ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน the 124th Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society

Updated 2020-07-17 09:43:00ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน เข้าร่วมประชุมวิชาการ the 124th Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society เรียน ท่านสมาชิกจักษุแพทย์

เนื่องจาก สมาคมจักษุแพทย์เกาหลี (Korean Ophthalmological Society) จะจัดงานประชุมประจำปี 2020 ครั้งที่ 124 ที่โรงแรม Walkerhill, กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563

ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆล่าสุด จากจักษุแพทย์ รวมถึงนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก อีกทั้งยังได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลี

คณะผู้จัดการประชุมได้สนับสนุนทุนค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมจำนวน US$1000 ต่อ 1 ท่าน ทั้งหมด 3 ทุนจากประเทศไทย โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสามารถส่ง งานวิจัยฉบับย่อ ทั้ง Oral presentation และ/หรือ เป็น e-poster มาที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย อีเมล์ admin@rcopt.org โดยเขียนหัวข้ออีเมล์ "สมัครรับทุนสนับสนุนประชุมวิชาการ Korean Ophthalmological Society" ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะต้องไป submit paper ซึ่งมีทั้ง on line และ off line presentation 
ที่เว็บไซต์  www.koscongress.org ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563   การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

เนื่องด้วยสถานการณ์ covid-19 โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง

Please note that due to the COVID-19 pandemic, participants entering Korea from abroad are mandated to a 14-day quarantine, the costs for which must be covered by each individual participant, and neither the KOS nor the Korean government are liable for any and all costs incurred during quarantine.