การประชุมวิชาการประจำปี

แสดงข้อมูลการประชุมวิชาการประจำปี

แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

Capture.JPG

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 40

Created 2017-08-25 10:53:00 by คุณ System Administrator 2627 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 40 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์


Precongress December 7,2016

Created 2016-10-12 17:41:00 by คุณ System Administrator 2306 Views

Precongress December 7,2016


17 logo 20th RCOPT for jpg.jpg

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35

Created 2015-03-26 13:16:00 by คุณ System Administrator 16031 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35 วาระครบรอบ 20 ปีของราชวิทยาลัยฯ ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

Final Program Book
Program Overview


1336rcopt 3D.jpg

ขอเชิญเสนอและส่งเรื่องบรรยายการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35

Created 2015-02-19 11:44:00 by คุณ System Administrator 2835 Views

ขอเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ฯ ที่ประสงค์จะนำเสนอเรื่องบรรยาย/จัด course แจ้งความประสงค์มาที่ราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยแจ้งหัวข้อเรื่อง, ชี่อวิทยากร, จำนวนผู้ฟัง (โดยประมาณเพื่อการเตรียมขนาดห้อง)