

โดยสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ภาควิชาจักษุวิทยา หรือ คลิกเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ คุณญาดานุช เบอร์โทรศัพท์ 02-419-9208