ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 101 - 110 จาก 491 รายการ

cover.jpg

ภาพประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช และพระคติธรรมเนื่องในวันแพทย์

Updated 2022-01-11 13:43:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ในโอกาสนี้แพทยสภา ขอส่งภาพประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช และพระคติธรรม เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ให้ลุล่วงประสบความสำเร็จดั่งที่มุ่งหวัง พร้อมทั้งน้อมนำพระคติธรรมไปเผยแพร่เป็นวิทยาทานสู่สาธารณะสืบไป


RCOPT research logo1.jpg

เผยแพร่ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในจดหมายข่าว Academy Express

Updated 2021-12-25 08:40:00 by คุณ System Administrator 0 Views

Academy Express เป็นจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology ส่งทาง email ทุกสัปดาห์ ถึงสมาชิกของ 19 องค์กร วิชาชีพทางจักษุวิทยาใน Asia Pacific region รวมทั้ง RCOPT ราชวิทยาลัยฯเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์ ติดตาม ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในคอลัมน์ ASIA PACIFIC JOURNAL STUDIES ในจดหมายข่าวดังกล่าว


โปสเตอร์รับสมัครแพทย์เฟลโลว์ 2565_ cover.jpg

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบ 2

Updated 2021-12-25 08:38:00 by คุณ System Administrator 717 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (เพิ่มเติม) ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 2 สาขาดังนี้

1.อนุสาขาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ : 3 ตำแหน่ง

2.อนุสาขาโรคต้อหิน 2 ตำแหน่ง

โดยสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ภาควิชาจักษุวิทยา หรือ คลิกเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  15 มกราคม 2565

สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ คุณญาดานุช เบอร์โทรศัพท์ 02-419-9208


RCOPT research logo1.jpg

How to writing a smart abstract?

Updated 2021-12-24 20:44:00 by คุณ System Administrator 0 Views

การจัดการความรู้ในการทำงานวิจัย (Research Knowledge Management) เป็นคอลัมน์ประจำของจดหมายข่าว Research Express มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัย สมาชิกจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย และอยากแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกที่เริ่มต้นการทำงานวิจัย สามารถส่งมาเผยแพร่ได้ที่ admin@rcopt.org


RCOPT research logo1.jpg

จักษุแพทย์ไทยได้ทุน The Japanese Ophthalmological Society International Young Investigator Award

Updated 2021-12-24 09:17:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับสมาชิกจักษุแพทย์ ที่ได้รับทุนระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ นายแพทย์ สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุน The Japanese Ophthalmological Society International Young Investigator Award (JOS-YIA) ประจำปี 2021 


1942RCOPT research logo1.jpg

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Indexed Journal ปี 2021 ทำสถิติสูงสุดใหม่

Updated 2021-12-24 08:47:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตามที่คณะอนุกรรมการวิจัย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยของสมาชิกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทางจักษุวิทยาที่เป็น Indexed Journal เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อการใช้อ้างอิงต่อไปนั้น  ในปี ..2564 มีจำนวนผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทยที่รวบรวมจากสถาบันฝึกอบรมได้ 169 เรื่อง ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดใหม่1941ภาพข่าวกิจกรรม 13-12-64.jpg

ภาพข่าวกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี

Updated 2021-12-18 08:40:00 by คุณ System Administrator 0 Views

สรุปการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ 2565


thumbnail.jpg

เชิญแพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมประชุมวิชาการ 13th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents

Updated 2021-12-08 13:36:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 13th Neuro-Ophthalmology course for Ophthalmology Residents

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง The Arnoma Grand ชั้น 3 โรงแรม  Arnoma Grand Bangkok 


ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กพ. 65 ค่าลงทะเบียน 1200 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 กพ 65  เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียน 1400 บาท

(ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี หน่วยประสาทจักษุ เลขที่บัญชี 026-451942-7)


>>>คลิกเพื่อลงทะเบียน<<<


original.jpg

ผู้ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 46 46

Updated 2021-11-29 13:14:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ในการประชุมวิชาการครั้งที่ 46 นี้ มีจักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่วงการจักษุแพทย์ ได้รับมอบโล่แสดงความยินดี และโล่เกียรติคุณจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่ทุกท่าน อีกทั้งยังมีรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรม ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก และผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้