ชื่อ-สกุล
ดวงดาว ทัศณรงค์
สาขาที่สนใจ
Glaucoma (ต้อหิน)cataract
refractive surgery

Contact Info
นครปฐม

แพทยศาสตร์บัณฑิต
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆสถาบันรายละเอียดปี
Glaucomaศิริราช-University of California- Irvine- U.S.A. 0
Awards and HonorsDescription
No results found.
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Professional ExperienceDescriptionFromUntilLink
รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)   
PublicationYearLink
No results found.
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Official Contact Present Workplace
Social TypeNameIcon
No results found.