การผ่าตัดเปลี่ยนเลนซ์ตา

Topic started 2018-10-28 15:12:00 by เกรียงไกร กิจเจริญ 182.232.183.xxx


เป็นต้อกระจกและมีสายตาสั้นด้วย  ไปผ่าใส่เลนซ์เทียม  ตอนนี้กลายเป็นสายตายาว +100 ใส่แว่นก็ยังเห็นไม่ชัด  จะสามารถผ่าตัดเปลี่ยนเลนซ์อีกครั้งได้ไหม  มีความเสี่ยงแค่ไหน  ทำได้ที่ไหนคงต้องปรึกษากับแพทย์ผู้ให้การรักษา หรืออาจปรึกษากับแพทย์ที่ต้องการปรึกษาเพิ่มครับ เพราะมีหลากหลายวิธีในการแก้ไข ความเหมาะสมขึ้นกับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดในตาผู้ป่วยแต่ละคน อายุ การปรับตัว ความรับได้ ไลฟ์สไตล์ มีผลทั้งหมดครับ แต่โดยทั่วไปเรามักไม่ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาเทียมเพราะนอกจากทำยากแล้ว อาจเกิดปัญหาตามมาได้อีกหลายอย่าง

Replied 2018-11-05 20:41:00 by 184.22.247.xxx

Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.