ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 10 จาก 254 รายการ

1610logo กรมบัญชีกลาง.jpg

การยกเลิกเบิกจ่ายใบมีดผ่าตัดในสิทธิราชการ

Created 2018-02-19 09:19:00 by คุณ System Administrator 72 Views

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค โดยยกเลิกการเบิกใบมีดผ่าตัด เพื่อการผ่าตัดต้อกระจกหลายรายการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอทักท้วงการยกเลิกดังกล่าว โดยสามารถเบิกจ่ายได้ดังเดิม ทางกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า.....


1609Cataract Premier League.jpg

"Cataract Premier Ledge"

Created 2018-02-16 08:56:00 by คุณ System Administrator 121 Views

"CATARACT PREMIRE LERDGE" VDO BASE DISCUSSION MARCH 27 14.00-15.30 KAMOLTIP BALLROOM 2nd FLOOR, THE SUKOSOL HOTAL


1604logo-chula.png

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคกระจกตาโก่ง

Created 2018-02-06 14:43:00 by คุณ System Administrator 256 Views

ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ โรคกระจกตาโก่ง ในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2561 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


1608pr cataract day 2018.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cataract Day 2018

Created 2018-02-12 15:21:00 by คุณ System Administrator 174 Views

ชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย ฯ (THSCRS) ได้จัด ประชุมวิชาการ “Cataract Day 2018” สําหรับจักษุแพทย์ แพทย์ประจําบ้านด้านจักษุและบุคลากรด้านจักษุ ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล
โดยมีค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วม ประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นจํานวนเงิน 2,200 บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) ชําระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
บัญชธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลราชวิถีชื่อบัญชี ชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี 051-275190-1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์


รูปไว้อาลัย อ.วิสุทธิ์.jpg

ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ "ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล"

Created 2018-02-10 11:35:00 by คุณ System Administrator 186 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ
"ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล" 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคลท่านได้ดำรงตำแหน่ง 
- นายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2539-2543
- ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2541-2543
- ประธานจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552-2556 
ท่านได้นำการประชุมวิชาการ APAO เข้ามาในประเทศไทย ในปี 2003 ในตำแหน่ง President of the 19th congress of APAO


1606logo apao 2019.jpg

ผลประกวดตราสัญลักษณ์ของการประชุม APAO Bangkok 2019

Created 2018-02-07 09:44:00 by คุณ System Administrator 205 Views

ตามที่คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ APAO Bangkok 2019 ได้ดำเนินการประกวดตราสัญลักษณ์ของการประชุม APAO Bangkok 2019 นั้น 
ในการนี้ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ APAO Bangkok 2019 ได้พิจารณาผลการประกวดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ APAO Bangkok 2019 จึงขออนุเคราะห์เผยแพร่ผลการประกวด


160527540336_2138881752805247_4698873085746155421_n.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ในโอกาสเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “Arthur Lim Award

Created 2018-02-07 09:35:00 by คุณ System Administrator 182 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับ
อ.นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข 
ในโอกาสเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “Arthur Lim Award” 
The Arthur Lim Award recognizes ophthalmologists who have demonstrated exemplary leadership in the field of ophthalmology and subsequently made substantial improvements in ophthalmic teaching and training in their countries and beyond. 
It is named after Arthur Lim, former President and Secretary-General of the APAO.1602โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

ขอเชิญประชุมวิชาการ "What residents should know in ophthalmology beyond the BSCS book"

Created 2018-02-02 09:08:00 by คุณ System Administrator 331 Views

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ได้จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 29 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

โดยกลุ่มงานจักษุวิทยาจะมีการบรรยายในหัวข้อใหญ่ คือ "What residents should know in ophthalmology beyond the BSCS book" ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ khempk.w@gmail.com ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ คุณวณิดา เข็มภูเขียว โทร 094-792-9342


1593LoGO จักษุมูลนิธิย่อ.jpg

การให้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมประชุม APAO 2018

Created 2017-12-07 10:18:00 by คุณ System Administrator 858 Views

ตามที่จะมีการประชุม APAO ครั้งที่ 33 ณ ประเทศฮ่องกง ในวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561  จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่มีผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้....