การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 48

Updated 2023-08-03 19:23:00ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th Asia Cornea Society Biennial Scientific Meeting (ACS 2022) in conjunction with the 48th RCOPT and the 11th ASNOS Scientific Conferences ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร