การประชุมวิชาการประจำปี

แสดงข้อมูลการประชุมวิชาการประจำปี

แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

Screenshot 2024-05-21 112510.jpg

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51

Updated 2024-05-21 10:08:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2567 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  โดยการประชุมมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
พิธีมอบโล่จักษุแพทย์ดีเด่น, สมาชิกกิตติมศักด์
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific e-poster 
การบรรยายพิเศษโดย guest speaker


2073Screenshot 2023-10-17 093926.png

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50

Updated 2023-12-12 15:04:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี
NNyN1Lh.jpg

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45

Updated 2023-08-03 19:29:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

แบบฟอร์มลงทะเบียน คลิก

จม.ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม (ผอ.รพ.) คลิก


Px5vyNc.jpg

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47

Updated 2023-08-03 19:28:00 by คุณ System Administrator 0 Views

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 ในรูปแบบ onsite วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมพีช โรงแรม รอยัล คลิฟ บีช พัทยา จ.ชลบุรี 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม id line: rcopt หรือทางอีเมล์ rcopt.doc@gmail.com
MR7ZaE3.jpg

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49

Updated 2023-08-03 19:25:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  โดยการประชุมมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
พิธีมอบวุฒิบัตรจักษุแพทย์ใหม่ 
พิธีมอบโล่จักษุแพทย์ดีเด่น, สมาชิกกิตติมศักด์
การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 
การนำเสนอ free paper และการนำเสนอ scientific e-poster 
การบรรยายพิเศษโดย guest speaker


4qa9znC.jpg

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 48

Updated 2023-08-03 19:23:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th Asia Cornea Society Biennial Scientific Meeting (ACS 2022) in conjunction with the 48th RCOPT and the 11th ASNOS Scientific Conferences ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42

Updated 2018-12-18 10:34:00 by คุณ System Administrator 1457 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 42 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์1575งานนำเสนอ1.jpg

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 40

Updated 2017-12-14 15:01:00 by คุณ System Administrator 2757 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 40 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์


Precongress December 7,2016

Updated 2016-10-12 17:47:00 by คุณ System Administrator 2395 Views

Precongress December 7,2016


134417 logo 20th RCOPT for jpg.jpg

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35

Updated 2015-07-03 08:58:00 by คุณ System Administrator 16089 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35 วาระครบรอบ 20 ปีของราชวิทยาลัยฯ ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

Final Program Book
Program Overview