ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 10 จาก 318 รายการ

llDB1fO.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม "สาระสำคัญทางจักษุวิทยาสำหรับแพทย์ทั่วไป"

Created 2019-05-13 10:04:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม "สาระสำคัญทางจักษุวิทยาสำหรับแพทย์ทั่วไป" 

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมให้โอนค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
จำนวน 4000 บาท เข้าบัญชี "ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย" 
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์เลขที่ 028-2-00851-5 
แล้วส่งชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน อีเมล์ และ LINE ID พร้อมหลักฐานการโอน
กลับมาที่อีเมล์ rcopt.doc@gmail.com หรือ โทรสาร 02-718-0717


Abstract Opens Annoucement re.jpg

ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Ophthalmology Society ครั้งที่ 4

Created 2019-06-07 10:59:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Ophthalmology Society 

ครั้งที่ 4 ที่เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา วันที่ 7-8 พย. 2562 หมดเขตรับบทคัดย่อ วันที่ 31 กค. 2562 

https://aoscambodia2019.org

บทคัดย่อจากแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ1697จักษุแพทย์ดีเด่น.jpg

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมและยินดีแด่ "จักษุแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2561"

Created 2019-05-08 11:29:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยขอแสดงความชื่นชมและยินดี แด่ 

1. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ "จักษุแพทย์ดีเด่น ด้านบริการสังคม ประจำปี 2561 " 
2. ศ.พญ.ละอองศรี อัชชนียะสกุล "จักษุแพทย์ดีเด่น ด้านบริการวิชาการ ประจำปี 2561 "


1703logo ccc.png

Comprehensive Cataract Conference and 3rd Biennial World Conference on MSICS

Created 2019-05-29 09:54:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรียน สมาชิกที่สนใจประชุมวิชาการด้าน
Manual Small Incision Cataract Surgery  ( MSICS ) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิ้งก์ https://ccc2019.in/

ขอเชิญส่งชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่ติดต่อได้สะดวก มาที่อีเมลราชวิทยาลัยจักษุ admin@rcopt.org 
ราชวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อผ่านชมรมต้อกระจกแผลเล็ก เพื่อลงทะเบียนในราคาพิเศษต่อไป


LoGO จักษุมูลนิธิย่อ.jpg

ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

Created 2018-10-12 16:43:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วยจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ ๙๖๔ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๒ จำนวนเงินสนับสนุนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ โดยพิจารณาตามผลงานของแต่ละโครงการ  สมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจโปรดนำเสนอโครงการของท่านมายังคณะกรรมการจักษุมูลนิธิฯ...


apao-logo.png

เชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดร่วมโครงการ APAO International Fellowship Program 2019-20

Created 2019-05-22 09:42:00 by คุณ System Administrator 0 Views


แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ APAO International Fellowship Program 2019-20 ให้ส่งข้อมูลดังนี้ 

1) CV 
2) Certificates 
3) Testimonials
4) Reference letters and 
5) A published article

มาที่อีเมล์ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยเขียนหัวข้ออีเมล์ "สมัคร APAO International Fellowship Program 2019-20''

หลังจากผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการราชวิทยาลัยแล้ว จะต้องดำเนินการ complete application form ผ่าน website APAO เพื่อ APAO committee 
พิจารณาการคัดเลือกขั้นต่อไป


สบพช.JPG

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Created 2019-05-22 08:27:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบนโยบายพิเศษ) สำหรับแพทย์ประสงค์รับทุนจักษุ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562


เว็บไซต์ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท http://www.icpird.in.th/resident/


update.JPG

การประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา

Created 2019-05-16 15:03:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  
เรียน สมาชิกจักษุแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา   แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้
พิธีมอบวุฒิบัตรฯ จักษุแพทย์ใหม่ และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific poster 
การบรรยายพิเศษโดย guest speaker


1698S__9625726.jpg

เชิญร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Created 2019-05-08 11:45:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญ จักษุแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 45  ปีของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณโรงแรม Pullman Raja Orchid Khon Kaen

.....ฟรีค่าลงทะเบียน 
.....ฟรีค่าที่พักโรงแรม Pullman Raja Orchid
.....จำนวนจำกัด

ผู้สนใจกรุณาช่วยลงทะเบียนใน Google form >>>คลิก<<<