ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 10 จาก 485 รายการ

thumbnail.jpg

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขยายเวลารับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

Updated 2023-09-20 09:06:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขยายเวลารับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 6 สาขา เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริลักษณ์  โทร.0ข2201-2729 Email: lakjiya@yahoo.com              

Link สำหรับสมัคร >>>คลิก<<<  


Logo-LDP-APAO-300x212.png

APAO Leadership Development Program Class XIII 2024-25 is Open for Nomination

Updated 2023-09-14 10:53:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรม APAO Leadership Development Program Class XIII 2024-25 ส่งเอกสารการสมัครมาที่อีเมล admin@rcopt.org ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566


1.CV
2.APAO LDP Nomination Form >>>คลิก<<<

Candidate Eligibility 
 
A potential participant should be: 
A visionary future leader with passion and determination to serve the profession and society at large 
A qualified eye doctor 
Highly proficient in English 
Ideally aged 50 or younger 
Agree to participate in all elements of the LDP


apao-logo.png

APAO Distinguished Service Awards & Outstanding Service in Prevention of Blindness Awards 2024

Updated 2023-09-13 13:36:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วย Asia-Pacific Academy of Ophthalmology (APAO) ขอให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เสนอชื่อผู้สมควรได้รับประกาศนียบัตร Distinguished service award จำนวน 1 ท่าน และ Outstanding Service in Prevention of Blindness Awards จำนวน 1 ท่าน 


ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยฯ ขอให้ท่านเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าว พร้อมข้อมูลรายละเอียดผู้รับประกาศ (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ) ดังต่อไปนี้
1.   Award
      - Distinguished service award
      - 
Outstanding Service in Prevention of Blindness Awards
2. Surname / Last name
3. Email
4. Date of birth
5. Phone
6. Institution / Department / Position
7. Biography for Nominee (บทความเหตุผล ที่ผู้เสนอเห็นว่า ผู้ถูกเสนอชื่อสมควรได้ เป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 600 คำ)RCOPT research logo1.jpg

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการ Research Day

Updated 2023-08-30 12:50:00 by คุณ System Administrator 1680 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดกิจกรรมวิชาการ Research day  ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

โดยจะการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านและนำเสนอผลงานทางวิชาการ  (Free Paper หากผลงานนำเสนอมีจำนวนมากอาจจะนำเสนอในงานประชุมวิชาครั้งที่ 50)

*** E-Poster จะนำเสนอในงานประชุมวิชาการคร้ังที่ 50 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566***

        - ส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 16. 30 น.

        - ส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (เฉพาะประกวดผลงานวิจัย) ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 16. 30 น.


แพทย์ประจำบ้านที่นำเสนอผลงานวิจัยในงานนี้ ถือว่าตรงตามเกณฑ์ การสอบเพื่อใบวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา

ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอได้ที่ >>>คลิก<<<
2050IMG_4534.jpeg

ขอเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจ สมัครร่วมอบรม"การพัฒนาคลินิกสายตาอย่างมีประสิทธิภาพ"

Updated 2023-08-25 07:55:00 by คุณ System Administrator 0 Views

✳️ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และผู้สนใจ สมัครร่วมอบรม"การพัฒนาคลินิกสายตาอย่างมีประสิทธิภาพ" วันศุกร์ 13(วันหยุด)-วันเสาร์ 14 ตุลาคม 66 ณ True Icon Hall ไอคอนสยาม
     


Research Talk2.png

ขอเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Research Talk

Updated 2023-08-03 07:41:00 by คุณ System Administrator 0 Views

"Bias in Research เราจะจัดการ bias ในงานวิจัย ได้อย่างไร?"

28 June 2023 19.00-20.30 P.M. 

จำนวนจำกัด 100 คน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้  >>>คลิก<<<ขอเชิญส่งผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49

Updated 2023-08-03 07:35:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49  ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566

โดยจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  (Free Paper & E-Poster)

        - ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566


แพทย์ประจำบ้านที่นำเสนอผลงานวิจัยในงานนี้ ถือว่าตรงตามเกณฑ์ การสอบเพื่อใบวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!


KOS RCOPT

Updated 2023-08-03 07:35:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ KOS-RCOPT Joint Conference in Asian Blepharoplasty ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น เอ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร