ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเพิ่มเติม

Updated 2018-11-08 12:38:00


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับผู้สมัคร ๒ ตำแหน่ง ทั้งนี้ยังขาดอีก ๒ ตำแหน่ง จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามศักยภาพ ในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานธุรการ ภาควิชาจักษุวิทยา  โทรศัพท์ ๐๗๔-๔๕๑๓๘๐