ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการครบรอบ 50 ปี แพทยสภาพร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย

Updated 2018-05-25 10:23:00


เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ

ด้วยจะมีการประชุมวิชาการครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ทางราชวิทยาลัยขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น 

- ได้รับคะแนน CME 50 หน่วยกิต

- ได้สิทธิสมัครบัตร SCB First

- สามารถทำบัตร MD Card ได้ในงาน 

- ลงทะเบียน และทำบัตร MD Card ฟรี สำหรับแพทย์ที่จะเริ่มเรียนแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยส่งรายชื่อมาทีราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ระบุเป็นแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ราคา 500 บาท

คลิกเพื่อลงทะเบียน

โปรแกรมการประชุม

รายละเอียดเพิ่มเติม