ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42 วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

เรียน ท่านสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และประชาชนทั่วไปทราบ

ตามที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายชนิดได้มีการเผยแพร่ และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคทางตา ซึ่งทั้งประชาชน และบุคลากรการแพทย์หลายท่านได้ตระหนัก และแสดงความห่วงใยในสุขภาพ และการรับรู้ข่าวสารที่ผิดพลาดของประชาชน


การดำเนินงานตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอขอบพระคุณ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  อธิบดีกรมการแพทย์ นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมการแพทย์และประธานจัดงานประชุม APACRS นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์, Dr.Ronald Yeoh, Dr.Chan Wing Kwong, Kathy Chen และคณะกรรมการ APACRS , รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์และคณะกรรมการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, นพ.พิชิต นริพทะพันธุ์และคณะกรรมการจัดงานจากชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย ชมรมทุกชมรมในสังกัดราชวิทยาลัยจักษุฯ, รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ และคณาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยากรทั้งจากต่างประเทศและในประเทศไทย, ทีม allied healthจาก สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย โดยทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ APACRS ครั้งที่ 31 ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ผู้เข้าประชุมทั้งไทยและต่างประเทศทุกคนต่างได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความประทับใจและรอยยิ้มอันเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพจากจักษุแพทย์และบุคลากรสุขภาพด้านจักษุวิทยาจากทั่วโลก

         ในงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 31 APACRS ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ  นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่20 กค 2561 เวลา 08.30 น. ณโรงแรมแชงการีลา อ เมือง เชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมงานจักษุแพทย์จากต่างประเทศรวมถึงสมาชิกจักษุแพทย์ไทยเข้าร่วมประชุมกว่า 1500 ท่าน นำมาซึ่งความปลื้มปิติสู่คณะกรรมการผู้จัดงานและคณะกรรมการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

งานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 31 APACRS ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมวิชาการร่วมกับ APACRS 
ณ รร.แชงการีลา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 19-21 ก.ค.2018 
มีจักษุแพทย์จากต่างประเทศรวมถึงสมาชิกจักษุแพทย์ไทยเข้าร่วมประชุมกว่า 1500 ท่าน 
บรรยากาศในการประชุมอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งมิตรภาพของจักษุแพทย์ทั่วโลก เป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่ง 
ที่พวกเราได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าบ้านชาวไทยต้อนรับผู้คนที่มาจากทุกสารทิศทั่วโลก


สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แจ้งว่า ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา มีเคสผู้ป่วยชาวรัสเซียและอิตาลี มาขอรับยากลับบ้าน 6-10 ขวด โดยอ้างว่าเป็นยาที่แพทย์ประเทศตนเองสั่ง แต่ลืมนำยาและไม่ได้เอาบรพ.มาแสดง แพทย์ที่โรงพยาบาล BSH มีการสั่งยาให้ อีกไม่กี่วันต่อมามีผู้ป่วยไปรับยาอีกจำนวนมากที่ โรงพยาบาลเกาะสมุย เมื่อพบจักษุแพทย์ ผู้ป่วยมีท่าทางพิรุธ แพทย์อธิบายและปฏิเสธการสั่งยา บอกว่าเป็นยาที่ใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้น

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 4th Chulalongkorn Eye Center – Kyoto Prefectural University of Medicine "Hand in hand, we can learn and grow” โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ Kyoto Prefectural University of Medicine (KPUM)

โดยจะมีการจัดประชุมโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  (ตามโปรแกรมที่แนบมาด้วย)


ชวนติดตามชีวิตหมอ...จากเรื่องจริง
#ep 1 : ชีวิตกลางคืนของหมอผ่าตัด
#DoctorSeries 
#50ปีแพทยสภา 
ตั้งใจ ใส่ใจ จริงใจ เพื่อคนไข้ เพื่อประชาชน


ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
The official video for promoting APAO 2019, Bangkok, Thailand March 6-9, 2019
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน