ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 91 - 100 จาก 296 รายการ

1528Mdswulogo.gif

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Created 2017-05-17 11:56:00 by คุณ System Administrator 838 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

โดยรับสมัครผู้ที่มีวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร แสดงความรู่ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา ดังนี้คือ

1. อนุสาขาน้ำวุ้นตาและจอประสาทตา จำนวน 1 อัตรา

2. อนุสาขากล้ามเนื้อตาเด็ก จำนวน 1 อัตรา

และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดภาระงาน (TOR) ตามเกณฑ์ของภาควิชาจักษุวิทยา

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร 037-395-085 ต่อ 11031-3 หรือ 091-108-6379 คุณ วัลยา นุชนิ่ม


1525โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Start Up Ophthalmology 4.0

Created 2017-04-24 13:45:00 by คุณ System Administrator 1515 Views

การประชุมวิชาการจักษุวิทยาสำหรับแพทย์ใช้ทุน/เพิ่มพูนทักษะ/แพทย์ทั่วไป 
โดยภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 สถานที่ ห้องประชุมตึก EMS ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี
สมัครผ่านทาง
Facebook: Ophthalmology Rajavithi
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
รับจำนวนจำกัด เพียง 80 คน


1524RCOPT research logo1.jpg

ทุนการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

Created 2017-04-21 12:08:00 by คุณ System Administrator 1408 Views

การขอทุนการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ทุนสนับสนุนแบบ Poster Presentation 10,000 บาท
ทุนสนับสนุนแบบ Oral Presentation 20,000 บาท
มีเอกสารประกอบการขอทุน ดังนี้
1.หนังสือขอความอนุเคราะห์ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ จากสถาบันต้นสังกัด
2.อีเมล์ตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน (ปริ้นหน้าอีเมล์)
3.บทคัดย่อผลงานวิชาการที่นำเสนอ
4.เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5.หลักฐานการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ไปนำเสนอผลงานวิจัย
6.หน้าสมุดบัญชีผู้ขอทุน


1522no_picture.jpg

ประกาศ รับสมัคร ข้าราชการ จักษุแพทย์ประจำ รพ.อำนาจเจริญ 1 อัตรา

Created 2017-04-18 09:12:00 by คุณ System Administrator 1301 Views

รพ.อำนาจเจริญ ประกาศ รับสมัคร ข้าราชการ จักษุแพทย์ประจำ  1 อัตรา 
ปัจจุบันมีจักษุแพทย์ประจำบรรจุแล้ว 1 อัตรา ผู้อำนวยการและรองฝ่ายแพทย์เป็นจักษุแพทย์
ภาระงาน
    ผู้ป่วยนอก 50-80 รายต่อวัน
    ห้องผ่าตัด เปิดบริการได้วัน จันทร์ พุธ ศุกร์
สนใจกรุณาติดต่อ ผอ.รพ.อำนาจเจริญ โทร 045-511-940 
Line id: acharaniti
สามารถนัดสัมภาษณ์ที่กทม.ได้


1507logo ต้อหิน.png

ขอเชิญประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ต้อหินโลก

Created 2017-02-28 09:52:00 by คุณ System Administrator 10029 Views

ด้วยชมรมต้อหินจะจัดกิจกรรมสัปดาห์ต้อหินโลกประจำปี 2560 ในช่วงเดือนมีนาคม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคต้อหิน ที่เป็นภาวะตาบอดถาวรอันดับ 1 ของโลก ซึ่งในปีนี้ ชมรมได้จัดทำ โปสเตอร์วิชาการเพื่อสื่อสารกับประชาชนทั่วไป รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรมที่ โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สามารถนำรูปไปเผื่อแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของทางโรงพยาบาลหรือช่องทางต่างๆได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป


1514rcoptapplogo.jpg

IOC reciprocation

Created 2017-03-20 14:32:00 by คุณ System Administrator 1556 Views

The Royal College of Surgeons of Edinburgh has decided to reciprocate the IOC Basic Sciences and Optic & Refraction Examination with the Part A Ophthalmology Exam.
Those who have passed the exam within 7 years are eligible to appear for their Part B Ophthalmology Exam.
A free internet courses for Royal Colleges examinations are available from the Muthusamy Virtual University of Postgraduate Ophthalmology.
The courses are conducted free of charge as a service to international ophthalmology.
To know about the university, please visit: www.mvupgo.com
To enrol for The Royal College of Surgeons of Part B Ophthalmology Exam, send your mails to: frcsedpartb@gmail.com1511logo ชมรมต้อกระจก.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cataract Day 2017

Created 2017-03-08 09:49:00 by คุณ System Administrator 4857 Views

ด้วยชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย (THSCRS) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติทางตา "Cataract Day 2017" ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ ในการนี้ชมรมชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย (THSCRS) ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


***ลงทะเบียนฟรี 300 ท่านแรก***
อัตราค่าลงทะเบียน
จักษุแพทย์/แพทย์ประจำบ้าน  2,200 บาท
บุคลากกรทางด้านจักษุ  2,000 บาท

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 
คุณมาลี ธูปผึ้ง
โทร 02-640-9537 ต่อ 1312
มือถือ 089-121-3691
E-mail : malee.th@gmail.com


1509logo ศิริราช.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแพทย์ (ช่วยวิจัย) จำนวน 1 อัตรา

Created 2017-03-06 09:16:00 by คุณ System Administrator 5071 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง แพทย์ (ช่วยวิจัย) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
    - เกรดเฉลี่ยสะสม (cGPA) ³ 3.00 หรือ
    - เกรดเฉลี่ยสะสม (cGPA) 2.80-2.99 และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน Scopus database ที่มี Impact factor เป็นชื่อร่วมอย่างน้อย 1 เรื่อง
2. ต้องปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลา
***ติดต่อสอบถาม สุพัตรา สว่างกุล โทร. 02-4198037 
หรือส่งประวัติได้ที่ s.sawangkul@gmail.com


1502LoGO จักษุมูลนิธิย่อ.jpg

การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม APAO 2017

Created 2017-01-20 16:06:00 by คุณ System Administrator 7178 Views

เรียน   สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

             ตามที่จะมีการประชุม APAO ครั้งที่ 32 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 1-5 มีนาคม 2560  จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่มีผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยทุนสำหรับการนำเสนอเป็น Free paper presentation และ Poster presentation ทุนละ 10,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<<