ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 91 - 100 จาก 221 รายการ

HCRP Poster-001-001.jpg

การจัดประชุม 1st CSI meeting และ การประชุมการจัดหาตาเชิงรุกของศูนย์ดวงตา สภากาชาด

Created 2015-04-17 10:03:00 by คุณ System Administrator 3288 Views

การจัดประชุม 1st CSI meeting และ การประชุมการจัดหาตาเชิงรุกของศูนย์ดวงตา สภากาชาด
ดาวน์โหลด Application Form


rcopt 3D.jpg

แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขความพิการทางสายตาจากต้อกระจก

Created 2015-04-16 09:04:00 by คุณ System Administrator 3188 Views

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่ ๕๑๕/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขความพิการทางสายตาจากต้อกระจก


ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด(เพิ่มเติม)

Created 2015-04-07 16:11:00 by คุณ System Administrator 2178 Views

ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (เพิ่มเติม) (fellowship training)  3 สาขา หลักสูตร 1 ปี


1342Screenshot 2015-03-09 21.02.23.png

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี "Cataract Day 2015"

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี "Cataract Day 2015" ของชมรมต้อกระจกและ 

แก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุม "Cataract Day 2015" 
ในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร 


Screenshot 2015-03-05 19.44.49.png

แสงสุดท้าย ก่อนจะสาย: Before the last light

เนื่องในโอกาศสัปดาห์ต้อหินโลก ทางชมรมต้อหินแห่งประเทศไทยขอรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของโรคต้อหิน ขอเชิญชมแสงสุดท้าย ก่อนจะสาย

เพราะคนในครอบครัวไม่ใช่ภาระของคุณ ใส่ใจดูแลสุขภาพตา พาคุณพ่อคุณแม่ หรือคนที่คุณรักมาตรวจตา เพื่อป้องกันตาบอดจากต้อหิน 
Family members are not the burden for you. Take good care of them or your loved ones by bringing them up to have their eyes checked to prevent blindness from glaucoma.


1335LoGO จักษุมูลนิธิย่อ.jpg

การให้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมประชุม APAO 2015 จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย

Created 2015-02-18 09:35:00 by คุณ System Administrator 2388 Views

ตามที่จะมีการประชุม APAO ครั้งที่ 30 ณ เมืองกวางเจา สาธรณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2558 จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่มีผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยทุนสำหรับการนำเสนอเป็น Free paper presentation และ Poster presentation ทุนละ 10,000 บาท


1334logo-chula.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Chulalongkorn Neuro-op

Created 2015-02-18 09:00:00 by คุณ System Administrator 3290 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Chulalongkorn Neuro-ophthalmology Forum (CUNOF) เรื่อง Clinical Practical Points in Neuro-ophthalmology และ Hands-on Workshop ในวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.00 – 15.45 น. ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน อาคาร สก. ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


1332CUEI Flyer0.jpg

CU-EYE IMAGING CONFERENCE (CUEI) ALL ABOUT IMAGING IN THE EYE

Created 2015-01-21 13:37:00 by คุณ System Administrator 6305 Views

การประชุมครั้งยิ่งใหญ่ ต้อนรับปี 2558

ครบครันเรื่อง Eye Imaging ครั้งแรกในประเทศไทย

พร้อมพบกับการบรรยายเข้มข้น

และ Workshop เพื่อนำไปปฏิบัติจริง (รับจำนวนจำกัด)


1331Research day poster 6 FEB 2015(800x1050).jpg

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน"Research Day"

Created 2015-01-21 13:33:00 by คุณ System Administrator 5648 Views

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ได้จัดการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน"Research Day" ขึ้น  ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  จึงอยากขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังในครั้งนี้  


tcrs.jpg

การประชุมวิชาการประจำปี "Cataract Day 2015"

Created 2015-01-19 13:23:00 by คุณ System Administrator 6171 Views

ชมรมต้อกระจกและ แก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุม "Cataract Day 2015" 
ในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2558  ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร