ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Start Up Ophthalmology 4.0

Updated 2017-04-24 13:45:00


Start Up Ophthalmology 4.0
การประชุมวิชาการจักษุวิทยาสำหรับแพทย์ใช้ทุน/เพิ่มพูนทักษะ/แพทย์ทั่วไป
โดยภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560
สถานที่ ห้องประชุมตึก EMS ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี

สมัครผ่านทาง
Facebook: Ophthalmology Rajavithi
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
รับจำนวนจำกัด เพียง 80 คน
ถ้ามีผู้สมัครเกินจำนวนดังกล่าว ทางคณะกรรมการผู้จัดประชุมขอสงวนสิทธ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการประชุม และจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายน  2560
ค่าลงทะเบียน 1000 บาท (ให้โอนหลังจากที่มีการยืนยันรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว)
ข้าราชการสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบราชการ
 
โปรแกรมวิชาการเบื้องต้น
            A-Z Diabetic retinopathy screening:  มีการสอนเรื่อง DR ตั้งแต่ basic, DR classification และมี pre-test, post-test สามารถนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อจบคอร์ส
            Glaucoma screening: ต้อหินสาเหตุตาบอดที่สำคัญ ดูซิว่าจะ screening ได้หรือไม่/อย่างไร
            Ocular emergency management: อะไรบ้างที่ต้องรู้ ต้องทำในภาวะฉุกเฉินของดวงตา
            3D live surgery: มาดูการผ่าตัด real time แบบสามมิติ ใครไม่เห็น stereopsis ไม่ดีก็เรียนจักษุวิทยาไม่ได้นะ
            เสวนา: อยากเป็น dent ตาทำไงดี พี่ๆ อาจารย์ young staff มาเล่าสู่กันฟัง
            Eye in systemic diseases: โรคใหม่ๆ เช่น Ebola, Zika จะมีอะไรให้เจอ
            Botox in ophthalmology
            Common drugs used in ophthalmology
            New technology of cataract and refractive surgery