ชื่อ-สกุล
แพทย์หญิง กนกอร ตรีทิพย์วาณิชย์
สาขาที่สนใจ
General Ophthalmology (จักษุวิทยาทั่วไป)General Ophthalmology
Contact Info
สระแก้ว

แพทยศาสตร์บัณฑิต
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆสถาบันรายละเอียดปี
General Ophthalmologyศิริราช 0
Awards and HonorsDescription
No results found.
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Professional ExperienceDescriptionFromUntilLink
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว   
PublicationYearLink
No results found.
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Official Contact Present Workplace
Social TypeNameIcon
No results found.