ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ Research Day ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

Updated 2017-11-01 13:23:00

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดประชุมวิชาการ Research Day ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสัมมนา 2-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ โดยจะมีนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่ง

·        แบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 13  ตุลาคม 2560 และ

·        ส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม ภายในภายในวันที่ 20  ตุลาคม 2560


สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย (Free Paper & Poster) โดยไม่ประสงค์จะเข้าประกวด ให้ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 13  ตุลาคม 2560 เช่นเดียวกัน


ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

***ผู้นำเสนอผลงานจะลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ***


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!