ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบ 2

Updated 2019-02-06 15:08:00


ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบ 2 จำนวน 2 สาขาดังนี้

1.อนุสาขาโรคจอตาและวุ้นตา 1 ตำแหน่ง

2.อนุสาขาโรคประสาทจักษุ 1 ตำแหน่ง

โดยสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ภาควิชาจักษุวิทยา หรือ คลิกเพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ คุณญาดานุช เบอร์โทรศัพท์ 02-419-9208