ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 231 - 240 จาก 301 รายการ

โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร "การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ" ครั้งที่ 2

Created 2013-12-10 02:33:01 by คุณ System Administrator 418 Views

โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตร "การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ" ครั้งที่ 2 
จัดโดย ฝ่ายวิจัย โดยศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2557 วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 - 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปวีณา, คุณสุวิมล โทร. 0-2256-4466, 0-2254-1931 โทรสาร. 0-2254-1931

 

เอกสารเพิ่มเติม
โครงการอบรมระยะสั้น
กำหนดการอบรม
จดหมายเชิญร่วมการอบรม
แบบฟอร์มลงทะเบียน

 


ESCRS Endophthalmitis Guidelines 2013

Created 2013-12-10 15:08:35 by คุณ System Administrator 736 Views

    

 

     วารสาร EuroTimes ซึ่งเป็นวารสารของ European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) ได้ตีพิมพ์ ข้อสรุปของ new ESCRS Endophthalmitis Guidelines 2013

     สามารถ download ได้จาก  http://www.escrseurotimes.org/PUBLICATIONS/EUROTIMES/07oct/eumatters.pdf

     หรือ download completed guidelines ฉบับเต็มได้จาก the ESCRS Resource Centre.  http://www.escrs.org/

 

ESCRS Endophthalmitis Guidelines 2013


Ergonomics Best Practices

Created 2013-12-10 14:55:31 by คุณ System Administrator 694 Views

             

     จากการ survey จักษุแพทย์ 697 คนในสหรัฐอเมริกา พบว่า Incidence ของ neck and upper extremity or lower back symptoms มีตัวเลขสูงถึง 52%  โดยเฉพาะในเพศหญิง  

     ท่านสมาชิกเป็นอีกท่านหรือไม่ที่มีปัญหาเหล่านี้ ????

ลองติดตามดูนะคะว่าเราจะสามารถป้องกัน และหลีกเลี่ยงความทรมานจากการปวดกล้ามเนื้อ ที่เกิดจากการทำงานได้อย่างไร

 


Master Technique in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery

Created 2013-12-09 10:18:09 by คุณ System Administrator 507 Views

 

เนื่องด้วยทางแผนกจักษุวิทยา รพ. บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล มีความประสงค์จะจัดการประชุมวิชาการประจำปีเรื่อง Master Techniques in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งจะจัดต่อจากงานการประชุม Asian Ophthalmology Society (AOS) ซึ่งจะจัดในวันที่ 19-21 กุมภาภันธ์ 2557

 


ICO Fellowships Program for young ophthalmologists

Created 2013-12-10 01:31:03 by คุณ System Administrator 636 Views

 

International Council of Ophthalmology จัดให้มี Fellowship training จากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา สำหรับ Young Ophthalmologists สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้ตาม Link ข้างล่างค่ะ

 http://www.icoph.org/refocusing_education/fellowships.html

 http://icoph.org/refocusing_education/fellowships/fellowships_more_information.html#three

 


Neuro-ophthalmology for Ophthalmology Residents

Created 2013-12-10 01:23:14 by คุณ System Administrator 550 Views

Neuro-ophthalmology for Ophthalmology Residents
สำหรับแพทย์ประจำบ้านและจักษุแพทย์ทั่วไป
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ.ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ คุณศิริลักษณ์ จิยะพานิชกุล
โทร 02-2012729 โทรสาร 02-2011516 email: lakjiya@yahoo.com ในวันและเวลาราชการ
ค่าลงทะเบียน 1000 บาท


Basic in cataract surgery workshop and Advance in cataract surgery 2014

Created 2013-12-09 07:39:02 by คุณ System Administrator 518 Views

เนื่องด้วยทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic in cataract surgery workshop 2014 ในวันที่ 6-10 มกราคม 2557 และการประชุมเชิงบรรยายเรื่อง Advance in cataract surgery 2014 ในวันที่ 17 มกราคม 2557 ขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิก แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

 

 


Final Day for Early-Bird Registration to the 32nd RCOPT Meeting

Created 2013-09-30 09:38:38 by คุณ System Administrator 1004 Views

 “วิจัย ไม่ยากอย่างที่คิด”

พุธที่ 30 ตุลาคม 2556  เวลา 11.15-12.00 น. ห้อง Convention 3
    งานวิจัยสำหรับบางคนเหมือนยาขม อาจารย์แพทย์ต้องมีงานวิจัยเพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการ แพทย์ที่รับราชการต้องใช้งานวิจัยในการปรับระดับตำแหน่ง แพทย์ประจำบ้านต้องทำงานวิจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสอบเพื่อวุฒิบัตรหรือ อนุมัติบัตร ทำอย่างไรจึงจะทำให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ซึ่งมีงานมากมายกองอยู่ตรงหน้า ไม่มีเวลา ไม่มีอารมณ์จะมาคิดถึงงานวิจัย ทำอย่างไรจึงจะทำให้ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันกลายมาเป็นงานวิจัย 

 


เรื่องของคุณ..คุณทำเอง ตอน "ชีวิตสัมพัทธ์"

Created 2013-08-19 09:08:49 by คุณ System Administrator 504 Views

"เพราะพื้นฐานความเป็นมา เป้าหมายและความมุ่งมั่นที่ไม่เหมือนกัน แต่ละชีวิต จึงแตกต่างกันตามกาลเวลา" คอลัมภ์ใหม่ของ RCOPT Express ว่าด้วยเรื่องประสบการณ์และหลักในการดำรงชีวิต ของผู้แต่ง นาย อดุลย์ ลีลาภัทรานุรักษ์


ปาฐกถาเกียรติยศ แด่ศาสตราจารย์ นพ.พ.ท.หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์

Created 2013-08-19 09:54:53 by คุณ System Administrator 1223 Views

K.Luangปาฐกถาเกียรติยศ ชีวิตและผลงาน ของ ศาสตราจารย์ นพ.พ.ท.หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์ นายกท่านแรกของสมาคมจักษุ โสต ศอ นาสิก แพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติรวบรวมโดย ศาสตราจารย์ นพ.ประจักษ์ ประจักษ์เวช ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยท่านแรก