ขอเชิญชวนจักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ดาวน์โหลด ทดสอบ แอพพลิเคชั่นตาแห้งหรือไม่

Updated 2020-01-23 15:03:00


ชมรมกระจกตาขอเชิญชวนจักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน บุคคลในครอบครัว ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป 
ดาวน์โหลด ทดสอบ แชร์ แอพพลิเคชั่นตาแห้งหรือไม่ เพื่อคัดกรองโรคตาแห้งด้วยตนเอง 
ตระหนักถึงโรคตาแห้งและนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง

ทางชมรมกระจกตาใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านแชร์ให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป 
เนื่องจากทางชมรมฯ ยังคงต้องการข้อมูลเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์
และจัดกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยโรคตาแห้งในประเทศไทยต่อไป

1) กดบน desktop notebook จะเข้าไปที่ website ทดสอบ OSDI
2) กดบน android device จะเข้าไปที่ Google Store
3) สำหรับ apple device จะเข้าไปที่ App store