ชื่อ-สกุล
นายแพทย์ ปิติพงศ์ สุรเมธากุล
Dr.Pitipong Suramethakul
ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาที่สนใจ
Cataract (ต้อกระจก)
Glaucoma (ต้อหิน)
Language Ability
Thai, English
Contact Info
รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 52 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน นครปฐม

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี 2543
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี 2549
แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ
หลักสูตรต่อยอดอนุสาขาสถาบันรายละเอียดปี
Fellowship in Glaucomaคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จักษุแพทย์ผู้ชำนาญด้านโรคต้อหิน2550
Fellowship in GlaucomaStanford University2555
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆสถาบันรายละเอียดปี
Visiting ResearcherUniversity of Tokyo Graduate School of Medicineทำวิจัยเกี่ยวกับโรคต้อหิน2552
แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ
Professional MembershipDescriptionFromUntil
1. The Medical Council of Thailandแพทยสภา
2000ปัจจุบัน
2. The Medical Association of Thailandแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2005ปัจจุบัน
3. The Royal College of Ophthalmologists of Thailand ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
2006ปัจจุบัน
4. Thai Glaucoma Societyชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย
2007ปัจจุบัน
5. American Academy of Ophthalmology
20112012
6. American Society of Cataract and Refractive Surgery
20112012
7. American Glaucoma Society
2012ปัจจุบัน
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Awards and HonorsDescription
Research presentation - Travel Grant Research title = "Comparison of Efficacy of Selective Laser Trabeculoplasty (SLT) in open angle glaucoma and angle closure glaucoma patients"

    

Oral Presentation at the Asia ARVO Meeting on Research in Vision and Ophthalmology, March 2007, Singapore.

แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ
Professional ExperienceDescriptionFromUntilLink
1. รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)อาจารย์ประจำ
2007ปัจจุบัน
2. รพ.จุฬาลงกรณ์อาจารย์พิเศษ
2007ปัจจุบัน
3. รพ.สมิติเวช สุขุมวิทแพทย์ที่ปรึกษา (Part-time Doctor)
ปัจจุบัน
4. คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาแพทย์ที่ปรึกษา (Part-time Doctor)
ปัจจุบัน
แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ
PublicationYearLink

Iridotrabecular Contact Observed Using Anterior Segment Three-Dimensional OCT in Eyes With a Shallow Peripheral Anterior Chamber.

 • Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013 Jul 10;54(7):4628-35.
 • Mishima K, Tomidokoro A, Suramethakul P, Mataki N, Kurita N, Mayama C, Araie M.
2013

Glaucoma surgery with and without cataract surgery: revolution or evolution?

 • J Cataract Refract Surg. 2012 Jul;38(7):1121-2.
 • Choi D, Suramethakul P, Lindstrom RL, Singh K.
2012
แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ
ResearchDescriptionFromUntilLink

Comparison of the Icare Rebound Tonometry with the Goldmann Applanation Tonometry in Thai patients

 

 • Poster Presentation at 24th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology (APAO) Congress, Bali, May 2009
 • Pitipong Suramethakul, Supatchaya Senakaspa, Duangdao Thatsnarong, Chatuporn Ngamchittiampai, Oraorn Thonginnetra

 

  

Agreement of Temporal Angle Gonioscopy and the Whole Gonioscopic Findings of the eye in Population-based Survey.

 • Poster presentation at World Glaucoma Congress, Singapore, 2007.
 • Suramethakul P, Rojanapongpun P, Tantisevi V, Supattanawong Y, Chalermphanich P, Yenjit W.
  
Displaying 1-3 of 1 result.
ข้อมูลเพิ่มเติม

Article “Alternative Management of Acute Angle Closure Glaucoma“

 • Proceeding book of 24th  Scientific Meeting of The Royal College of Ophthalmologists of Thailand, Bangkok, Thailand, December 2009

Article “Argon Laser Peripheral Iridoplasty”

 • Proceeding book of 23rd  Scientific Meeting of The Royal College of Ophthalmologists of Thailand, Bangkok, Thailand, July 2009

Article “Corneal Hysteresis : New Risk Factor for Glaucoma”

 • Glaucoma Newsletter, October 2013, Thai Glaucoma Society
Official Contact Present Workplace
NameDescriptionAddressProvincePostcodeEmailTelephoneLink
3. รพ.สมิติเวช สุขุมวิทแพทย์ที่ปรึกษา (Part-time Doctor)<br>กรุงเทพมหานคร02-711-8181
4. คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาแพทย์ที่ปรึกษา (Part-time Doctor)<br>กรุงเทพมหานคร02-308-7600,02-105-0345
1. รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)อาจารย์ประจำ<br>52 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพรานนครปฐม73210034-225-818
2. รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิทอาจารย์ประจำ<br>อาคารแบงคอคเมดิเพล็กซ์ ชั้น 2 ซ.สุขุมวิท 42 กรุงเทพมหานคร 02-712-2066, 02-712-2077
Social TypeNameIcon
No results found.