ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 10 จาก 362 รายการ

ข้อแนะนำการใช้ยา chloroquine รักษาผู้ป่วย

Created 2020-06-08 16:28:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  และสมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทย ขอเรียนมายังสมาชิกจักษุแพทย์แพทย์ทุกท่านให้ตระหนักถึงการใช้ยา chloroquine ให้ถูกต้องตามข้อแนะนำการใช้ยา chloroquine รักษาผู้ป่วยตามเอกสารที่แนบมานี้0001.jpg

ข้อแนะนำสำหรับจักษุแพทย์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Created 2020-03-31 14:04:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จักษุแพทย์ เป็นแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การปฏิบัติของจักษุแพทย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำและรวบรวม 

ข้อแนะนำเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังต่อไปนี้

1.ข้อแนะนำสำหรับจักษุแพทย์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับปรุงใหม่

2.แนวทางการดูแลผู้ป่วยอาการเยื่อบุตาอักเสบเกิดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส

3.แนวทางการผ่าตัดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สรุปโดยย่อ ที่เกี่ยวกับการผ่าตัดทางจักษุวิทยา) สถานการณ์ COVID - 19

4.ประกาศแนวปฏิบัติการทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5.คำแนะนำจาก AAO ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1806ประการรับสมัครกรรมการแพทยสภา 64- 66.jpg

ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564 - 2566

Created 2020-05-13 09:59:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วยคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 – 2564  จะหมดวาระลงในวันที่  31 มกราคม  2564  
คณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ ได้กำหนด  วัน  เวลาและวิธีการรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา 
ในวาระ พ.ศ. 2564 - 2566  ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน  2563  สิ้นสุดรับสมัคร วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 

รายละเอียด >>>คลิก<<<

ดาวน์โหลดใบสมัครเลือกตั้ง/รายละเอียดผู้สมัครฯ/หนังสือมอบอำนาจ >>>คลิก<<<

ลงทะเบียน Pin Code >>>คลิก<<<
breath shield.PNG

สนับสนุน breath shield สำหรับเครื่องมือตรวจตา

Created 2020-04-08 10:28:00 by คุณ System Administrator 0 Views

บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด มีความประสงค์สนับสนุน breath shield สำหรับเครื่องมือตรวจตา 
เพื่อช่วยป้องกันระหว่างแพทย์และคนไข้ในสถานการณ์ outbreak covid-19
ผู้ที่ต้องการสามารถลงทะเบียนรับผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงที่ลิ้งก์ด้านล่าง


เลื่อน 50 year of challenge.jpg

แจ้งเลื่อนงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 "50 year of challenge"

Created 2020-02-20 16:20:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 "50 year of challenge"

ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องอาทิตยาทร ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช
ด้วยสถานการณ์ระบาดจากโรค covid-19 ทางผู้จัดประชุมขอเลื่อนงานประชุมดังกล่าวออกไปก่อน
จนกว่าสถานการณ์ระบาดจากโรค covid-19 จะดีขึ้น