ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 91 - 100 จาก 485 รายการ


748CB864-4D2E-4177-8235-ED68C5E030EC.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขยายเวลารับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565

Updated 2022-01-17 20:04:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขยายเวลารับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565


-อนุสาขาต้อหิน 2 ตำแหน่ง
-อนุสาขาประสาทจักษุวิทยา 1 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2565 สัมภาษณ์ ภายในเดือน มีนาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-419-9208 หรือ Line ID : SIOP9208


1949โลโก้จุฬา eye center.JPG

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย (สาขาต้อหิน) 1 อัตรา

Updated 2022-01-17 14:51:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย (สาขาต้อหิน) 1 อัตรา


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 085-128-3362, 086-928-1515 หรือส่งประวัติได้ที่ glaucomaru@gmail.com


cover.jpg

ภาพประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช และพระคติธรรมเนื่องในวันแพทย์

Updated 2022-01-11 13:43:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ในโอกาสนี้แพทยสภา ขอส่งภาพประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช และพระคติธรรม เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ให้ลุล่วงประสบความสำเร็จดั่งที่มุ่งหวัง พร้อมทั้งน้อมนำพระคติธรรมไปเผยแพร่เป็นวิทยาทานสู่สาธารณะสืบไป


RCOPT research logo1.jpg

เผยแพร่ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในจดหมายข่าว Academy Express

Updated 2021-12-25 08:40:00 by คุณ System Administrator 0 Views

Academy Express เป็นจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology ส่งทาง email ทุกสัปดาห์ ถึงสมาชิกของ 19 องค์กร วิชาชีพทางจักษุวิทยาใน Asia Pacific region รวมทั้ง RCOPT ราชวิทยาลัยฯเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์ ติดตาม ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในคอลัมน์ ASIA PACIFIC JOURNAL STUDIES ในจดหมายข่าวดังกล่าว


โปสเตอร์รับสมัครแพทย์เฟลโลว์ 2565_ cover.jpg

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบ 2

Updated 2021-12-25 08:38:00 by คุณ System Administrator 717 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (เพิ่มเติม) ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 2 สาขาดังนี้

1.อนุสาขาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ : 3 ตำแหน่ง

2.อนุสาขาโรคต้อหิน 2 ตำแหน่ง

โดยสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ภาควิชาจักษุวิทยา หรือ คลิกเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  15 มกราคม 2565

สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ คุณญาดานุช เบอร์โทรศัพท์ 02-419-9208


RCOPT research logo1.jpg

How to writing a smart abstract?

Updated 2021-12-24 20:44:00 by คุณ System Administrator 0 Views

การจัดการความรู้ในการทำงานวิจัย (Research Knowledge Management) เป็นคอลัมน์ประจำของจดหมายข่าว Research Express มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัย สมาชิกจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย และอยากแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกที่เริ่มต้นการทำงานวิจัย สามารถส่งมาเผยแพร่ได้ที่ admin@rcopt.org


RCOPT research logo1.jpg

จักษุแพทย์ไทยได้ทุน The Japanese Ophthalmological Society International Young Investigator Award

Updated 2021-12-24 09:17:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับสมาชิกจักษุแพทย์ ที่ได้รับทุนระดับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ นายแพทย์ สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุน The Japanese Ophthalmological Society International Young Investigator Award (JOS-YIA) ประจำปี 2021 


1942RCOPT research logo1.jpg

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Indexed Journal ปี 2021 ทำสถิติสูงสุดใหม่

Updated 2021-12-24 08:47:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตามที่คณะอนุกรรมการวิจัย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยของสมาชิกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทางจักษุวิทยาที่เป็น Indexed Journal เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อการใช้อ้างอิงต่อไปนั้น  ในปี ..2564 มีจำนวนผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทยที่รวบรวมจากสถาบันฝึกอบรมได้ 169 เรื่อง ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดใหม่