ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 231 - 240 จาก 318 รายการ

2_big correction 02.jpg

International Masterclass Blepharoplasty 2014

Created 2014-06-29 11:28:00 by คุณ System Administrator 6894 Views

ชมรมศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ราชวิทยาลัยจักษุฯ ร่วมกับ Facial Plastic and Reconstructive Surgery Association of Thailand under the auspices of The Royal College of Otolaryngologists Head and Neck Surgeons of Thailand ได้จัดประชุมวิชาการ International Course of Masterclass Blepharoplasty Bangkok 2014  ในวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2557  ณ โรงแรม millennium hilton กรุงเทพฯ 


Manuscript Workshop July 8, 2014

Created 2014-05-27 05:23:29 by คุณ System Administrator 6763 Views

คณะอนุกรรมการวิจัย และ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนนิพนธ์ต้นฉบับงานวิจัย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มุ่งหวังให้สมาชิกราชวิทยาลัยฯ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ได้ทำงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังเขียนนิพนธ์ต้นฉบับไม่เสร็จสมบูรณ์ ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ ปฏิบัติการเขียนจนสำเร็จ เพื่อให้งานวิจัยพร้อมที่ส่งไปยังวารสารเพื่อลงตีพิมพ์


1stRamathibodi.pdf

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง Master Techniques in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surge

Created 2014-06-29 10:50:00 by คุณ System Administrator 1411 Views

เนื่องด้วยทางแผนกจักษุวิทยา รพ. บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล มีความประสงค์จะจัดการประชุมวิชาการประจำปีเรื่อง Master Techniques in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2557 ซึ่งจะจัดต่อจากงานการประชุม Asian Ophthalmology Society (AOS) ซึ่งจะจัดในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2557


Raikhing Hospital Meeting 12-13 June

Created 2014-05-28 05:00:30 by คุณ System Administrator 1316 Views

เนื่องด้วยทางรพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 12-13 มิถุนายนนี้

โดยมีรายละเอียดของการประชุมตามไฟล์แนบ 
และมีค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท (กรณีเข้าร่วมประชุม 2 วัน)
และค่าลงทะเบียนท่านละ 250 บาท (กรณีเข้าร่วมประชุม 1 วัน)
เพื่อนำไปใช้เป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่าง


The First AOS Congress is Ready!!!

Created 2014-05-22 14:09:22 by คุณ System Administrator 545 Views

We are ready for the First AOS Congress

 

 
  
 
 
การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก honorary lecturer ถึง  3 ท่านคือ Dr. Ramachandra Parararajasegaram  อดีตที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลก สำนักงานใหญ่ เจนีวา ท่านยังเป็น Honorary President และ Global Ambassadorsของ IMPACT Switzerland ท่านที่สอง Prof. Alex Levin, Chief of the Wills Eye Pediatric Ophthalmology and Ocular Genetics Service และ Prof. Jost Jonas จาก University Heidelberg ประเทศเยอรมัน ผู้เชียวชาญจักษุวิทยาในหลากหลายสาขา ไมว่าจะเป็น glaucoma, retina หรือแม้กระทั่ง epidemiology
 
ก่อนจะมาเป็น  toric, multifocal, accommodative IOL อย่างทุกวันนี้ การบุกเบิกสร้างสรรค์ประดิษฐ์เลนส์แก้วตาเทียมขึ้น จากที่ครั้งหนึ่งถือว่าเป็น foreign body จะต้องผ่านอุปสรรคมากมายเพียงใด เชิญรับฟัง Special Lecture: Sir Harold Ridley who cures aphakia เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ Sir Haorold Ridley ผู้ประดิษฐ์ IOL ซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่พลิกโฉมหน้าการแพทย์ของโลก ในวันที่ 10 กรกฏาคม เวลา 8:30 น โดย ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์

อยากได้ resident ในฝัน ขยัน อดทน ใฝ่รู้ เป็นคนดี มีเมตตา มนุษยสัมพันธ์ดี แต่จะรู้ได้อย่างไรจากการสัมภาษณ์เพียง 15 นาที ลองฟังแขกรับเชิญจากศิริราช ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ใน "How to find the right residents and fellows for training?" อาจจะทำให้เห็น”ตัวจริง”ของ resident ได้ดียิ่งขึ้น competency-based interview นี้ยังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในการสัมภาษณ์บุคลากรสาขาต่างๆ อย่างแพร่หลาย อีกด้วย
 
นอกจากนี้ ขอเชิญฟังวิชาการและประสบการณ์หลาหลายจากจักษุแพทย์ในประเทศอาเซี่ยน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ ASEAN community ที่จะมาถึงในปีหน้านี้แล้ว
 


หนังสือเรียนเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ AOS

Created 2014-05-30 06:55:47 by คุณ System Administrator 1627 Views

หนังสือเรียนนเชิญการประชุมวิชาการนานาชาติ AOS 

 

>>DOWLOAD<<


โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำทางจักษุวิทยา (RCOPT LDP) ระยะที่ 2

Created 2014-05-22 16:14:50 by คุณ System Administrator 1049 Views

RCOPT Leadership Program Episode 2
 
 
   
 
 
หลังจากที่ได้จัดโครงการอบรมผู้นำทางจักษุวิทยา ครั้งที่ 1 เมื่อปีที่แล้ว โดยทีม Leadership Program ของ AAO ได้บินมาจัด Workshop ร่วมกับราชวิทยาลัยฯ ที่โรงแรมดุสิตธานี 
 
ปีนี้ ซึ่งนับว่าเป็นระยะที่ 2 ของโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วม ได้นำเสนอโครงการที่น่าสนใจมากมาย ให้บรรดา LDP alumni ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ซึ่งจะได้ปรับปรุง และดำเนินโครงการจนเกิดผลสำเร็จ เพื่อจะได้นำมาเสนอในโครงการระยะที่ 3 ต่อไป ราชวิทยาลัยฯ ได้เห็นแววผู้นำรุ่นใหม่หลายราย ที่อาจแจ้งเกิดจากโครงการนี้ 
 
โครงการ RCOPT LDP ระยะที่ 2 นี้ ราชวิทยาลัยฯได้รับการสนัยบสนุนจากรพ.เมตตาประชารักษ์ เหมือนเช่นเคย ดดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ห้อง Sapphire II 
Century Park Hotel, Bangkok
 
 


โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2

Created 2014-05-22 15:52:22 by คุณ System Administrator 451 Views

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 
 
 
 
 
 
หากยังจำกันได้ เมื่อเดือนมีนาคม ปีที่แล้ว ราชวิทยาลัยฯได้ร่วมกับแพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 ทำการตรวจตาเป็นสถิติโลกของ Guinness World Record 
 
   
 
ในปีนี้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 แพทยสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 ได้จัดโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้น ณ โรงพยาบาลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ราชวิทยาลัยจักษุฯ ร่วมกับจักษุมูลนิธิ รพ.เมตตาประชารักษ์ รพ.บ้านแพ้ว รพ.ราชวิถี รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดจักษุแพทย์ ร่วมโครงการ
 


RCOPT Research Day with Prof. Douglas Altman

Created 2014-05-22 15:40:34 by คุณ System Administrator 389 Views

RCOPT Research Day with Prof. Douglas Altman
 
 
 
 
 
Thai Ophthalmic Research Group ร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 
โรงแรม Ramada Plaza Bangkok, Menam Riverside
 
 
นอกเหนือจาก Workshop ของ Prof. Trobe แล้ว ราชวิทยาลัยฯก็ได้มีโอกาสต้อนรับ นักวิจัยทางการแพทย์ระดับยอดเยี่ยมของโลก คือ Prof. Douglas Altman จาก Oxford University ประเทศอังกฤษ ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง Centre for Statistics in Medicine and Cancer Research UK Medical Statistics Group ผู้ใช้วิธีการ plot graph ง่ายๆเพื่อดูความสอดคล้องของการวัดด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ 2 ชนิด ที่ยังเรียกกันว่า Altman Plot และใช้กันอย่างกว้างขวางในการวิจัย glaucoma และอื่นๆ
 
ท่ามกลางบรรยากาศของความรุนแรงทางการเมือง จักษุแพทย์ รวมทั้งนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ มากกว่า 100 ท่าน ยังได้เข้าร่วมใน Research Day วันนั้น และต่างก็ได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย กับ Prof. Altman อย่างเต็มที่ 
 
 
 


RCOPT Annual Academic Meeting 2014

Created 2014-05-22 14:44:04 by คุณ System Administrator 708 Views

 

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง และมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกทม.และใกล้เคียง ทำให้ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ต้องเลื่อนการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 33 ซึ่งจะจัดร่วมกับการประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ของ ASEAN Ophthalmology Society (AOS) ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ออกไปก่อนนั้น จนปัจจุบัน ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติขึ้นนั้น

 

 คณะอนุกรรมการจัดการประชุม AOS และคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ได้มีความเห็นร่วมกันในความพร้อมที่จะจัดการประชุมดังกล่าวในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2557 ที่ Bangkok Convention Centre at CentralWorld ทั้งนี้ การสนับสนุนจาก sponsorship ยังคงอยู่ประมาณ 90% และวิทยากรจากต่างประเทศประมาณ 80% ยังคงตอบรับมาร่วมประชุม โปรแกรมวิชาการและรายละเอียดอื่นๆของการประชุมอยู่บน website:aos2014bangkok.orgและการลงทะเบียนล่วงหน้ายังคงทำได้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน
 
แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการ Asia-Pacific Vitreo-retina Society (APVRS) ซึ่งเป็นผู้ดูแลการประชุมวิชาการ APVRS ได้ตัดสินใจงดการประชุมที่จะจัดร่วมกับการประชุมวิชาการครั้งที่ 34 ของราชวิทยาลัยฯ ในเดือนธันวาคม 2557 โดยเสนอให้ราชวิทยาลัยฯจัดการประชุม APVRS ในเดือนธันวาคม 2559 แทน 
 
อย่างไรก็ดี การประชุมวิชาการครั้งที่ 34 ของราชวิทยาลัยฯจะยังเป็นการจัดร่วมกับ The 3rd Indo-China Meeting on Ocular Inflammation and Infection โดยจะจัดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันพุธที่ 10 ธันวาคม ที่ Bangkok Convention Centre at CentralWorld เพื่อไม่ให้เกิดการซ้อนทับกับการประชุมวิชาการ Asia Cornea Society ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไต้หวันในวันที่ 11-13 ธันวาคม รายละเอียดคืบหน้าของการประชุมครั้งที่ 34 และ The 3rd Indo-China Meeting on Ocular Inflammation and Infection จะได้เรียนท่านสมาชิกให้ทราบต่อไป