ชื่อ-สกุล
แพทย์หญิง ปาริดา โยธารักษ์
สาขาที่สนใจ
General Ophthalmology (จักษุวิทยาทั่วไป)General Ophthalmology
Contact Info
กระบี่

แพทยศาสตร์บัณฑิต
ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
หลักสูตร/วุฒิการศึกษาอื่น ๆสถาบันรายละเอียดปี
General Ophthalmologyไม่ได้ระบุ 2554
Awards and HonorsDescription
No results found.
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ
Professional ExperienceDescriptionFromUntilLink
รพ.กระบี่   
PublicationYearLink
No results found.
ResearchDescriptionFromUntilLink
No results found.
Official Contact Present Workplace
Social TypeNameIcon
No results found.