ข่าวสารและกิจกรรม

คู่มือตาสามัญประจำบ้าน โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

สารพันเรื่องน่ารู้สู่ดวงตา รวบรวมจากรายการ "เปิดสภาหมอตาคุยกัน" ทาง Clubhouse และ Facebook Iive สรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในปัจจุบัน
ยังคงมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจึงจัดทำคำแนะนำสำหรับ
จักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญ
ในการป้องกันโรคภายในหน่วยบริการทั่วประเทศไทย

กลับมาอีกครั้งสำหรับการประชุมประจำปี 2023 ของกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  ขอเชิญแพทย์ใช้ทุนรวมถึงแพทย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุม "Startup Ophthalmology Rajavithi 2023" ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566


ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

เข้าร่วมเฉพาะภาคบรรยาย 2,000 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ) 

เข้าร่วมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ slit-lamp 2,500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง )

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2566 >>>คลิกเพื่อสมัคร<<<

 

รายละเอียดการชำระจะแจ้งให้ทราบหลังประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Email : startup.oph2023@gmail.com 


Raikhing Ophthalmology Day 16-17 March 2023 @Dusit Thani Hua Hin


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับแพทย์หญิง ปุณณกา พงศ์พานิช แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล Best Presentation in Free Paper Session ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 11th Asian Neuro-Ophthalmology Society Meeting (ASNOS) ซึ่งจัดร่วมกับ 8th Asia Cornea Society Biennial Scientific Meeting (ACS) และ 48th Annual Meeting of the Royal College of Ophthalmologists of Thailand (RCOPT) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565

ตามที่คณะอนุกรรมการวิจัย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยของสมาชิกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทางจักษุวิทยาที่เป็น Indexed Journal เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อการใช้อ้างอิงต่อไปนั้น  ในปี ..2565 มีจำนวนผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทยที่รวบรวมจากสถาบันฝึกอบรมได้ 165 เรื่อง (print 157 และ online ahead of print 8) ปรียบเทียบกับจำนวนผลงานวิจัยในปี ..2564 ซึ่งมีจำนวน 168 เรื่อง (print 156 และ online ahead of print 12) จำนวนผลงานที่รวบรวมได้นั้น คณะอนุกรรมการวิจัยเชื่อว่ายังมีผลงานวิจัยนอกสถาบันฝึกอบรมอีก ถ้าสมาชิกจักษุแพทย์มีข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งมาที่ admin@rcopt.org เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการวิจัย โดยรวบรวมการดำเนินการตั้งแต่ .ค.-..2565

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯได้จัดประชุมวิชาการ Research Day เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ..2565 ที่ห้องประชุม สัมมนา 2-3, 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานวิจัยจากการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน และ ฟังผู้ทรงคุณวุฒิอภิปราย ซักถาม และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทำงานวิจัย 

Academy Express เป็นจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology ส่งทาง email ทุกสัปดาห์ ถึงสมาชิกของ 19 องค์กร วิชาชีพทางจักษุวิทยาใน Asia Pacific region รวมทั้ง RCOPT ราชวิทยาลัยฯเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์ ติดตาม ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในคอลัมน์ ASIA PACIFIC JOURNAL STUDIES ในจดหมายข่าวดังกล่าว

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขยายเวลารับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข  1 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566  

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริลักษณ์  โทร.02-201-2729 Email: lakjiya@yahoo.com              

Link สำหรับสมัคร >>>คลิก<<<  

ค้นหาจักษุแพทย์
ค้นหาขั้นสูง
วีดิทัศน์การประชุมในรูปแบบ flash drive 32 GB
Hybrid Mydriasis
IA Capsulotomy
การศึกษาต่อเนื่อง (CME) คืออะไร
วิธีหยอดตาที่ถูกต้อง
การนวดตาอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตา
Subscribe to our newsletters
ประวัติ RCOPT

ใน ปี พ.ศ. 2498 แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้าน ตา หู คอ จมูก ได้ร่วมประชุมกันเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับในการจัดตั้งสมาคมขึ้น นับว่าเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางสมาคมแรกของประเทศไทย ซึ่งพวกเราที่เป็นจักษุแพทย์รุ่นหลังรู้สึกภาคภูมิใจในวิสัยทัศน์ของท่าน ปรมาจารย์เหล่านั้น

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 1 มกราคม 2560 – 30 ธันวาคม 2561

ผู้สนับสนุน