ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 10 จาก 337 รายการ

โลโก้พระมงกุฎเกล้า.jpg

กองจักษุกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 สาขา

Created 2017-12-13 14:26:00 by คุณ System Administrator 763 Views

กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาต้อหิน 
และอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา สาขาละ 1 ตำแหน่ง 

1.อนุสาขาต้อหิน ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
2.อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
1.วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา
2.หนังสือรับรองแหล่งทุน(ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร 02-763-3273
โทรสาร 02-354-9309


g9bgszj.jpg

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมประชุม 11th Neuro- Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents

Created 2019-12-02 15:36:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
11th Neuro- Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ที่สนใจให้ดำเนินการจองตั้วเครื่องบินล่วงหน้าจะได้ราคาไม่สูง)
ชั้น 9ห้อง 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนก่อนวันที่ 7 กพ. 63 ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
หลังวันที่   7 กพ. 63 ค่าลงทะเบียน 1400 บาท
ชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ชื่อบัญชี หน่วยประสาทจักษุ เลขที่บัญชี 026-451942-7
ติดต่อ คุณศิริลักษณ์ 02-2012729
ส่งชื่อ-นามสกุล ต้นสังกัดและหลักฐานการชำระเงินที่  email : Lakjiya@yahoo.comโลโก้ รพ.เมตตาประขารักษ์ (วัดไร่ขิง).jpg

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่างๆ ดังนี้

Created 2015-11-30 08:51:00 by คุณ System Administrator 3005 Views

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่างๆ ดังนี้

1.สาขาต้อหิน จำนวน 3 อัตรา  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ุ 2563
2.สาขาจอตาและวุ้นตา จำนวน 2 อัตรา  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
3.สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง จำนวน 1 อัตรา  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ุ 2563

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวันวิสา อัญชลีอำนวยพร
ID Line : vanessa.lertwilai
Tel : 099-3385847  


รพ.จุฬา.jpg

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน

Created 2016-11-22 15:57:00 by คุณ System Administrator 1184 Views

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 02-256-4142, 02-256-4420-4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ  1740RF 63 .png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง

Created 2019-12-03 09:05:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณ สุพัตรา สว่างกุล
โทร 02-419-8037


1738Poster_Page_1.jpg

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Basic Cataract Surgery Workshop 2020 และ Advanced Cataract Surgery

Created 2019-11-19 13:45:00 by คุณ System Administrator 0 Views

"ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Basic Cataract Surgery Workshop 2020 และ Advanced Cataract Surgery Workshop 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเรื่องต้อกระจกและการผ่าตัดแก้ไขให้มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป และเพื่อฝึกปฏิบัติผ่าตัดต้อกระจกจริงในตาหมู โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกอย่างเช่นเดียวกับการผ่าตัดต้อกระจกในคนนั้น มีรายละเอียดงานประชุมดังนี้

  1. Basic Cataract Surgery Workshop 2020

             -       ภาคบรรยาย   (วันที่ 20 - 21 มกราคม 2563) ณ. ห้องประชุม ชั้น B อาคารแพทยพัฒน์                                      

                                        (วันที่ 22 มกราคม 2563) ณ. ห้องประชุม ชั้น B และ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาแพทยพัฒน์

                                        ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท

             -       ภาคปฏิบัติ     (วันที่ 23 - 24 มกราคม 2563) ณ. ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์

                                        ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท (*หมายเหตุรับจำนวนจำกัด*)

  1. Advanced Cataract Surgery Workshop 2020 วันที่30 – 31 มกราคม 2563 ณ. ห้องประชุม 1216 โซน C ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

                                        ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท

ในการนี้ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเชิญแพทย์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม เข้าสมัครได้ที่ QR code ด้านล่าง และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-256-4142, 02-256-4420-4424"


apacrs 2020 2.jpg

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่อายุไม่เกิน 35 ปีสมัครชิงทุน APACRS 2020 TRAVEL GRANTS

Created 2019-11-18 13:51:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรียน แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่อายุต่ำกว่า 35 ปี

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครทุน 2020 APACRS TRAVEL GRANTS

33rd APACRS annual meeting and 30th SNEC anniversary international meeting ,9-11 July 2020 in Singapore.

โดยให้เขียนเหตุผลความยาวครึ่งกระดาษ A4 เพราะเหตุใดจึงสมควรได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ได้รับทุนนี้ ส่งมาที่อีเมล์

pannetp@hotmail.com,npichit@hotmail.com,thanapongmd@gmail.com,admin@rcopt.org

เขียนหัวข้ออีเมล์ "สมัครทุน APACRS 2020 TRAVEL GRANTS" ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องกลับมาบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจจากงานประชุม ประมาณ 8 - 10 นาที ในงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยจักษุฯ และเขียนเรื่องที่บรรยายเป็นบทความ ฟื้นฟูวิชาการ 1 เรื่อง เป็นภาษาไทย ภายใน 9 เดือน เพื่อลงในจักษุเวชสารด้วย

สามารถดูรายละเอียด และ submit ได้ที่ >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<<


1733โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2563 3 สาขา จำนวน 5 อัตรา

Created 2019-11-11 15:15:00 by คุณ System Administrator 0 Views

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2563 
3 สาขา จำนวน 5 อัตราดังนี้

1.อนุสาขาต้อหิน (Glaucoma) จำนวน 2 อัตรา
2.อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (Retina) จำนวน 2 อัตา
3.อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 กำหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 15 มกราคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-8108 ต่อ 2221
อีเมล์ opd_eye@hotmail.com และ eyeoffice2221@gmail.com