การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32

Updated 2013-10-22 02:24:43


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32

 

30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพโดย ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่