ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 481 - 488 จาก 488 รายการ

Thai Eye Research Was Hot in US Media!

Updated 2013-06-10 15:15:03 by คุณ System Administrator 1689 Views


สัมภาษณ์จักษุแพทย์รุ่นใหม่กับผลงานวิจัยที่เป็นที่สนใจของ และได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสามนวัตกรรมทางจักษุประจำปี 2012 ของ AAO สื่ออเมริกาซึ่งปัจจุบันมียอดคนดูกว่า 50ล้านวิว


Congratulations to Thai Awardees in APAO 2013

Updated 2013-06-10 15:15:03 by คุณ System Administrator 514 Views


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับจักษุแพทย์ ผู้ได้รับรางวัลจาก Asia-Pacific Academy of Ophthalmology ประจำปี 2013 ซึ่งได้รับรางวัลใน Gala Dinner ในการประชุม APAO ที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา
เรื่องของคุณ..คุณทำเอง "ชีวิตสัมพัทธ์" ตอนที่ 3

Updated 0000-00-00 00:00:00 by คุณ System Administrator 509 Views

  

"เพราะพื้นฐานความเป็นมา เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนกัน แต่ละชีวิต จึงแตกต่างกันตามกาลเวลา"

เรื่องของคุณ..คุณทำเอง คอลัมน์ใหม่ของ RCOPT Express ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์และหลักในการดำรงชีวิต

 


RCOPT Mobile App for iOS7 Available Now!

Updated 0000-00-00 00:00:00 by คุณ System Administrator 605 Views

ขณะนี้ RCOPT Mobile App ได้รับการ update เพื่อสนับสนุน iOS7 เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมรับการประชุมวิ

ชาการที่เชียงใหม่ ท่านสามารถพกโปรแกรมการประชุมท้ังหมดไว้ในมือถือ save โปรแกรมที่สนใจใน calendar ทั้งยังสามารถ join discussion


ปาฐกถาเกียรติยศ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุรพงษ์ ดวงรัตน์

Updated 0000-00-00 00:00:00 by คุณ System Administrator 797 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 32 กับราชวิทยาลัยฯ ในโอกาสนี้ ราชวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศ


RCOPT EXPRESS August 2013

Updated 0000-00-00 00:00:00 by คุณ System Administrator 1208 Views

จดหมายข่าวฉบับนี้ประกอบด้วยรูปภาพและข้อความ หากท่านไม่เห็นรูปภาพในจดหมายด้านล่างนี้ กรุณาคลิกที่นี่บทบรรณาธิการ

จากใจบก.
สวัสดี ค่ะท่านสมาชิก RCOPT Express ดิฉัน พญ.กาญจนา ลีลาภัทรานุรักษ์ ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในฐานะบรรณาธิการของ RCOPT Express ค่ะ หลังจากที่แอบช่วยอาจารย์ไพศาลและอาจารย์ฐิติพรมาซักระยะหนึ่งแล้ว ตอนนี้ขอยึดพื้นที่อย่างเป็นทางการค่ะ... อ่านต่อ

Highlight from the 31st Academic Meeting

ปาฐกถาเกียรติยศ แด่ศาสตราจารย์ นพ.พ.ท.หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์
ปาฐกถา เกียรติยศ ชีวิตและผลงาน ของ ศาสตราจารย์ นพ.พ.ท.หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์ นายกท่านแรกของสมาคมจักษุ โสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติรวบรวมโดย ศาสตราจารย์ นพ.ประจักษ์ ประจักษ์เวช ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยท่านแรก... อ่านต่อ
ปาฐกถาวิชาการ Exfoliation syndrome โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ 
สรุป เนื้อหาการบรรยายหัวข้อปาฐกถาวิชาการ "Exfoliation Syndrome: Clinical Manifestations and Significance" โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ จากการประชุนราชวิทยาลัยจักษุครั้งที่ 31 มาให้ท่านสมาชิกได้อ่านกันอีกครั้ง ... อ่านต่อ
Neuro- Ophthalmology Symposium “To identify the findings by looking into your eyes”
จาก การประชุมวิขาการครั้งที่ 31 ที่ผ่านมา ทางชมรมจักษุประสาท ได้จัดบรรยาย Neuro- Ophthalmology Symposium ในหัวข้อเรื่อง “To identify the findings by looking into your eyes” และได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าฟัง ทางชมรมจึงได้ฝากเนื้อหาที่บรรยายในวันนั้นมาให้สมาชิกได้อ่านทบทวน เผื่อเจอคนไข้กลุ่มนี้กันค่ะ... อ่านต่อ
Practical Points of Glaucoma Laser Treatment
การ ประชุมราชวิทยาลัยที่ผ่านมา ทางชมรมต้อหินได้จัด Glaucoma Instruction Course ในหัวข้อ "Practical Points of Glaucoma Laser Treatment" โดยมีวิทยากรของชมรมต้อหินมาให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของเลเซอร์และการเลือก ใช้ในคนไข้ต้อหินประเภทต่างๆ ทางทีมงานได้ขอสรุปรวบรวมเนื้อหาเพื่อให้ทางสมาชิกเข้ามาทบทวนความรู้ค่ะ ขอขอบพระคุณทางชมรมต้อหินมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ... อ่านต่อ
Thyroid Eye Disease "From Past to Present" : Changing to Better ManagementOculoplastics update in Thyroid Eye Disease
Update in Thyroid Eye Disease ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ได้จัด Symposium ในการประชุมราชวิทยาลัยครั้งที่ 31 ที่ผ่านมา ในหัวข้อเรื่อง Thyroid Eye Disease "From Past to Present" : Changing to Better Management โดยมุ่งเน้นเสนอการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในการดูแลคนไข้กลุ่ม Thyroid Eye Disease ... อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม


RCOPT to ICO World Ophthalmology Quiz at WOC 2014
โอกาส หนึ่งเดียวแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน แพทย์ต่อยอด จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน ICO World Ophthalmology Quiz ในงานประชุม World Ophthalmology Congress 2014 ... อ่านต่อ
RCOPT Research Workshop จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ GCP
Workshop จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ Good Clinical Practice ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการวิจัย ที่ห้องสัมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม ได้ผ่านไปด้วยดี โดยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด...... อ่านต่อ
การประชุมวิชาการครั้งที่ 32 
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 32 หลังจากที่เคยจัดการประชุมครั้งสุดท้ายที่เชียงใหม่มากว่า 20 ปี... อ่านต่อ
ASEAN Ophthalmology Society (AOS) The First Congress
พร้อม แล้วสำหรับการเยี่ยมชม www.aos2014bangkok.org official website ของการประชุม The 1st Congress of ASEAN Ophthalmology Society (AOS) การประชุมวิชาการครั้งแรกของสมาคมจักษุวิทยาแห่งอาเซียน ... อ่านต่อ
RCOPT Leadership Development Program (LDP) 2013
โอกาสครั้งสำคัญสำหรับจักษุแพทย์ที่ต้องการเรียนรู้ หาประสบการณ์ สร้าง connection ในการเป็นผู้นำในวงการจักษุแพทย์ ... อ่านต่อ
ประชุมวิชาการ "All about Kids"
เชิญ ชวนไปฟังปัญหาทางจักษุของเด็กๆที่ไม่เด็กเลยค่ะ "All About Kids" จัดโดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-15.40 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ... อ่านต่อ

บทความไม่วิชาการ

เรื่องของคุณ..คุณทำเอง ตอน "ชีวิตสัมพัทธ์"
"เพราะ พื้นฐานความเป็นมา เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนกัน แต่ละชีวิต จึงแตกต่างกันตามกาลเวลา" คอลัมภ์ใหม่ของ RCOPT Express ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์และหลักในการดำรงชีวิต ของผู้แต่ง นาย อดุลย์ ลีลาภัทรานุรักษ์ ... อ่านต่อ

ท่านได้รับจดหมายนี้เพราะท่านได้เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 
หากเห็นว่าจดหมายนี้มีประโยชน์กรุณาส่งต่อให้เพื่อนจักษุแพทย์ที่อาจยังไม่เคยได้รับข่าวสารจากราชวิทยาลัยฯ
สำหรับท่านที่ได้รับจดหมายนี้จาก การส่งต่อและคิดว่าข้อมูลของท่านยังไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของราชวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อราชวิทยาลัยฯที่ admin@rcopt.org