ชื่อ-สกุล
พันโท นายแพทย์ ศีตธัช วงศ์กุลศิริ
Lt.Col. Sritatath Vongkulsiri, MD
ข้อมูลเพิ่มเติม
Department of Ophthalmology, Phramongkutklao Hospital, 
Phramongkutklao College of Medicine,
Bangkok, Thailand
สาขาที่สนใจ
Ophthalmic Imaging
Retina and Vitreous (จอตาและวุ้นตา)
Cataract (ต้อกระจก)
General Ophthalmology (จักษุวิทยาทั่วไป)
Language Ability
ไทย, English
Contact Info
กองจักษุกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถึ ราชเทวี ( Department of Ophthalmology, Phramongkutklao Hospital ) กรุงเทพมหานคร

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1; The first class honors) ปี 2546
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น  ปี 2551
แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ
หลักสูตรต่อยอดอนุสาขาสถาบันรายละเอียดปี
Fellowship in Retina and Vitreousคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล Clinical Fellowship2552
Fellowship in Medical RetinaVitreous Retina Macula Consultants of New York, Manhattan Eye Ear and Throat Hospital, NY USAInternational Research Fellowship2557
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆสถาบันรายละเอียดปี
Observeship in Ocular OncologyWills Eye Hospital, Philadelphia, PA USAVisiting Doctor2557
แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ
Professional MembershipDescriptionFromUntil
American Academy of OphthalmologyMember in Training20132014
Association of Research in Vision and OphthalmologyMember in Training20132014
Internationa Retinal Imaging SocietyMember2018ปัจจุบัน
Medical Association of ThailandMember2008ปัจจุบัน
Medical Council of ThailandMember2003ปัจจุบัน
Phramongkutklao HospitalSecretary, Patient Rights committee20112012
Royal College of Ophthalmologist of ThailandInformation technology subcommittee
2012ปัจจุบัน
Royal College of Ophthalmologist of ThailandMember2008ปัจจุบัน
Thai Retina SocietyMember2009ปัจจุบัน
Awards and HonorsDescription
No results found.
แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ
Professional ExperienceDescriptionFromUntilLink
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (People Eye Care Foundation)Volunteer Staff in Mobile Cataract Surgery and Diabetic Retinopathy Screening2009ปัจจุบัน
รพ.จักษุ รัตนิน (Rutnin Eye Hospital)Ophthalmologist
2019ปัจจุบัน
รพ.ตาหูคอจมูก (Eye Ear Nose Throat Hospital)Ophthalmologist20092012
รพ.พระมงกุฏเกล้า (Phramongkutklao Hospital)Vitreo-retinal Specialist, Faculty member2010ปัจจุบัน
รพ.รามคำแหง (Ramkhamhaeng Hospital)Ophthalmologist2011ปัจจุบัน
รพ.วิชัยยุทธ (Vichaiyut Hospital)Ophthalmologist2011ปัจจุบัน
รพ.วิภาราม (Vibharam Hospital)Ophthalmologist2009ปัจจุบัน
รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ (Samitivej Srinakarin Hospital)Ophthalmologist20092014
รพ.สุขุมวิท (Sukhumvit Hospital)Ophthalmologist20082012
ศูนย์จักษุแพทย์ อาร์ เอส ยู คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง (RSU Eye Center)Ophthalmologist
2017ปัจจุบัน
แสดง 1 - 11 จาก 11 รายการ
PublicationYearLink
Keorochana N, Vongkulsiri S, Choontanom R. Combined central retinal vein, central retinal artery and cilioretinal artery occlusion with ischemic macular hole secondary to severe orbital cellulitis after black fly bite. IMCRJ. 2019;12:125-134.
  2019
  Srimanan W, Vongkulsiri S, Choontanom R. Diabetic Retinopathy in Army Personnel. J Med Assoc Thai 2019;102:560-3.
  2019
  Somkijrungroj T, Vongkulsiri S, Kongwattananon W, Chotcomwongse P, Luangpitakchumpol S, Jaisuekul K. Assessment of Vascular Change Using Swept-Source Optical Coherence Tomography Angiography: A New Theory Explains Central Visual Loss in Behcet’s Disease. J Ophthalmol. 2017;2017:2180723. Epub 2017 May 17.
  2017

  Bhumibunchoo C, Yospaiboon Y, Thongsuwan S, et al. Idiopathic Polypoidal Choroidal Vasculopathy in Thai Patients with Clinical and Angiographic Choroidal Neovascularization, Clin Ophthalmol. 2017;11:317-322.

  2017
  Vongkulsiri S, Suzuki M, Spaide RF. Colocalizing Error between the Scanning Laser Ophthalmoscope Infrared Reflectance and Optical Coherence Tomography Images of the Heidelberg Spectralis. Retina 2015 Jun;35(6):1211-5.
  2015

  Saktanasate J, Vongkulsiri S, Khoo CT. Invisible Retinoblastoma. JAMA Ophthalmol 2015 Jul 9;133(7):e151123.

  2015
  Ooto S, Suzuki M, Vongkulsiri S, Sato T, Spaide RF. Multimodalvisual function testing in eyes with nonexudative age-related macular degeneration. Retina 2015 Sep;35(9):1726-34.
  2015
  Vongkulsiri S, Ooto S, Mrejen S, Suzuki M, Spaide RF. The Lack of Concordance Between Subretinal Drusenoid Deposit and Large Choroidal Blood Vessels. Am J Ophthalmol. 2014;158(4);710-5.2014
  Ooto S, Vongkulsiri S, Sato T, Suzuki M, Curcio C, Spaide RF. Outer Retinal Corrugations in Age-related Macular Degeneration. JAMA Ophthalmol. 2014; 132(7):806-13.2014
  Chuankrekkul P, Satirapoj B, Jumroendararasamee C, Vongkulsiri S. Correlation between Clinical Diabetic Nephropathy and Severity of Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetic Patients. J Nephrol Soc Thai. 2013; 41-6.2013
  Kitthaweesin K, Vongkulsiri S. One-and-a-Half Syndrome in Neuromyelitis Optica. Neuro-Ophthalmology. 2008;32(6):303-4.
  2008
  ResearchDescriptionFromUntilLink
  No results found.
  Displaying 1-1 of 1 result.
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  Book Chapters

  • Vongkulsiri S. จอตาลอก (Retinal detachment) In: Hongyok T, editor.  ตาดีได้ ตาร้ายไม่เสีย หนังสือสุขภาพตาเพื่อประชาชน. Bangkok, Thailand: Superpixel; 2016. p.92-95.
  • Vongkulsiri S. Penlight Eye Examination In: Jumroendararasame C, Chaikijmongkol V, editors. A Manual of Basic Eye Examination: For Beginners in the World of Ophthalmology. Thailand: Superpixel; 2016. p.37-47.
  • Vongkulsiri S. Cataract: Practical English Guideline for Cataract Counseling. In: Charukamnoetkanok P, Ratanapajnard T. All Eyes on English: Everyday English Conversations by the Royal College of Ophthalmologists of Thailand. Thailand: The Royal College of Ophthalmologists of Thailand; 2015. p.35-39.
  • Vongkulsiri S. OCT in Retina: Explanation Guide of OCT. In: Charukamnoetkanok P, Ratanapajnard T. All Eyes on English: Everyday English Conversations by the Royal College of Ophthalmologists of Thailand. Thailand: The Royal College of Ophthalmologists of Thailand; 2015. p.70-72.
  • Vongkulsiri S. Chloroquine and Hydroxychloroquine Retinopathy Screening. In: The Royal College of Ophthalmologists of Thailand Eye Manual. Thailand: The Royal College of Ophthalmologists of Thailand; 2015. p.55-57.

  Presentation

  • Update in Age-related Macular Degeneration: Dry AMD: Disease Expression in Dry AMD: Extracellular Deposits, Drusen, Subretinal Drusenoid Deposits, Pachydrusen XII Congress of the Asia-Pacific Vitreo-retina Society (APVRS), Seoul, Korea. Dec 15, 2018
  • Pitfalls in Diagnosis of Serosanguinous Maculopathy XXXXII Annual Academic Meeting, The Royal College of ophthalmologists of Thailand, Bangkok. Nov 30, 2018
  • Retinal Imaging: Past Present and Future Honorary Presentation to Maj.Gen. Tada Thanyalit, MD PMK 2018 Tough & Tech in Medicine. Phramongkutklao Hospital. Nov 22, 2018
  • Reliable Efficacy of Ranibizumab: Switching from Bevacizumab to Ranibizumab in wAMD XXI FFA Club Meeting of the Retinal Society of Thailand. Kantary Hills, Chiangmai Oct 6, 2018
  • Pachychoroid Disease Spectrum Update in Retina & Uveitis 2018. Pullman Khon Kaen Racha Orchid Hotel, Aug 30, 2018
  • Case Presentation: Challenging DME cases Anantara Siam  Bangkok Hotel, Aug 26, 2018
  • 3-mm pars plana sutured fixation for posterior IOL dislocation using dislocated IOL III Taiwan-Thailand Joint Meeting In Vitreous and Retina Diseases. Sukosol Hotel Bangkok, Aug 3, 2018
  • Mysterious case XXX Midwest Ocular Angiography Conference. Four Seasons Hotel, Chiang Mai. Jun 29, 2018
  • Master Class in Retinal Vein Occlusion EyeLeaders Fellowship Program. Renaissance Bangkok Hotel, May 27,2018
  • Age-related Macular Degeneration Patient Education. Vibhavadi Hospital, Bangkok. May 26, 2018
  • Pachychoroid: the disease spectrum Retina Day 2018: Retina Intensive Course, Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok. Mar 24, 2018   
  • Debate: Patients with large drusen should be encouraged to eat diets with more green leafy vegetables and omega-3 fatty acids than in a standard diet: Yes IV Annual Congress on Controversies Ophthalmology: Asia-Australia (COPHy AA), Manila, Philippines. Feb 2, 2018
  • Debate: Targeting the alternative complement pathway in geographic atrophy still should be pursued: Yes IV Annual Congress on Controversies Ophthalmology: Asia-Australia (COPHy AA), Manila, Philippines. Feb 2, 2018
  • The Latest Evidence on Treat and Extend Mini Central Northeast Vitro-retina Meeting, Dusit D2 Hotel, Nakhon Ratchasima, Thailand. Nov 11,2017
  • Diabetic and the Eye Wold Diabetes Day, Patient Education. Phramongkutklao Hospital, Bangkok Nov 6, 2017
  • Clinical Approach for Submacular Hemorrhage. Update in Ophthalmology. Priest hospital, Bangkok. Aug 17, 2017
  • Basic OCT Interpretation: Posterior Segment Imaging:Basic Principles and Clinical Interpretation. X Congress of the Asia-Pacific Vitreo-retina Society (APVRS), Bangkok. Dec 8, 2016
  • Diabetic Retinopathy ควบคุมเบาหวานให้ดี ลดเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนทางตา Wold Diabetes Day, Patient Education. Phramongkutklao Hospital, Bangkok Nov 7, 2016
  • Case Discussion on Challenging in DME Treatment Young-expert eyLeaders Forum, Renaissance Hotel Bangkok. Nov 6, 2016
  • Macular disease:  CNV and ROP Inter-hospital Academic Lecture, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok Jun 11, 2016
  • Role of EDI-OCT in Diseases of Retina and Choroid I Taiwan- Thailand Joint Meeting in Vitreous and Retina Diseases, Bangkok. Jun 10, 2016
  • Case Presentation: PCV treated with Anti-VEGF AMAC Ophthalmology Symposium, Seoul, Korea May 19, 2016
  • Imaging: Present and Future; EDI-OCT - Critical II Asia - Australia Congress on Controversies Ophthalmology (COPHy AA), Bangkok. Feb 20th, 2016
  • Aphakic Management: Various Techniques in Scleral Fixed IOLs. XXXVI Annual Academic Meeting, The Royal College of ophthalmologists of Thailand, Khon Kaen. Nov 27th, 2015
  • Subretinal Drusenoid Deposits. VI Society of Eurasian Ophthalmology (SEO) Congress. Bangkok. Oct 20th-22nd, 2015
  • Recent Advances in Ophthalmology: Subretinal Drusenoid Deposits. XXXV Annual Academic Meeting, The Royal College of ophthalmologists of Thailand, Bangkok. Jul 10th, 2015 
  • Tele-ophthalmology in 2015: Home monitor for AMD. XXXV Annual Academic Meeting, The Royal College of ophthalmologists of Thailand, Bangkok. Jul 9th, 2015
  • Recent Advance in Ophthalmology: Subretinal drusenoid deposits. XXXV Annual Academic meeting, The Royal College of ophthalmologists of Thailand, Bangkok Jul 10,2015
  • The Lack of Concordance between Subretinal Drusenoid Deposits and Large Choroidal Vessels. ARVO 2014 Annual Meeting, Orlando FL. May 7th, 2014  Poster presentation
  • HCQ maculopathy with CME: Case presentation. The 34th Atlantic Coast Retina Club, WillsEye Hospital, Philadelphia PA. Jan 9-11th,2014 Oral presentation
  • Diabetes and the Eye. Lunch Conference update. Vichaiyut Hospital, Bangkok. Dec 19th,2012
  • Comparison of Optic Nerve Fiber Layer Thickness between Ethambutol Intake Patients and Normal Population, Wangvoravit P*, Vongkulsiri S, Choontanom R, XXX Scientific Meeting, The Royal College of ophthalmologists of Thailand, Bangkok. 2012 Oral presentation by Wangvoravit P
  • Laser not a toy: Case presentation. I Thai Retina Fellow Forum. Chatrium Hotel Riverside, Bangkok. Aug 24th,2012
  • Berry, Ginko, Omega-3...Supplement and the Eyes: the Truth in Advertising. XXXIX Phramongkutklao Annual Conference: Advances in Medical Practice, Phramongkutklao hospital, Bangkok, Thailand. 2011 
  • Syphilis retinitis: Case presentation.XIV FFA club meeting of the Retinal Society of Thailand. Dusit Thani hotel, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Thailand. 2011
  • Retinal vein occlusion. Update trend in Retinal Diseases.  Priest hospital, Bangkok. 2011
  • Classification and Diagnosis of AMD. MaX Center training program. Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok. 2008
  • Diabetic Retinopathy. Eye camp for Diabetic retinopathy screening program. Bumnet Narong, Chaiyaphum, Thailand. 2008
  • Vongkulsiri S, Asawaphureekorn S. Single-dose Tropicamide 1% with and without Pre-instillation of Tetracaine 0.5% for Pupil Dilatation: A Randomized Control Trial, XX Scientific Meeting, The Royal College of ophthalmologists of Thailand, Bangkok. 2007 Poster presentation
  • Discussion in MSCIS Instruction Course: MSCIS in Residency Experience, XX Scientific Meeting, The Royal College of ophthalmologists of Thailand, Bangkok. 2007
  • Bilateral Optic Neuritis and One-and-a-half Syndrome as Initial Manifestation of Multiple Sclerosis: A Case Report, XIX Scientific Meeting, The Royal College of ophthalmologists of Thailand, Bangkok. 2007 Oral presentation

  Media

  • Bluelight แสงฟ้าน่ากลัวจริงหรือ In: รายการเปิดโรคความรู้ สถานีวิทยุกระจายเสียง ททบ. FM 94.00MHz. 2018 Oct 25.
  • Vongkulsiri S. จอตาลอก (Retinal detachment) In: สุขภาพตา โดย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย All About Eye by RCOPT [Internet]. [Place unknown]: Hongyok YT; 2015 [cited 2015 Aug 3]. Available from: https://www.facebook.com/AllAboutEyebyRCOPT/posts/829323157184925
  • Health & Well Being สาวออฟฟิศ อยากตาสวยปิ๊งสุขภาพดี...ฟังทางนี้: Expert’s corner. In: Lisa Weekly 2011 Dec 21;12(49):75.
  Official Contact
  NameAddressProvincePostcodeEmailTelephoneLink
  พ.ท.นพ.ศีตธัช วงศ์กุลศิริกองจักษุกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ถ.ราชวิถึ ราชเทวี ( Department of Ophthalmology, Phramongkutklao Hospital )กรุงเทพมหานคร10400svongkul@pcm.ac.th662-673-3273
  Present Workplace
  NameDescriptionAddressProvincePostcodeEmailTelephoneLink
  รพ.วิชัยยุทธ (Vichaiyut)พุธ (Wed) 17.00-19.0053 ถ.เศรษฐศิริ พญาไทกรุงเทพมหานคร1040002-265-7777
  รพ.จักษุ รัตนิน (Rutnin Eye Hospital)อังคาร (Tue), พฤหัสบดี (Thu) 17.00-20.00 เสาร์ (Sat) 13.00-16.00  80/1 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร10110contact@rutnin.com02-056-3333
  รพ.วิภาราม ( Vibharam )อาทิตย์ (Sun) 13.00-17.002677 ถ.พัฒนาการ สวนหลวงกรุงเทพมหานคร1025002-722-2500
  รพ.รามคำแหง (Ramkhamhaeng)อาทิตย์ (Sun) 17.00-20.00436 ถ.รามคำแหง บางกะปิกรุงเทพมหานคร1024002-374-0200
  ศูนย์จักษุแพทย์ อาร์ เอส ยู คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง (RSU Eye Center)เสาร์ที่ 1,3,5 (Sat) 8.00-12.00571 อาร์ เอส ยู ทาวเวอร์ ชั้น12 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร10110info@rsuhealth.com02-610-0303
  กองจักษุกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า (Phramongkutklao)ในเวลาราชการ, ศุกร์ (Fri) 16.30-19.00315 ถ.ราชวิถี ราชเทวีกรุงเทพมหานคร1040002-673-3273
  แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
  Social TypeNameIcon
  LinkedInSritatath Vongkulsiri