ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 10 จาก 324 รายการ

โลโก้ รพ.เมตตาประขารักษ์ (วัดไร่ขิง).jpg

ขอเชิญจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ Neuro – Ophthalmology for Resident

Created 2019-08-16 13:15:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้จัดงานประชุมวิชาการ 

เรื่อง Neuro – Ophthalmology for Resident วันที่ 22 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุม 2 อาคารบริการชั้น 9 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
จึงขอเรียนเชิญแพทย์ประจำบ้านและจักษุแพทย์ที่สนใจ ลงทะเบียนฟรีผ่าน QR Code 
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 099 338 5847update.JPG

การประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา

Created 2019-05-16 15:03:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  
เรียน สมาชิกจักษุแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน
                        3.   โปรแกรมการประชุม 
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา  ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา   แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์ให้แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ทางการแพทย์ โดยมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้
พิธีมอบวุฒิบัตรฯ จักษุแพทย์ใหม่ และมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific poster 
การบรรยายพิเศษโดย guest speakerrcoptapplogo.jpg

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุน เข้าร่วมประชุมวิชาการ the 122 st Annual Meeting of the Korean..

Created 2019-01-10 10:36:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตามที่ คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ Korean Ophthalmological Society ได้สนับสนุนทุนค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมจำนวน US$1000 ต่อ 1 ท่าน ทั้งหมด 3 ทุนจากประเทศไทย ราชวิทยาลัยได้พิจารณาผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 3 ทุนดังนี้ 

1.พญ.สร้อยศรี เธียรธัญทิพ

2.นพ.อภิพล อินโอภาส

3.นพ.สุนันทชัย สุรวัติเสถียร

***ทางผู้จัดประชุมจะส่งรายละเอียดให้ผู้ที่ได้รับทุนอีกครั้งทางอีเมล์ที่ได้ให้ไว้***

***ผู้ที่ได้รับทุนต้องกลับมาเขียนบทความฟื้นฟูวิชาการ หรืองานวิจัย ลงจักษุเวชสารจำนวน 1 เรื่อง***


1713ตรากระทรวงสาธารณสุขใหม่.png

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม กรมการแพทย์ ASEAN Ophthalmology meeting

Created 2019-07-31 13:16:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรื่อง Glaucoma imaging 2020 วันที่ 8 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 -16.00 น.

มีวิทยากรทั้งไทยและ ASEAN มาบรรยาย ทั้ง Anterior,  posterior segment imaging เช่น UBM, ASOCT, OCT, OCT-A, AI
ที่ Chatrium Riverside hotel  Free registration พร้อม coffee break และ อาหารกลางวัน 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code


Logo แพทยสมาคม.jpg

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้สมควรรับรางวัลและทุนต่างๆ ประจำปี 2562

Created 2019-07-26 13:06:00 by คุณ System Administrator 0 Views

คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้พิจารณาจัดหารางวัลและทุนต่างๆ ของแพทยสมาคมฯ มอบให้แก่สมาชิก
สำหรับในปี 2562 โดยจัดสรรรางวัลและทุนต่างๆ ดังนี้ 

1. รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ 
2. รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ
3. ทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ
4. ทุนมูลนิธิทาเคดา
5. กองทุนวิจัย “นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” 


logo ccc 2019.png

Comprehensive Cataract Conference and 3rd Biennial World Conference on MSICS

Created 2019-05-29 09:54:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรียน สมาชิกที่สนใจประชุมวิชาการด้าน
Manual Small Incision Cataract Surgery  ( MSICS ) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิ้งก์ https://ccc2019.in/

ขอเชิญส่งชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่ติดต่อได้สะดวก มาที่อีเมลราชวิทยาลัยจักษุ admin@rcopt.org 
ราชวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อผ่านชมรมต้อกระจกแผลเล็ก เพื่อลงทะเบียนในราคาพิเศษต่อไป


1711poster.jpg

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Pterygium workshop”

Created 2019-07-22 11:03:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Pterygium workshop” ในวันที่ 2 สิงหาคม 62 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยการบรรยายเปิดรับจำนวน 30 ที่นั่ง และ Wet LAB จำนวน 5 ที่นั่ง

โดยโปรดลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซค์ >>คลิกเพื่อลงทะเบียน<<  มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
(รับจำนวนจำกัด หากจำนวนเต็มจะติดต่อกลับแจ้งให้ทราบ ท่านจะไม่เสียค่าลงทะเบียน)  >>รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก<<   หรือติดต่อ คุณประวีวริญท์ เบอร์ 02-256-4422