ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ DSAEK Workshop 2020

Updated 2020-02-07 13:51:00
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ DSAEK Workshop ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 ห้อง 1216 โซน  


· 2 มีนาคม  ในช่วงเช้า 8.00 – 12.00 น. จะเป็นการบรรยาย และช่วงบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. 

จะมีการจัดสอนแสดง (Live Surgeryโดยมีค่าลงทะเบียน  500 บาท


สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ URL:  split.to/RR9BFvu ลงทะเบียนผ่านทาง QR code 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chulaophthalmology.org หรือติดต่อ คุณประวีวริญท์ ล้อมมณีกรญ์ เบอร์ 02-256-4422


 *ขณะนี้การลงทะเบียน wet lab (3มีค.) ครบตามจำนวนดังกล่าวแล้ว แต่ทั้งนี้ยังคงสามารถลงทะเบียนสำหรับในส่วน Lecture (2มีค.) ได้อยู่ค่ะ*