ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 10 จาก 371 รายการ

cover.png

อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม !! ผลิตภัณฑ์สุขภาพยี่ห้อ Vizumin แอบอ้างโฆษณา

Created 2020-10-01 14:43:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับการสอบถามถึงความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ Vizumin ที่ได้มีการโฆษณาผ่านแอพพลิเคชั่นLine โดยมีการกล่าวอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญ ของสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


สมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญชื่อดังกล่าว และสรรพคุณในการรักษาโรคตาที่กล่าวอ้างนั้นไม่เป็นความจริง จากการตรวจสอบพบว่า มีการนำภาพมาตกแต่ง ไม่ใช่บุคคลตามตำแหน่งที่แอบอ้าง โฆษณานี้เป็นข่าวปลอม ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์นี้1827original.jpg

ประกาศ กำหนดกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔

Created 2020-09-28 14:39:00 by คุณ System Administrator 0 Views

. ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้าน

            ผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้านถือตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศแพทยสภา ที่ ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๔ รอบที่ ๑  โดยได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขา/อนุสาขาดังกล่าว (กรณีสมัครโดยมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือปลอดภาระจากหน่วยงานของรัฐ (กรณีสมัครโดยไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ)....apao-logo.png

เชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดร่วมโครงการ APAO International Fellowship Program 2020-2021

Created 2019-05-22 09:42:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรียน แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดท่านใดที่ fulfilled to this criteria

  • 1) From an APAO member nation; (ซึ่งเราเป็นสมาชิก)
  • 2) Have completed basic residency training in ophthalmology; advantages will be given to those having completed a subspecialty training program;
  • 3) Published at least one original scientific article in an indexed peer-reviewed journal;
  • 4) Fulfill the special requirements of respective APAO International Training Centers;
  • 5) Preferably younger than age 40.

และสนใจเข้าร่วมโครงการ APAO International Fellowship Program 2020-2021 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ่านต่อ


1825RCOPT research logo1.jpg

New Journal Studies in Thailand

Created 2020-09-05 12:16:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของสมาชิกจักษุแพทย์ใน Academy Express Asia-Pacific edition ซึ่งเป็นจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology ส่งทาง email ทุกสัปดาห์ ถึงสมาชิกจักษุแพทย์ของ 19 องค์กรวิชาชีพทางจักษุ วิทยา ใน Asia Pacific region รวมทั้ง Royal College of Ophthalmologists of Thailand  (RCOPT)  ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิก จักษุแพทย์ ติดตามผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทยในจดหมายข่าวดังกล่าว


ท่านสมาชิกจักษุแพทย์ที่มีผลงานวิจัยใหม่ในวารสารวิชาการทางจักษุวิทยาที่เป็น indexed journal ส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ใน Academy Express ฉบับต่อไปได้ที่ yyosanan@gmail.com หรือ admin@rcopt.org1821original.jpg

การเลือกตั้งประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

Created 2020-08-26 13:08:00 by คุณ System Administrator 0 Views

การสมัครเลือกตั้งเป็นประธานราชวิทยาลัยฯ และนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระ วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. (ใช้วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเกณฑ์หมดเขตสมัคร)


RCOPT research logo1.jpg

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งที่ 44

Created 2017-08-25 10:24:00 by คุณ System Administrator 1680 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 44

ในวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ 

โดยจะมีนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน 

แพทย์ประจำบ้านที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่ง

·        แบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  

·        ส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม เฉพาะประกวดวิจัย ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย (Free Paper & Poster) โดยไม่ประสงค์จะเข้าประกวด 

ให้ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  เช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!


44.JPG

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44

Created 2020-08-04 13:50:00 by คุณ System Administrator 0 Views

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์