ควันหลงวิชาการ + วิชาการน่ารู้

ควันหลงวิชาการ + วิชาการน่ารู้
แสดง 1 - 10 จาก 36 รายการ

What’s Endophthalmitis? Evidence-Based vs Common sense-Based Medicine

Updated 2017-01-09 09:20:00 by คุณ System Administrator 11026 Views

Endophthalmitis

-        A clinical diagnosis made when intraocular inflammation involving both the posterior and anterior chambers is attributable to bacterial or fungal infection

-        Progressive vitritis is the hallmark of any form of endophthalmitis


Choroidal Tumors: Improvements in Imaging and Therapy

Updated 2017-01-01 22:02:00 by คุณ System Administrator 12149 Views

Uveal melanoma is the most common primary intraocular malignancy in adult.  The incidence of uveal melanoma is more common in Caucasian than in Asian population.  Uveal melanoma is categorized into 3 types with regard to the parts of the eye; the choroid, which is the most common one, ciliary body, and iris.  

 

One of the symptoms of choroidal melanoma invariably includes blurred vision.  Risk factors for development of choroidal melanoma include Caucasian race, sun exposure, oculodermal melanosis, and preexisting choroidal nevus.


The Cutting Edge of Managing Uveitis

Updated 2017-01-01 21:55:00 by คุณ System Administrator 11262 Views

Current diagnostic testing in uveitis includes the followings:

1. Molecular tests : PCR, Goldmann-Witmer

2. Imaging tests : fundus photography, Ultra-Wide-Field(UWF) imaging, fluorescein angiogram, Indocyanine Green(ICG) angiography, autofluorescence, SD/SS-OCT, OCT angiography, and intraoperative OCT

3. Vitrectomy is deployed as a diagnostic and therapeutic surgical tool in case of vitreous opacity caused by vitritis or vitreous hemorrhage, and CME.


Retinal Detachment: Is PVR Still a Problem?

Updated 2017-01-01 21:48:00 by คุณ System Administrator 11695 Views

Proliferative vitreoretinopathy (PVR) เป็นสาเหตุสำคัญของการล้มเหลวของการผ่าตัดรักษาโรค retinal detachment ซึ่งเกิดจากการที่มี cell migration และเกิดการรวมตัวของ collagen สร้างขึ้นมาเป็น membrane ทั้ง inner และ outer surface of retina โดยเมื่อ membrane เกิดการหดตัวขึ้นทำให้เกิดเป็น retinal fold


Serious eye cancer masquerade as common benign condition

Updated 2017-01-01 21:41:00 by คุณ System Administrator 11251 Views

โรคบางโรคที่เป็นโรคง่ายๆ ทำให้เรามองข้ามโรคร้ายแรงที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้ ตัวอย่างเช่น

ภาวะ astigmatism ผู้ป่วยอาจจะมี ciliary body melanoma ซ่อนอยู่

ภาวะ chalazion อาจจะเป็นได้ทั้ง sebaceous gland carcinoma, basal cell carcinoma, Merkel cell carcinoma, metastasis, sweat gland neoplasms

ภาวะ pterygium อาจจะเป็น  CIN หรือ  conjunctival malignant melanoma

ภาวะ strabismus, leukocoria อาจจะเป็น retinoblastoma เป็นต้น


Medical and surgical management of pathologic myopia

Updated 2016-12-28 23:23:00 by คุณ System Administrator 11752 Views

การรักษา myopic CNV ประกอบด้วย

1.          Laser photocoagulation: ข้อเสียคือ มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้สูง ไม่ช่วยให้ระดับการมองเห็นดีขึ้นได้ในระยะยาว และเกิด laser scar expansion ในภายหลัง

2.          Photodynamic therapy: ข้อเสียคือ ไม่ทำให้การมองเห็นดีขึ้น และเกิด chorioretinal atrophy ได้

3.          Anti-VEGF: มีการศึกษาพบว่าการฉีด intravitreal anti VEGF เพื่อรักษา myopic CNV สามารถช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นมากกว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับเฉพาะ PDT โดยที่ intravitreal anti-VEGF ช่วยลด central foveal thickness และป้องกัน irreversible retinal damage


Latest Advances in AMD

Updated 2016-12-28 23:15:00 by คุณ System Administrator 11263 Views

PCV พบได้บ่อยกว่าในคนเอเชีย เป็น variant ของ type 1 CNV และเป็น subtype ของ nAMD มีลักษณะ คือ abnormal BVN และ polyps ปัจจุบันการรักษาที่เป็นมาตรฐาน และให้ visual outcome ที่ดี คือ การใช้ Anti-VEGF จึงมีการค้นคว้าวิจัยมากมายเกี่ยวกับ Anti-VEGF โดยเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยวิธีอื่น และในกลุ่ม Anti-VEGF ด้วยกันเอง


Intraoperative OCT

Updated 2016-12-28 23:10:00 by คุณ System Administrator 11186 Views

เครื่อง iOCT สามารถช่วยแสดงผลของการผ่าตัด membrane peeling ได้ โดยแสดงให้เห็นว่าการลอกยังทำไม่ครบถ้วนได้ถึงร้อยละ 22 และในทางตรงข้ามก็ได้แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 15 ของเคสที่จำเป็นที่จะต้องลอกนั้น ได้มีการลอกที่ครบถ้วนแล้วไม่จำเป็นที่จะลอกต่อ   

นอกจากนี้ในแง่ของการซ่อมแซมการหลุดลอกของชั้น retina เครื่อง iOCT สามารถช่วยหาจุดที่จะทำการระบายได้อย่างเหมาะสม ช่วยหา dissection plane หรือ retinal break และยังช่วยตรวจหา full-thickness macular hole ได้


Diabetic retinopathy (DR): New Management Paradigm

Updated 2016-12-28 23:00:00 by คุณ System Administrator 12578 Views

Diabetic retinopathy (DR): New Management Paradigm

1.  Prevalence and Risk Factor

2. New paradigm in systemic control

3. Imaging

4.Laser in anti-VEGF era

5. anti VEGF in DME

6. anti VEGF in PDR

7. Surgery

8.Screening

9. DRCR.net ในอนาคตที่อยู่ระหว่างการศึกษา


Medical Treatment and Adherence

Updated 2016-11-22 16:27:00 by คุณ System Administrator 11542 Views

-Medical adherence

1.        Obtaining the medication

2.        Instilling the drop successfully

3.        Using it at the prescribed time

4.        Doing it regularly