ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 10 จาก 368 รายการ

โลโก้ รพ.เมตตาประขารักษ์ (วัดไร่ขิง).jpg

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่างๆ ดังนี้

Created 2015-11-30 08:51:00 by คุณ System Administrator 3005 Views

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่างๆ ดังนี้


1.สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง จำนวน 1 อัตรา  
(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สัมภาษณ์ 2มกราคม 2564)
2.สาขาจอตาและวุ้นตา จำนวน 2 อัตรา  
(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ุ 2564)
3.สาขาต้อหิน จำนวน 3 อัตรา  
(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สัมภาษณ์ 26 มีนาคม 2564)
รายละเอียดเพื่มเติมคลิกอ่านต่อ


logo สภากาชาดไทย.gif

ฝ่ายจักษุวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 3 สาขา

Created 2020-02-12 08:29:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาประจำปี 2564 ดังนี้

1.อนุสาขาจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
2.อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.)
3.อนุสาขาจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ (กำหนดวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 16 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 มกราคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-256-4000 ต่อ 61637 วันและในเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ


1839แสดงความยินดี อ.ดวงเนตร.png

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนาภรณ์ ที่ได้รับ 2 รางวัล จากงาน APVRS LDP

Created 2020-12-01 13:10:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ

อาจารย์แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนาภรณ์ ที่ได้รับ 2 รางวัล 
จากงาน APVRS LDP ที่เพิ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไป

1. รางวัล Best Self-Initiated Project Award
2. รางวัล Silver Medal จากผลงานในภาพรวม


1838cover poster rf draft 2.jpg

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 3 ตำแหน่ง

Created 2020-11-30 09:05:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 3 ตำแหน่ง


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2564 สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-419-8037


logo เชียงใหม่.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ

Created 2016-12-15 15:14:00 by คุณ System Administrator 920 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ดังนี้

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา 1 ตำแหน่ง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอตาและวุ้นตา 2 ตำแหน่ง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต้อหิน 1 ตำแหน่ง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งเสริมสร้าง 1 ตำแหน่ง


ACS 2020.JPG

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม The 7th Cornea Society Biennial Scientific Meeting

Created 2020-11-04 14:12:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เนื่องจากสถานการณ์  COVID 19 ทางผู้จัดประชุม ACS2020 จึงเลื่อนมาเป็นการประชุมแบบ VIrtual meeting ระหว่าง April 28-29, 2021

"We would be grateful if you could encourage your colleagues to submit abstracts (paper/poster) and register for ACS2020"

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ >>ACS2020 Website<<

Abstract submission deadline: 13:00, November 30 (Mon), 2020 (JST)

Early Bird Registration deadline: February 28 (Sun), 2021 (JST)


1833cover อ.ไพศาล รับรางวัลชัยนาทนเรนทร.png

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ จักษุแพทย์ ที่ได้รับพระราชทานรางวัล ชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2562

Created 2020-10-30 14:47:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร 
นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2562


โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2564 4 สาขา จำนวน 6 อัตรา

Created 2019-11-11 15:15:00 by คุณ System Administrator 0 Views

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2564
4 สาขา จำนวน 6 อัตราดังนี้

1.อนุสาขาต้อหิน (Glaucoma) จำนวน 2 อัตรา
2.อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (Retina) จำนวน 2 อัตา
3.อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea) จำนวน 1 อัตรา
4.แพทย์ผู้ช่วยวิจัย (Research Fellow)  จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-206-2900 ต่อ 30731
อีเมล์ opd_eye@hotmail.com


1832โลโก้ รพ.เมตตาประขารักษ์ (วัดไร่ขิง).jpg

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ จำนวน 6 อัตรา

Created 2020-10-22 09:37:00 by คุณ System Administrator 0 Views

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์จำนวน 6 อัตรา ดังนี้


1.นายแพทย์ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
2.จักษุแพทย์อนุสาขาม่านตาอักเสบ จำนวน 1 อัตรา
3.จักษุแพทย์อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข จำนวน 2 อัตรา
4.จักษุแพทย์อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-388-700-2 034-325-818 034-321-244 ต่อ 5117, 5131, 1101