รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Asia Pacific Academy Of Ophthalmology

Updated 2011-04-29 15:20:37


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Asia Pacific Association of Ophthalmology (APAO)


1981
Jose Rizal Medal Recipients Prof Kobchai  Prommindaroj

2011 

The Holmes Lecture                              (Preventive ophthalmology)

Prin  Rojanapongpun

ลำดับ 

Distingushed Service Award Recipient

ครั้งที่ 

ปี คศ 

ประเทศ 

1

Nisit  Leelawongs

12

1989

Korea

2

Rompoei  Krutkul

16

1997

Nepal

3

Narong  Sadudi

17

1999

Philippines

4

Sudarat  Yaisawang

17

1999

Philippines

5

Vichan  Sirsuphan

17

1999

Philippines

6

Pornsawat  Nantawan

18

2001

Taiwan

7

Yani  Chiemchaisri

18

2001

Taiwan

8

Visuthe  Tansirikongkol

18

2001

Taiwan

9

Watanee  Jenchitr

18

2001

Taiwan

10

Dhaivadee  Dulayajinda

19

2003

Thailand

11

Sukhuma  Warrasak

19

2003

Thailand

12

Jutalai  Tanterdtham

19

2003

Thailand

13

Skowrat  Kunavisarut

19

2003

Thailand

14

Cheocharn  Wiriyaluppa

19

2003

Thailand

15

Apichart  Singalavanija

20

2005

Malaysia

16

Ataya  Euswas

20

2005

Malaysia

17

Lalida  Pariyakanok

20

2005

Malaysia

18

Pinnita  Tanthuvanit

20

2005

Malaysia

19

Ataya  Euswas

21

2006

Singapore

20

Prin  Rojanapongpun

21

2006

Singapore

21

Paisan  Ruamviboonsuk

22

2007

Pakistan

22

Sakchai  Vongkittirux

22

2007

Pakistan

23

Pornchai  Simaroj

23

2008

Hong Kong

24

Supachai  Chotibutr

23

2008

Hong Kong

25

Sopa  Wattanaikorn

24

2009

Indonesia

26

Surain  Wiriyasatiankun

24

2009

Indonesia

27

Prasart  Lukasnapruk

25

2010

China

28

Yosanan  Yospaiboon

25

2010

China

29

Somsaguan  Ausayakhun

26

2011

Sydney

30

Sorot  Wutthiphan

26

2011

Sydney


ลำดับ 

Outstanding Service in Prevention of Blindness Awards

ปี คศ 

ประเทศ 

1

Somchai  Wongwetsawad

2003

Thailand

2

Pannet  Pangputhipong

2003

Thailand

3

Payom  Yuvanichnnont

2003

Thailand

4

Tienchai  Prompubesara

2003

Thailand

5

Prut  Hanutsaha

2003

Thailand

6

Achara Nitiapinyaskul

2005

Malaysia

7

Kwanjai  Wongkitirux

2005

Malaysia

8

Patpong  Gullayanon

2005

Malaysia

9

Pipat  Kongsap

2006

Singapore

10

Veeraphan  Thanaprachoom

2006

Singapore

11

Prin  Rojanapongpun

2007

Pakistan

12

Suwat  Kusakul

2008

Hong Kong

13

Supaluk Raiyawa

2009

Indonesia

14

Anun Bonyarangkul

2010

China

15

Panida  Kosrirukvongs

2011

Sydney