การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 จังหวัดเชียงใหม่
แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

Thursday, October 31, 2013

Updated 2013-10-30 09:03:05 by คุณ System Administrator 1439 Views

 Subscribe to All Sessions 

Thursday, October 31, 2013

  07.15-08.15

Convention 2 

Alcon Morning Symposium “Advanced Cataract Surgery: What’s New?”

Speakers: Prin Rojanapongpun, MD, Pannet Pangputhipong, MD 

 Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


   08.30-10.00

Convention 3

Retina: The Quiz Show

Speakers: Mansing Ratanasukon, MD, Wantanee Dangboon, MD,

Tanapat Ratanapakorn, MD, Wipada Laovirojjanakul, MD,

Piriya Soomsawasdi, MD, Paradee Kunavisarut, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


08.30-10.00

Convention 2

ICO World Ophthalmology Quiz: Final Quiz

Moderators: Naris Kitnarong, MD, Pornpattana Vichitvejpaisal, MD

 Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


   08.30-10.00

Grand Ballroom

Current Perspectives in Infectious Keratitis: Episode I

Opening by CRST President: Vilavun Puangsricharern, MD

“Basic Knowledge of Infectious Keratitis”

Epidemiology, Host Defense Mechanism, Risk Factors, Pathogenesis, Lab Investigation and Diagnostic Tools:

Olan Suwan-apichon, MD, Kaevalin Lekhanont, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


  08.30-10.00

  Expedition Room

Comprehensive Ophthalmology

“Optic Disc Morphology”

Chairmen: Ornwasee Jatuthong, MD, Anita Manassakorn, MD
- Optic Disc Pathology: Phenpan Hirunyachote, MD
- Introduction to Evaluation of the Optic Disc:

Paween Phuchantuk, MD
- Peripapillary Atrophy:
Katesarin Kiatisevi, MD
- Disc Hemorrhage: Narakorn Leeprechanon, MD

- Case Presentation: Vithoon Ruangsuksriwong , MD

Join Discussion |  Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


   10.00-10.30  

Exhibition Hall

Coffee Break  


   10.30-12.00

Convention 3

Glaucoma Symposium

Experts' Views on How to Manage Glaucoma Surgery Complications

Chairmen: Prin Rojanapongpun, MD,

Kessara Pathanapitoon, MD, PhD
- Surgical Techniques to Avoid Complications from Trab:

Somkiat Asawapureekorn, MD
- Early and Late Bleb Leakage:
Visanee Tantisevi, MD
- Early and Late Bleb Failure:
Manchima Makornwattana, MD
- Malignant Glaucoma:
Wallop Iemsomboon, MD
- Tube Complications:
Naris Kitnarong, MD
Discussion: All

   Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


   10.30-12.00

 Convention 2

OPRC Symposium

“A to Z about Blocked Tear Duct ”

Chairmen: Kanograt Pornpanich, MD, 

Damrong Wiwatwongwana, MD

- Anatomy and Physiology of the Lacrimal Drainage System:

Sakarin Ausayakhun, MD

- Etiology and Preoperative Evaluation of NLDO:

Pornchai Mahaisavariya, MD

- Surgical Technique in Congenital NLDO:

Suppapong Tirakunwichcha, MD

- External DCR Technique: Chaiyen Ratnavijarn, MD

- Various Techniques for Endonasal DCR: Sunisa Sintuwong, MD, Nattawut Wanumkarng, MD

  Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


  10.30-12.10

 Grand Ballroom

Current Perspectives in Infectious Keratitis: Episode I

“Bacterial Keratitis”

Clinical Manifestation, Lab Diagnosis and Treatment:

Ngamjit Kasetsuwan, MD, Usanee Reinprayoon, MD 

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


  10.30-12.00

 Expedition Room 

Comprehensive Ophthalmology

“Update in OCT Interpretation”

Speakers: Chavakij Bhoomibunchoo, MD,

Tanapat Ratanapakorn, MD, Pichai Jirarattanasopa, MD,

Navapol Kanchanaranya, MD 

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


  12.00-13.30

 Convention 3

TRB Luncheon Symposium

“Bridging Ideal and the Real World to the Real Practice”

Episode 1: Ocular Surface Quality on the Journey  of Ocular Surgeries

Speaker: Anuchit Poonyathalang, MD, Winai Chaidaroon, MD,

Manchima Makornwattana, MD, Naris Kitnarong, MD 

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


12.00-13.30

 Convention 2

Allergan Luncheon Symposium

“Do current artificial tear become more real and less artificial?”

Speakers: Vilavun  Puangsricharern, MD, Dr.Elisabeth M. Messmer

  Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


  12.00-13.30

Excursion & Passage Room

Alcon Luncheon Symposium:

“Key Advance in Medical & Surgical Treatments in Glaucoma”

Moderator: Kessara Pathanapitoon, MD, PhD

- More than 10 Years with BAK-Preserved Medication; Any Other Option Available Now?: Kessara Pathanapitoon, MD, Anita Manassakorn, MD

- Advances in Glaucoma Filtering Surgery:

Damrong Wiwatwongwana, MD

- Discussion

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


 12.00-13.30

 Expedition & Journey Room

AMO Luncheon Symposium

Moderator: Adisak Trinavarat, MD

- Successful TECNIS™ Toric IOLs Patient Selection and Counselling:

FAM Han Bor, MD

- The Advanced Technology and Low Cost Cataract Surgery by New Sensar 1 piece IOL and SOVEREIGN Compact System: Pannet Pangputhipong, MD,

  Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


  13.30-15.00

 Convention 3

Skill Transfer Course: “ Work Easy and Play Hard” with Information Technology for Ophthalmologists: Part 2”

Android vs. IOS

  • Which One Should I Use?
 • The Must-Have and Hot Applications for Ophthalmologists!
  • All about PDF 
  • App for Physician Educations and       References
  • Personal Utilities App 
  • Office and Patient Education App
  • Cloud Technology

Chairman: Nattawut Wanumkarng, MD

Speakers: Nattawut Wanumkarng, MD, Kanjana Leelapatranurak, MD, Mongkol Tadarati, MD, Aungnapa Kongthaworn, MD, Warapat Wongsawad, MD, Rath Itthipanichpong, MD, Chavakij Bhoomibunchoo, MD 

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


 13.30-15.00

Convention 2

Research Contest 1

Chairman: Somsanguan Ausayakhun, MD, Sunisa Sintuwong, MD

1. Contact Lens Selection Behavior, Contact Lens Care Behavior and What The Contact Lens Wearers Do When They Encounter Contact Lens Complications

Manatchaya Sujinpram*, MD, Wasee Tulvatana, MD, Kittisak Kulvichit, MD, Bharkbhum Khambhiphant, MD, Usanee Reinprayoon, MD

2. Quantification of Artificial Tear Lipids in Soft Contact Lens Deposits

Atiporn Thuangtong, MD, Daroonporn Lertpongparkpoom*, MD, Chatchawan Srisawat, MD, PhD, Bussadee Pratumvinit, MD

3. Association of Dry Eye Disease with Clinical Signs of Thyroid Associated Ophthalmopathy (TAO) and Prevalence of Dry Eye Disease in Autoimmune Thyroid Disease (AITD)

Vipavee Lerdchanapornchai*, MD, Suppapong Tirakunwichcha, MD, Usanee Reinprayoon, MD, Preamjit Saonanon, MD, Thiti Snabboon, MD

4. Prevalence of Ocular Surface Disease in Patients with Glaucoma Using Topical Intraocular Pressure-Lowering Medications at Srinagarind Hospital

Pawasoot Supasai, MD, Peerapat Pakdee *, MD, Pakamat Srihachai,MD, Somkamol Rattanawongpaibul, MD

5. Comparison the Effects of Dexamethasone andLoteprednol etabonate on Epithelial Healing: A Randomized Controlled Trial

Onsiri Thanathanee, MD, Phornrak Sriphon*, MD, Orapin Anutarapongpan, MD, Raweewan Athikulwongse, MD, Prakairat Thongphiew, MD, Olan Suwan-apichon, MD

6. Corneal Endothelial Cell Changes after Laser Peripheral Iridotomy in Patients With Angle Closure, Phramongkutklao Hospital

Sirinun Wisutthiratanakul*, MD, Wallop Iemsomboon, MD, Raveewan Choontanom, MD

 Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android

Coffee Break served in Room


 13.30-15.00

Grand Ballroom

Current Perspectives in Infectious Keratitis: Episode I

“Fungal Keratitis”

- Clinical Manifestation, Lab Diagnosis and Treatment

:Varintorn Chuckpaiwong, MD, Tassanee Sirikul, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


 

13.30-15.00

Expedition Room

OPRC Instruction Course

"Achievement in CO2 Laser for Ophthalmologists (Part 1)”
Chairman: Aree Nimitwongsakul, MD
Speaker: Sila Thonglai, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


15.00-15.15

Coffee Break


 

15.15-16.30

Convention 3

Skill Transfer Course: “ Work Easy and Play Hard” with Information Technology for Ophthalmologists: Part 2”

To Be Expert in Presentation

Chairman: Kanjana Leelapatranurak, MD

Work Easy and Play Hard: All About My Video:

Nattawut Wanumkarng, MD

Work Easy and Play Hard: All About My Keynote: 

Mongkol Tadarati, MD, Sukhumal Thanapaisal, MD, Pacharapan Anupongongarch, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


15.15-16.30

Expedition Room

Skill Transfer Course: “ Work Easy and Play Hard” with Information Technology for Ophthalmologists: Part 2”

“To Be Expert in Learning”

Work Easy and Play Hard by Cloud Technology: 

Warapat Wongsawad, MD

Work Easy and Play Hard by Documentation Technology:

Rath Itthipanichpong, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


15.00-16.30

Convention 2

Research Contest 2

Chairman: Somsanguan Ausayakhun, MD, Sunisa Sintuwong, MD

7. Factors Affecting the Success of External Dacryocystorhinostomy

Jugchawin Kanokkantapong*, MD, Passorn Preechawai, MD

8. Indirect Cultivation Method for the Identification of Pathogen in Bacterial Ocular Infection

Mattaya Kwananocha*, MD ,Tanittha Chatsuwan,PhD, Vilavun Puangsricharern, MD,Pear Pongsachareonnont, MD

9. Comparative Methods in Identifying Causative Bacterial Microorganisms in Presumed Acute Endophthalmitis: Conventional Culture Method, Blood Culture System, and PCR Technique

Worawalun Honglertnapakul, MD*, Tanittha Chatsuwan, PhD,

Pear Pongsachareonnont, MD

10. Refractive Changes in Congenital Ptosis

Juthamat Witthayaweerasak*, MD, Thanyapat Benjawaleemart, MD

11. Relationship Between Risk Factors of Diabetes Mellitus and Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetic Patients in Thailand: A Nationwide Study.

Duangporn Arayaphong*, MD, Pear Pongsachareonnont, MD, Ram Rungsin, MD, PhD, Wasee Tulvatana, MD, MSc

12. The Sterility of The Hospital Preparation Eye Drops in Stored Room Temperature.

Theeratep Tantayakom, MD, Theppachai Thammikasakul*, MD, Sudaluck Thunyahan, MSc, Narisara Klanarongran, MD, Raveewan Choontanom, MD, Yuttaphong Imsuwan, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


15.15-16.30

Journey Room

Comprehensive Ophthalmology

“Basic Eyelid & Ocular Surface Evaluation”

Speaker:Paitoon Pratipanawat, MD, Waruttaporn Chanlalit, MD,

Onsiri Thanathanee, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


15:15-16:30

Grand Ballroom

Current Perspectives in Infectious Keratitis: Episode II

“Fungal Keratitis”

- Surgical Management of Severe Keratitis

:Vilavun Puangsricharern, MD, Vivat Komolsuradej, MD

Questions and Answers: All speakers

  Wednesday, October 30, 2013

Updated 2013-10-28 11:15:00 by คุณ System Administrator 1122 Views

 

 Subscribe to All Sessions 

Wednesday, October 30, 2013

08.30-10.00  

Convention 3  

Pros and Cons  

Chairman: Direk Patikulsila, MD  

- Vitrectomy is Preferable to Scleral Buckle in Retinal Detachment Repair

Chairmen: Direk Patikulsila, MD, Mansing Ratanasukon, MD

- Lens Extraction vs Combined Surgery in Angle Closure  

Chairmen: Boonsong Wanichwecharungruang, MD, Prin Rojanapongpun, MD

Speakers: Naris Kitnarong, MD,Manchima Makornwattana, MD, Damrong Wiwatwongwana, MD, Boonchai Wangsupadilok, MD


08.30-10.00  

Grand Ballroom 

Uveitis

Chairman: Kessara Pathanapitoon, MD, PhD

- Common Causes of Uveitis in Thailand: Kessara Pathanapitoon, MD, PhD

- Pitfall in Anterior Uveitis: Napaporn Tananuvat, MD

- Pitfall in Posterior Uveitis: Paradee Kunavisarut, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


10.00-10.15

Coffee Break


10.15-10.30

Convention 3

-  Opening Ceremony by Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Chiangmai University and The Royal College of Ophthalmologists of Thailand

:Winai Chaidarun, MD, Paisan Ruamviboonsuk, MD  

 


10:30-11:15

Convention 3

- ปาฐกถาเกียรติยศ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุรพงษ์ ดวงรัตน์ :Intermittent Exotropia

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


11.15-12.00  

Convention 3

- " วิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด"

Chairman: Pornchai Simaroj, MD Speakers: Yosanan Yospaiboon, MD,Somsanguan Ausayakhun, MD, Pornchai Simaroj, MD

Join Discussion |  Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


12.00-13.30  

Convention 3  

Allergan Luncheon Symposium

“When Glaucoma needs Beyond IOP” S

peakers:Manchima Makornwattana, MD, Ngamkae  Ruangvaravate, MD, Boonchai  Wangsupadilok,MD

Join Discussion |  Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


12.00-13.30  

Convention 2  

Alcon Luncheon Symposium  

“Point of View in Dry Eye Management: What Do We Really Know?”  

Chairman: Winai Chaidaroon, MD  

- The Physics of Teardrops: A Unique Point of View: Sabong Srivannaboon, MD  

- Point of View in Dry Eye Treatment Algorithm: Napaporn Tananuvat, MD

- Management of Patients with Glaucoma and Dry Eye: Kessara Pathanapitoon, MD, PhD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


12.00-13.30

Grand Ballroom  

Carl Zeiss Luncheon Symposium  

“New Update in Advaned Glaucoma Diagnosis for your Clinical Practice Today”

Speaker: Prin Rojanapongpun, MD, Damrong Wiwatwongwana, MD, Phenpan Hirunyachote, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


13.30-15.00  

Convention 3  

Cataract Symposium  

“Nightmare of the Cataract Surgeons 

Chairman: Amporn Jongsareejit, MD

- Loose and Tear Zonules: Amporn Jongsareejit, MD

-The Dropped Nucleus: Paradee Kunavisarut, MD

- Suprachoroidal Hemorrhage: Direk Patikulsila, MD  

- Post-Cataract Surgery Endophthalmitis: Sopit Samapunphong, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


13.30-15.00  

Convention 2  

Glaucoma Instruction Course  

“Glaucoma: When Medication Just Isn’t Enough!"  

Chairmen: Thawat Tantisarasart, MD, Damrong Wiwatwongwana, MD

- When to Do Glaucoma Surgery: Thidarat Leeungurasatien, MD

- Why Trab: Nisa Sothornwit, MD

- Tube Lover: Tassanee Muangsiri, MD

- TVT Study Update: Wasu Suppakornthanasarn, MD

- Wound Modulator Update: Anita Manassakorn, MD Discussion: All

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


13.30-15.00  

Grand Ballroom

Eye of the Artists  

Speakers: อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, Paisan Ruamviboonsuk, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


13.30-14.30  

Expedition Room  

Comprehensive Ophthalmology 

Discover the IOL Power Calculation” Sabong Srivannaboon, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


15.00-15.15  

Coffee Break


15.15-16.30  

Convention 2  

ICO World Ophthalmology Quiz  

Moderators: Naris Kitnarong, MD,Pornpattana Vichitvejpaisal, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


15.15-16.30

Grand Ballroom

Pediatric Ophthalmology and Strabismus Symposium  

"Practical Pediatric Ophthalmology: Common Problems in the Clinic"  

Chairmen: Surapongs Duangratana, MD, Prapatsorn Patikulsila, MD

- Management of Myopia: Rattiya Pornchaisuree, MD  

- Pearls in ROP: Phanthipha Wongwai, MD

- The Timeline in Chemodenervation in Strabismus: Warakorn Thiamthat, MD

- Current Approach to Amblyopia: Atchareeya Wiwatwongwana, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


15.15-16.30  

Expedition Room  

TORG "Common Pitfalls in Ophthalmic Research"  

Speakers:TORG Team

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


 


Abstract Poster

Updated 2013-10-25 08:43:41 by คุณ System Administrator 840 Views

Classification and Regression Tree Analysis for Predicting Vision after Open-Globe Injuries   in Siriraj Hospital

Nattapong Mekhasingharak*, MD, Chakrapong Namatra, MD

The First Case of   Ocular Brucellosis in Thailand: A Case Report and Review of Literatures

Sujintana Tanterdtham*, MD, Nattaporn Tesavibul,

Ocular Morbidity of Myopia in Ramathibodi Hospital

Bayasgalan Purevdorj, MD, Rattanawadee Thongruay, MA, Prut Hanutsaha, MD

Case Series of   NMO-IgG Seropositive Optic Neuritis at Mettapracharak (Wat RaiKhing) Hospital

Poramaet
Laowanapiban*, MD1, Metha Apiwattanakul, MD2, Busaba Sathornsumetee, MD1

  Childhood Onset of Hemifacial Spasm: A Case Report

Tharathip Krasaelap*, MD, Busaba Sathornsumetee, MD

The Study of Enhanced Depth Imaging  Optical Coherence Thai population at Mettapracharak Hospital

Sudawadee Somboonthanakij, MD, Wongsiri Taweebanjongsin, MD, Warin
Smitthimathin*, MD, Maytinee Sirimaharaj, MD

A 10-year Study of Vogt-Koyanagi-Harada Disease of Thai   patients  

Rotjaporn Pruksacholavit, MD, Somsiri Sukavatcharin,   MD

Outcome of Adjustable Suture Surgery for Incomittant   Deviation and Diplopia in Thyroid Associated Ophthalmopathy

Rawi Boonyaopas*,   MD, Apatsa Leksakul, MD

Outcome of Intended Undercorrection for Intraocular   Lens Implantation in Pediatric Cataract

Pichaya Chuephanich*,   MD, Apatsa Leksakul, MD

 
Friday, November 1, 2013

Updated 2013-10-25 07:11:29 by คุณ System Administrator 1082 Views

Subscribe to All Sessions 

08.30-10.00

Convention 3

FFA workshop: Read Them with the Experts

Wichai Prasartritha, MD, Janejit Choovuthayakorn, MD,  

Adisai Varadisai, MD, Somanus Thoongsuwan, MD,

Atchara Amphornphruet, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


08.30-10.00

Convention 2

Sleep Apnea: When Your Eye Patient Snores

Chairman: Somsanguan Ausayakhun, MD

Part 1) Management in Obstructive Sleep Apnea:

Nuntigar Sonsuwan, MD

Part 2) Must-Know Ocular Associations

- Sleep Apnea and Neuro-ophthalmic Diseases:

Niphon Chirapapaisan, MD

- Sleep Apnea and Glaucoma: Kessara Pathanapitoon, MD, PhD

- Sleep Apnea and Retina Involvement: Nawat Watanachai, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


08.30-10.00

Grand Ballroom

“Free Paper 1”

Chairmen: Wasee Tulvatana, MD, Phanthipha Wongwai, MD

1.The Effect of Nd:YAG Laser Treatment of Posterior Capsule Opacification on Anterior Chamber Depth and Refraction in Pseudophakic Eyes

Bharkbhum Khambhiphant, MD, Chayata Liumsirijarern*, MD, Piyada Saehout

2. The Effect of Pupillary Dilatation on IOL Power Measurement by Using IOL Master

Bharkbhum Khambhiphant, MD, Nattida Chatbunchachai*, MD, Krit Pongpirul, MD

3. Effect of Pterygium on Corneal Topography and Astigmatism

Sudarat Lornanthakul*, MD, Napaporn Tananuvat, MD

4. A Tick Attack! : An Infestation of a Tick at the Conjunctiva

Laddawan Methakittrakul*, MD, Winai Chaidaroon, MD

5. Clinical Outcomes of Deep Anterior Lamellar Keratoplasty at Ramathibodi Hospital

Nutthida Nimvorapun*, MD, Kaevalin Lekhanont, MD, Varintorn Chuckpaiwong, MD

6. Ocular Findings of Herpes Zoster Ophthalmicus in Songklanagarind Hospital
Asi Kumjorn*, MD, Orasa Horatanaruang, MD

7. Comparison of Loteprednol etabonate Versus Ketolorac trometamol for Postoperative Pain and Inflammation after Pterygium Excision and Amniotic Membrane Graft

Wimolwan Tangpagasit, MD, Benjaporn Sigkaman*, MD

8. Prevalence of Ocular Surface Disease in Primary Open Angle Glaucoma Patients in Songklanagarind Hospital        

Maytinee Pajongrak*, MD, Boonchai Wangsupadilok, MD

9. Profile of Glaucoma in Chiang Mai University Hospital; A Tertiary Eye Care Center in Northern Thailand

Apirath Netipongpiroj*, MD, Kessara Pathanapitoon, MD, PhD

10. Prevalence of Glaucomatous Blindness in Srinagarind Hospital

Pawasoot Supasai, MD, Sasithorn Thawongklang*, MD

11. Incidence of Complications and Associated Factors after

Primary Trabeculectomy in Chiang Mai University Hospital

Preeyanuch Khunsongkiet*, MD, Thidarat Leeungurasatien, MD, Damrong Wiwatwongwana, MD

12. Refractive Changes Following Cataract Surgery with Intraocular Lens Implantation in Childhood

Juraithip Engchuan*, MD, Penny Singha, MD

Q&A

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


08.30-10.00

Comprehensive Ophthalmology

“Visual Field Interpretation”

Chairmen:Darin Sakiyalak, MD,Pawasoot Supasai, MD
Speakers: Linda Hansapinyo, MD,
Nuttamon Srisamran, MD,

Lerprat Mangkornkanokpong, MD, Weerawat Kiddee, MD,

Chutima Wongsiwaroj, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


10.00-10.30

Coffee Break


10.30-12.00

Convention 3

Special Guest Lecture: 

"Pediatric Retina Diseases"

Chairman: Atchara Amphornphruet, MD

Honorary Guest Speaker: R.V. Paul Chan, MD, FACS
The Thai Retina Society Honorary Committee Member Certification presented to R.V. Paul Chan, MD, FACS 

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


10.30-12.00

Convention 2

How to Deal with The Difficult Patient

Chairman: Anuchit Poonyathalang, MD

Speakers: Somsanguan Ausayakhun, MD, Ekktet Chansue, MD, Benchalak Maneeton, MD

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


10.30-12.00

Grand Ballroom

“Free Paper 2”

Chairmen: Wasee Tulvatana, MD, Phanthipha Wongwai, MD

1. Enhanced Depth Imaging of the Choroid in Thai Population

Wilaipun Thaweerattanasilp*, MD, Sawarin Laotaweerungsawat, MD, Nopasak Phasukkijwatana, PhD, MD, Nuttawut Rodanant, MD, Apichart Singalavanija, MD, Jutalai Tanterdtham, MD, Chakrapong Namatra, MD, Adisak Trinavarat, MD, Somanus Thoongsuwan, MD, Kritpol Rattanawarinchai, BA, Ketwarin Thongyou, MIAT

2. Vitreous Culture in Suspected Infectious Endophthalmitis: Comparison between Blood Culture Bottle and Conventional Culture Plates

Patsuda Thariya*, MD, Yosanan Yospaiboon, MD

3. Pseudophakic Cystoid Macular Edema After Phacoemulsification Surgery Measured By Spectral Domain Optical Coherence Tomography

Kornkamon Sertsom*, MD, Nawat Watanachai, MD

4. Cytomegalovirus (CMV) Retinitis in HIV - Infected Pediatric Patients in Chiang Mai University Hospital                        

Dao Luewattananont*, MD, Somsanguan Ausayakhun, MD, Peninnah Oberdorfer, MD

5. Diabetic Retinopathy Screening using Digital Nonmydriatic Fundus Photography by General Practitioners versus Dilated Fundus Examination by Ophthalmologists: A Performance Comparison

Surak Patanakanog*, MD, Kittichai Akkarapipatkul, MD

6. Characteristics, Risk Factors, and Outcomes of Grass Cutting Device-related Eye Injury in Northern Thailand

Nathaya Panyowatkul*, MD, Voraporn Chaikitmongkol, MD, Nimitr Ittipunkul, MD

7. The Effect of Tetracaine in Pupillary Dilatation for Diabetic Patient  

Benjawan Srikulsasitorn*, MD, Patama Bhurayanonthachai, MD

8. The Effects of Binaural Beats Audio on Anxiety of Patients Undergoing Pars Plana Vitrectomy by Local Anesthesia: A Randomized Controlled Trial

Sirorat Intarapanya*, MD, Direk Patikulsila, MD, Pornpattana Vijitvespaisan, MD, Janejit Choovuthayakorn, MD

9. Histopathological Diagnosis of Eyelid Tumors in Chiang Mai University Hospital

Chanut Nithithanaphat*, MD, Sakarin Ausayakhun, MD, Damrong Wiwatwongwana, MD, Pongsak Mahanupab, MD

10. Malignant Tumors of the Eye and Ocular Adnexa in Thailand A Six-Year Review at The King Chulalongkorn Memorial Hospital (2006-2011)

Wasee Tulvatana, MD, Suppapong Tirakunwichcha, MD, Vannakorn Pruksakorn, MD, Kritidej Tejagupta*, MD

11. Treatment Outcomes and Predictive Factors in Pediatric Ocular Myasthenia Gravis

Parichat Kraithat*, MD, Linda Hansapinyo, MD, Prapatsorn Patikulsila, MD

12. Long-term Outcomes of Total Vertical Rectus Transposition With Foster Suture in Chronic Sixth Cranial Nerve Palsy

Supharat Jariyakosol, MD, Parnchat Pukrushpan, MD, Pokpong Praneeprachachon, MD, Sirinuch Sawanwattanakul*, MD

Q&A

Join Discussion | Subscribe for iOS |  Subscribe for Android


 


Abstract free paper

Updated 2013-10-24 11:35:24 by คุณ System Administrator 926 Views

Free paper 1

 

1.The Effect of Nd:YAG Laser Treatment of Posterior Capsule Opacification on Anterior Chamber Depth and Refraction in Pseudophakic Eyes

Bharkbhum Khambhiphant, MD, Chayata Liumsirijarern*, MD, Piyada Saehout

2. The Effect of Pupillary Dilatation on IOL Power Measurement by Using IOL Master

Bharkbhum Khambhiphant, MD, Nattida Chatbunchachai*, MD, Krit Pongpirul, MD

3. Effect of Pterygium on Corneal Topography and Astigmatism

Sudarat Lornanthakul*, MD, Napaporn Tananuvat, MD

4. A Tick Attack! : An Infestation of a Tick at the Conjunctiva

Laddawan Methakittrakul*, MD, Winai Chaidaroon, MD

5. Clinical Outcomes of Deep Anterior Lamellar Keratoplasty at Ramathibodi Hospital

Nutthida Nimvorapun*, MD, Kaevalin Lekhanont, MD, Varintorn Chuckpaiwong, MD

6. Ocular Findings of Herpes Zoster Ophthalmicus in Songklanagarind Hospital
Asi Kumjorn*, MD, Orasa Horatanaruang, MD

7. Comparison of Loteprednol etabonate Versus Ketolorac trometamol for Postoperative Pain and Inflammation after Pterygium Excision and Amniotic Membrane Graft

Wimolwan Tangpagasit, MD, Benjaporn Sigkaman*, MD

8. Prevalence of Ocular Surface Disease in Primary Open Angle Glaucoma Patients in Songklanagarind Hospital        

Maytinee Pajongrak*, MD, Boonchai Wangsupadilok, MD

9. Profile of Glaucoma in Chiang Mai University Hospital; A Tertiary Eye Care Center in Northern Thailand

Apirath Netipongpiroj*, MD, Kessara Pathanapitoon, MD, PhD

10. Prevalence of Glaucomatous Blindness in Srinagarind Hospital

Pawasoot Supasai, MD, Sasithorn Thawongklang*, MD

11. Incidence of Complications and Associated Factors after Primary Trabeculectomy in Chiang Mai University Hospital

Preeyanuch Khunsongkiet*, MD, Thidarat Leeungurasatien, MD, Damrong Wiwatwongwana, MD

12. Refractive Changes Following Cataract Surgery with Intraocular Lens Implantation in Childhood 

Juraithip Engchuan*, MD, Penny Singha, MD

 

Free paper 2

 1. Enhanced Depth Imaging of the Choroid in Thai Population

 Wilaipun Thaweerattanasilp*, MD, Sawarin Laotaweerungsawat, MD, Nopasak Phasukkijwatana, PhD, MD, Nuttawut Rodanant, MD, Apichart Singalavanija, MD, Jutalai Tanterdtham, MD, Chakrapong Namatra, MD, Adisak Trinavarat, MD, Somanus Thoongsuwan, MD, Kritpol Rattanawarinchai, BA, Ketwarin Thongyou, MIAT

 2. Vitreous Culture in Suspected Infectious Endophthalmitis: Comparison between Blood Culture Bottle and Conventional Culture Plates

 Patsuda Thariya*, MD, Yosanan Yospaiboon, MD

 3. Pseudophakic Cystoid Macular Edema After Phacoemulsification Surgery Measured By Spectral Domain Optical Coherence Tomography

Kornkamon Sertsom*, MD, Nawat Watanachai, MD

4. Cytomegalovirus (CMV) Retinitis in HIV - Infected Pediatric Patients in Chiang Mai University Hospita      

 Dao Luewattananont*, MD, Somsanguan Ausayakhun, MD, Peninnah Oberdorfer, MD5

5. DiabeticRetinopathy Screening using Digital Nonmydriatic Fundus Photography by General Practitioners versus Dilated Fundus Examination by Ophthalmologists: A Performance Comparison

 Surak Patanakanog*, MD, Kittichai Akkarapipatkul, MD

 6. Characteristics, Risk Factors, and Outcomes of Grass Cutting Device-related Eye Injury in Northern Thailand

 Nathaya Panyowatkul*, MD, Voraporn Chaikitmongkol, MD, Nimitr Ittipunkul, MD

 7. The Effect of Tetracaine in Pupillary Dilatation for Diabetic Patient  

Benjawan Srikulsasitorn*, MD, Patama Bhurayanonthachai, MD

8. The Effects of Binaural Beats Audio on Anxiety of Patients Undergoing Pars Plana Vitrectomy by Local Anesthesia: A Randomized Controlled Trial

Sirorat Intarapanya*, MD, Direk Patikulsila, MD, Pornpattana Vijitvespaisan, MD, Janejit Choovuthayakorn, MD

9. Histopathological Diagnosis of Eyelid Tumors in Chiang Mai University Hospital

Chanut Nithithanaphat*, MD, Sakarin Ausayakhun, MD, Damrong Wiwatwongwana, MD, Pongsak Mahanupab, MD

10. Malignant Tumors of the Eye and Ocular Adnexa in Thailand A Six-Year Review at The King Chulalongkorn Memorial Hospital (2006-2011)

Wasee Tulvatana, MD, Suppapong Tirakunwichcha, MD, Vannakorn Pruksakorn, MD, Kritidej Tejagupta*, MD

11. Treatment Outcomes and Predictive Factors in Pediatric Ocular Myasthenia Gravis

Parichat Kraithat*, MD, Linda Hansapinyo, MD, Prapatsorn Patikulsila, MD

12. Long-term Outcomes of Total Vertical Rectus Transposition With Foster Suture in Chronic Sixth Cranial Nerve Palsy

Supharat Jariyakosol, MD, Parnchat Pukrushpan, MD, Pokpong Praneeprachachon, MD, Sirinuch Sawanwattanakul*, MD

 

 


ร้านอร่อย เมืองเชียงใหม่

Updated 2013-10-22 02:24:43 by คุณ System Administrator 2123 Views

 ไม่ต้องไปถามอากู๋ หรือไป search หาใน web ไหน เพราะเราให้เจ้าถิ่นมาแนะนำเองเลย  รวมร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ ร้านกาแฟเฟี้ยวๆในเชียงใหม่  หลายร้านมาให้เลือกกันตามชอบ รีวิว และรูปประกอบโดยน้องๆแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (เนื่องจากมีเสียงกระซิบมาว่าถึงจะ review journal สู้อาจารย์ไม่ได้  แต่ review ร้านอาหารน้องถนัดฝุดๆ )   ขอขอบคุณน้องๆที่แบ่งปันความรู้เฉพาะทางให้กับพี่ๆด้วยนะคะ


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32

Updated 2013-10-22 02:24:43 by คุณ System Administrator 792 Views

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32

 

30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพโดย ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่