ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 481 - 490 จาก 491 รายการ

Training for Low Vision Care

Updated 2013-06-10 15:15:03 by คุณ System Administrator 520 Views

การอบรมการดูแลคนสายตาเลือนรางและคนตาบอด ณ ห้องจันทร์ปรุง รัตนากร อาคารวิจัย สถาบันประสาทวิทยา ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2556


Cataract Day 2013

Updated 2013-06-10 15:15:03 by คุณ System Administrator 651 Views

Cataract Day2013 21-22 มีนาคม 2556 ณ ห้องกมลทิพย์ (Kamolthip Ballroom) โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร


World Glaucoma Week 2013

Updated 2013-06-10 15:15:03 by คุณ System Administrator 530 Views

World Glaucoma Week ปีนี้ชมรมต้อหินจัดงาน รวมพลังระวังต้อหิน ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ณ. อาคารเวทีลีลาศ สวนลุมพินี


Thai Eye Research Was Hot in US Media!

Updated 2013-06-10 15:15:03 by คุณ System Administrator 1689 Views


สัมภาษณ์จักษุแพทย์รุ่นใหม่กับผลงานวิจัยที่เป็นที่สนใจของ และได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสามนวัตกรรมทางจักษุประจำปี 2012 ของ AAO สื่ออเมริกาซึ่งปัจจุบันมียอดคนดูกว่า 50ล้านวิว


Congratulations to Thai Awardees in APAO 2013

Updated 2013-06-10 15:15:03 by คุณ System Administrator 514 Views


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับจักษุแพทย์ ผู้ได้รับรางวัลจาก Asia-Pacific Academy of Ophthalmology ประจำปี 2013 ซึ่งได้รับรางวัลใน Gala Dinner ในการประชุม APAO ที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา
เรื่องของคุณ..คุณทำเอง "ชีวิตสัมพัทธ์" ตอนที่ 3

Updated 0000-00-00 00:00:00 by คุณ System Administrator 509 Views

  

"เพราะพื้นฐานความเป็นมา เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนกัน แต่ละชีวิต จึงแตกต่างกันตามกาลเวลา"

เรื่องของคุณ..คุณทำเอง คอลัมน์ใหม่ของ RCOPT Express ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์และหลักในการดำรงชีวิต

 


RCOPT Mobile App for iOS7 Available Now!

Updated 0000-00-00 00:00:00 by คุณ System Administrator 605 Views

ขณะนี้ RCOPT Mobile App ได้รับการ update เพื่อสนับสนุน iOS7 เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมรับการประชุมวิ

ชาการที่เชียงใหม่ ท่านสามารถพกโปรแกรมการประชุมท้ังหมดไว้ในมือถือ save โปรแกรมที่สนใจใน calendar ทั้งยังสามารถ join discussion


ปาฐกถาเกียรติยศ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุรพงษ์ ดวงรัตน์

Updated 0000-00-00 00:00:00 by คุณ System Administrator 797 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 32 กับราชวิทยาลัยฯ ในโอกาสนี้ ราชวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศ