ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 91 - 100 จาก 427 รายการ


logo สภากาชาดไทย.gif

เรื่อง รับสมัครจักษุแพทย์เพื่อคัดเลือกเป็นจักษุแพทย์ประจำฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Created 2018-12-20 13:15:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วยฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นจักษุแพทย์และอาจารย์ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดังนี้


1. ตำแหน่งจักษุแพทย์ หน่วย Retina จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    2.1 วุฒิการศึกษา วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร สาขาจักษุวิทยา
    2.2 ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา Retina
    2.3 ไม่จำกัดเพศ และอายุ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 02-256-4000 ต่อ 61632-7 ตั้งแต่วันที่ 7-14 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ


IMG_8424.jpg

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Pterygium Workshop

Created 2020-07-25 11:23:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Pterygium Workshop ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.15 – 15.30 น. อาคารแพทยพัฒน์ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


                    · LECTURE  ในช่วงเช้า 8.30 – 10.45 น. จะเป็นการบรรยาย และช่วงบ่ายเวลา 12.30 - 15.30 น. จะมีการฝึกปฏิบัติ (wet lab)

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์ประจำบ้าน จักษุแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในเรื่องการผ่าตัดต้อเนื้อ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อฝึกปฏิบัติผ่าตัดด้วยเยื่อหุ้มรกในตาหมูโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกอย่างเช่นเดียวกับการผ่าตัดจริงในคน ก่อนนำไปปฏิบัติให้การรักษากับผู้ป่วยจริง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย 

โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้ 

                · Lecture 1,000 บาท 

                · Lecture & Wet Lap 3,000 บาท 

สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ >>>คลิก<<< หรือลงทะเบียนผ่านทาง QR code  

และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chulaophthalmology.org/ หรือติดต่อ คุณประวีวริญท์ ล้อมมณีกรญ์ เบอร์ 02-256-4000 ต่อ 61635info03.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน the 124th Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society

Created 2019-07-10 09:07:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรียน ท่านสมาชิกจักษุแพทย์

เนื่องจาก สมาคมจักษุแพทย์เกาหลี (Korean Ophthalmological Society) จะจัดงานประชุมประจำปี 2020 ครั้งที่ 124 ที่โรงแรม Walkerhill, กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563


คณะผู้จัดการประชุมได้สนับสนุนทุนค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมจำนวน US$1000 ต่อ 1 ท่าน ทั้งหมด 3 ทุนจากประเทศไทย โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนสามารถส่ง งานวิจัยฉบับย่อ ทั้ง Oral presentation และ/หรือ เป็น e-poster มาที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย >>>อ่านต่อข้อแนะนำการใช้ยา chloroquine รักษาผู้ป่วย

Created 2020-06-08 16:28:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  และสมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทย ขอเรียนมายังสมาชิกจักษุแพทย์แพทย์ทุกท่านให้ตระหนักถึงการใช้ยา chloroquine ให้ถูกต้องตามข้อแนะนำการใช้ยา chloroquine รักษาผู้ป่วยตามเอกสารที่แนบมานี้
1806ประการรับสมัครกรรมการแพทยสภา 64- 66.jpg

ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564 - 2566

Created 2020-05-13 09:59:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วยคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 – 2564  จะหมดวาระลงในวันที่  31 มกราคม  2564  
คณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ ได้กำหนด  วัน  เวลาและวิธีการรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา 
ในวาระ พ.ศ. 2564 - 2566  ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน  2563  สิ้นสุดรับสมัคร วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 

รายละเอียด >>>คลิก<<<

ดาวน์โหลดใบสมัครเลือกตั้ง/รายละเอียดผู้สมัครฯ/หนังสือมอบอำนาจ >>>คลิก<<<

ลงทะเบียน Pin Code >>>คลิก<<<breath shield.PNG

สนับสนุน breath shield สำหรับเครื่องมือตรวจตา

Created 2020-04-08 10:28:00 by คุณ System Administrator 0 Views

บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด มีความประสงค์สนับสนุน breath shield สำหรับเครื่องมือตรวจตา 
เพื่อช่วยป้องกันระหว่างแพทย์และคนไข้ในสถานการณ์ outbreak covid-19
ผู้ที่ต้องการสามารถลงทะเบียนรับผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงที่ลิ้งก์ด้านล่าง


เลื่อน 50 year of challenge.jpg

แจ้งเลื่อนงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 "50 year of challenge"

Created 2020-02-20 16:20:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 "50 year of challenge"

ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องอาทิตยาทร ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช
ด้วยสถานการณ์ระบาดจากโรค covid-19 ทางผู้จัดประชุมขอเลื่อนงานประชุมดังกล่าวออกไปก่อน
จนกว่าสถานการณ์ระบาดจากโรค covid-19 จะดีขึ้น