ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา

Updated 2019-07-02 11:33:00

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดประชุมการประชุมฟื้นฟูวิชาการทางจักษุวิทยา ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ โดยจะมีนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่ง

·        แบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  

·        ส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม ภายในภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2562

สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย (Free Paper & Poster) โดยไม่ประสงค์จะเข้าประกวด 

ให้ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  เช่นเดียวกัน


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!