ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 10 จาก 326 รายการ

apao-logo.png

ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศนีบัตร APAO Awards

Created 2019-10-16 09:14:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วย Asia-Pacific Academy of Ophthalmology (APAO) ขอให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

เสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศนียบัตร จำนวน 1 ท่าน และ Prevention of blindness award จำนวน 1 ท่าน 
ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยฯ ขอให้ท่านเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าว พร้อมข้อมูลรายละเอียด 
ผู้รับประกาศ (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ) ดังต่อไปนี้
1.   Award
- Distinguished service award
- Prevention of blindness award
2. Surname / Last name
3. Email
4. Date of birth
5. Phone
6. Institution / Department / Position
7. Biography for Nominee (บทความเหตุผล ที่ผู้เสนอเห็นว่า ผู้ถูกเสนอชื่อสมควรได้ เป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 600 คำ)


1720IMG_1260.jpg

เชิญร่วมประชุม “5th Chulalongkorn Eye Center-Kyoto Prefectural University of Medicine Joint Meeting"

Created 2019-10-11 10:08:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ “5th Chulalongkorn Eye Center – Kyoto Prefectural University of Medicine Joint Meeting” 
โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตาและ Kyoto Prefectural University of Medicine (KPUM) 

โดยจะมีการจัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Bridging the Gap” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 15.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โดยมีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับความรู้ความก้าวหน้าและวิทยาการในการศึกษาวิจัย 
การรักษาโรคกระจกตาและผิวดวงตา โรคต้อหิน และโรคจอประสาทตาและวุ้นตา

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ URL: split.to/RR9BFvu โดยมีค่าลงทะเบียน 500 บาท 
(ยกเว้นแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.chulaophthalmology.org  หรือติดต่อ คุณประวีวริญท์ ล้อมมณีกรญ์ เบอร์ 02-256-4142


update.JPG

การประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา

Created 2019-05-16 15:03:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  
เรียน สมาชิกจักษุแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน
                        3.   โปรแกรมการประชุม 
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา   แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้
พิธีมอบวุฒิบัตรฯ จักษุแพทย์ใหม่ และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific poster 
การบรรยายพิเศษโดย guest speaker


original.jpg

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2563

Created 2017-10-18 15:24:00 by คุณ System Administrator 3885 Views

ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓
……………………………

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยาประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ดังต่อไปนี้


rcoptapplogo.jpg

เชิญผู้ที่สนใจส่งบทความลงในจักษุเวชสาร

Created 2019-02-07 09:33:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 1/2562
เรื่อง ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารจักษุเวชสาร

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในจักษุเวชสาร คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ 

ได้จัดสรรทุนสนับสนุนในปีพ.. 2562 และ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
image1 (1).png

เรียนเชิญจักษุแพทย์ Young Ophthalmologist ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของ YO

Created 2019-09-05 09:45:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรียนเชิญจักษุแพทย์ Young Ophthalmologist ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของ YO ที่จัดร่วมในการประชุม Singapore-Malaysia Joint Meeting in Ophthalmology ครั้งที่ 35 ที่ the Academia, Singapore ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 โดยมีกำหนดการคือ

17th January 2020: 12 noon launch of YO2020 Symposium, with Global YO Session
17th January 2020: Welcome Reception and YO Night 
19th January 2020: 830AM YO Paper and Video Session followed by YO Award presentation.

ทั้งนี้เรียนเชิญผู้สนใจส่งใจผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมเพื่อร่วมชิงรางวัลสำหรับ YO best presentation awards


logo ccc 2019.png

เชิญชวนสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Comprehensive Cataract Conference (CCC)

Created 2019-05-29 09:54:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอประกาศเชิญชวนสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
Comprehensive Cataract Conference (CCC) and 3rd Biennial World Conference on MSICS in Kolkata, India.
ระหว่างวันที่  29th Nov – 1st Dec, 2019 
The pre-conference workshop will be held on the 29th of Nov, 2019 at the renowned Disha Eye Hospitals
ซึ่งรายละเอียดและโปรแกรมงานประชุมสามารถดูได้ที่ link ด้านล่างดังนี้
ในการนี้ จักษุแพทย์ไทยสามารถลงทะเบียนเป็น group ได้  ซึ่ง group registration นี้ทางชมรม MSICS ประเทศไทยได้ต่อรองให้สามารถลงทะเบียนได้ในราคา 3,000 บาท ต่อท่าน (หากเหลือทางชมรมจะคืนให้ผู้สมัคร) ไม่รวมค่าที่พัก (ค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินจะติดต่อเองหรือให้ชมรมจัดการให้ก็ได้)
ผู้ที่ต้องการลงทะบียน ให้โอนเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท เข้าบัญชี นายอัมพร จงเสรีจิตต์ เพื่อชมรมต้อกระจกแผลเล็ก ธนาคารธนชาต เลขที่บัญชี 216-622654-6  และส่ง ชื่อ-นามสุกล เป็นภาษาอังกฤษ เบอร์โทร และ e-mail พร้อมแนบหลักฐานการโอน รวมทั้งแจ้งการจองห้องพักและตั๋วเครื่องบินว่าจะดำเนินการเองหรือให้ทางชมรมดำเนินการให้ มาที่อีเมล์ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 30 กันยายน 62


1717image3.jpeg

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์พิชิต นริพทะพันธุ์

Created 2019-09-04 11:12:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์พิชิต นริพทะพันธุ์

ที่ได้รับ รางวัล Gold Medal  Achievement Award for Keratorefractive Surgery  
โดย Indian Society of Cornea and Keratorefractive Surgery (ISCKRS) 
และได้เป็น Guest lecture ในหัวข้อ Optimizing your outcome in Refractive Surgery


โลโก้ รพ.เมตตาประขารักษ์ (วัดไร่ขิง).jpg

ขอเชิญจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ Neuro – Ophthalmology for Resident

Created 2019-08-16 13:15:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้จัดงานประชุมวิชาการ 

เรื่อง Neuro – Ophthalmology for Resident วันที่ 22 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุม 2 อาคารบริการชั้น 9 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
จึงขอเรียนเชิญแพทย์ประจำบ้านและจักษุแพทย์ที่สนใจ ลงทะเบียนฟรีผ่าน QR Code 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 099 338 5847