ชื่อ-สกุล
แพทย์หญิง ชนิยา กัลชาญพิเศษ
สาขาที่สนใจ
Contact Lens (คอนแทคเลนส์, เลนส์สัมผัส)Glaucoma
Contact Info
นนทบุรี

แพทยศาสตร์บัณฑิต
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆสถาบันรายละเอียดปี
Glaucomaราชวิถี 0
Awards and HonorsDescription
No results found.
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Professional ExperienceDescriptionFromUntilLink
รพ.ชลประทาน   
PublicationYearLink
No results found.
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Official Contact Present Workplace
Social TypeNameIcon
No results found.