หอเกียรติยศ

หอเกียรติยศ

แสดง 1 - 10 จาก 18 รายการ

แพทย์หญิงวรรณรัตน์ สาธิตพิฐกุล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปี 2554

Created 0000-00-00 00:00:00 by คุณ System Administrator 228 Views

การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

การประชุมวิชาการครั้งที่ 28 วันที่ 6 ธันวาคม 2554

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ชื่อเรื่อง  Dry eye after cataract surgery

ชื่อแพทย์ผู้นำเสนอ แพทย์หญิงวรรณรัตน์  สาธิตพิฐกุล

สถาบัน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นายแพทย์มงคล ธาดารติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปี 2554

Created 0000-00-00 00:00:00 by คุณ System Administrator 90 Views

การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

การประชุมวิชาการครั้งที่ 28 วันที่ 6 ธันวาคม 2554

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ชื่อเรื่อง 

Systematic Review and Meta-Analysis of The Association Between Complement Factor H Y402H  Polymorphisms and Polypoidal Choroidal Vasculopathy

ชื่อแพทย์ผู้นำเสนอ นายแพทย์มงคล ธาดารติ

สถาบัน กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี


นายแพทย์พรพัฒนะ วิิจิตรเวชไพศาล รางวัลชนะเลิศ การประกวดวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปี 2554

Created 2011-12-06 00:00:00 by คุณ System Administrator 105 Views

การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

การประชุมวิชาการครั้งที่ 28 วันที่ 6 ธันวาคม 2554

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ชื่อเรื่อง  The Effect of Binaural Beat Audio on Operative Anxiety in Patients Undergoing Local Anesthesia  for Ophthalmic Surgery

ชื่อแพทย์ผู้นำเสนอ นายแพทย์พรพัฒนะ วิจิตรเวชไพศาล

สถาบัน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รศ.นพ.โอฬาร สุวรรณอภิชน ชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์ ประจำปี 2550

Created 2007-07-26 00:00:00 by คุณ System Administrator 87 Views

การประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์ ครั้งที่ : 1 ปี 2550

การประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ครั้งที่ : 19 วันที่ 26 ก.ค. 2550

รางวัลชนะเลิศ

เรื่อง : 2.5% and 10% Phenylephrine for Mydriasis in Diabetic Patients with Darkly Pigmented Irides

ชื่อแพทย์ผู้นำเสนอ : รศ.นพ.โอฬาร  สุวรรณอภิชน

สถานที่ทำงาน :ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ ชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์ ประจำปี 2551

Created 2008-07-26 00:00:00 by คุณ System Administrator 102 Views

การประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์ ครั้งที่ : 2   ปี : 2551

การประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ครั้งที่ : 21   วันที่ : 26 ก.ค. 2551

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อเรื่อง : Cost Effective Analysis of Visual Screening Program for Primary School Children in Thailand

ชื่อแพทย์ผู้นำเสนอ : รศ.พญ.สุภาภรณ์  เต็งไตรสรณ์

สถานที่ทำงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


นพ.ธรรศ สงวนศักดิ์ รางวัลชนะเลิศการประกวดวิจัยจักษุแพทย์ ประจำปี 2554

Created 2011-07-26 00:00:00 by คุณ System Administrator 81 Views

การประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์ ประจำปี 2554
การประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ครั้งที่ : 27   วันที่ : 26 ก.ค. 2554
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อเรื่อง : Improving medication safety in outpatient clinic using preprinted prescription formulary forms
ชื่อแพทย์ผู้นำเสนอ : นพ.ธรรศ  สงวนศักดิ์
สถานที่ทำงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางวัลรองชนะเลิศ
ชื่อเรื่อง : Recurrent Painful Bullous Keratopathy after Primary Phototherapeutic Keratectomy (PTK)
ชื่อแพทย์ผู้นำเสนอ : พญ.กนกอร ศักดิ์พิสุทธิณิชย์
สถานที่ทำงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Asia Pacific Academy Of Ophthalmology

Created 2010-10-20 00:00:00 by คุณ System Administrator 84 Views

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Asia Pacific Association of Ophthalmology (APAO)


1981
Jose Rizal Medal Recipients Prof Kobchai  Prommindaroj

2011 

The Holmes Lecture                              (Preventive ophthalmology)

Prin  Rojanapongpun

ลำดับ 

Distingushed Service Award Recipient

ครั้งที่ 

ปี คศ 

ประเทศ 

1

Nisit  Leelawongs

12

1989

Korea

2

Rompoei  Krutkul

16

1997

Nepal

3

Narong  Sadudi

17

1999

Philippines

4

Sudarat  Yaisawang

17

1999

Philippines

5

Vichan  Sirsuphan

17

1999

Philippines

6

Pornsawat  Nantawan

18

2001

Taiwan

7

Yani  Chiemchaisri

18

2001

Taiwan

8

Visuthe  Tansirikongkol

18

2001

Taiwan

9

Watanee  Jenchitr

18

2001

Taiwan

10

Dhaivadee  Dulayajinda

19

2003

Thailand

11

Sukhuma  Warrasak

19

2003

Thailand

12

Jutalai  Tanterdtham

19

2003

Thailand

13

Skowrat  Kunavisarut

19

2003

Thailand

14

Cheocharn  Wiriyaluppa

19

2003

Thailand

15

Apichart  Singalavanija

20

2005

Malaysia

16

Ataya  Euswas

20

2005

Malaysia

17

Lalida  Pariyakanok

20

2005

Malaysia

18

Pinnita  Tanthuvanit

20

2005

Malaysia

19

Ataya  Euswas

21

2006

Singapore

20

Prin  Rojanapongpun

21

2006

Singapore

21

Paisan  Ruamviboonsuk

22

2007

Pakistan

22

Sakchai  Vongkittirux

22

2007

Pakistan

23

Pornchai  Simaroj

23

2008

Hong Kong

24

Supachai  Chotibutr

23

2008

Hong Kong

25

Sopa  Wattanaikorn

24

2009

Indonesia

26

Surain  Wiriyasatiankun

24

2009

Indonesia

27

Prasart  Lukasnapruk

25

2010

China

28

Yosanan  Yospaiboon

25

2010

China

29

Somsaguan  Ausayakhun

26

2011

Sydney

30

Sorot  Wutthiphan

26

2011

Sydney


ลำดับ 

Outstanding Service in Prevention of Blindness Awards

ปี คศ 

ประเทศ 

1

Somchai  Wongwetsawad

2003

Thailand

2

Pannet  Pangputhipong

2003

Thailand

3

Payom  Yuvanichnnont

2003

Thailand

4

Tienchai  Prompubesara

2003

Thailand

5

Prut  Hanutsaha

2003

Thailand

6

Achara Nitiapinyaskul

2005

Malaysia

7

Kwanjai  Wongkitirux

2005

Malaysia

8

Patpong  Gullayanon

2005

Malaysia

9

Pipat  Kongsap

2006

Singapore

10

Veeraphan  Thanaprachoom

2006

Singapore

11

Prin  Rojanapongpun

2007

Pakistan

12

Suwat  Kusakul

2008

Hong Kong

13

Supaluk Raiyawa

2009

Indonesia

14

Anun Bonyarangkul

2010

China

15

Panida  Kosrirukvongs

2011

Sydney


รางวัลจักษุแพทย์ดีเด่น ปี 2550 นายแพทย์พัฒพงษ์ กุลยานนท์

Created 2007-11-19 00:00:00 by คุณ System Administrator 86 Views

ชื่อ: น.พ.พัฒพงษ์ กุลยานนท์    

ที่อยู่:  15 ถ.พิพิธภักดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000

วันเดือนปีเกิด: 18 สิงหาคม  2495    จ.นราธิวาส  รางวัลจักษุแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2552

Created 2009-12-10 00:00:00 by คุณ System Administrator 108 Viewsจักษุแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2552
1. นพ.ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี                   รพ.สุไหงโกลก                บรรจุปี 2539 ? ปัจจุบัน
2. พญ.วิภาวรรณ  ทองธรรมชาติ             รพ.นราธิวาสราชนครินทร์  บรรจุปี 2549 ? ปัจจุบัน
3. นพ.พัฒพงษ์  กุลยานนท์                   รพ.ยะลา                       บรรจุปี 2526 ? ปัจจุบัน
4. นพ.เวตร  หงนิพนธ์                           รพ.ยะลา                       บรรจุปี 2537 ? ปัจจุบัน
5. พญ.รวีวรรณ  อธิกุลวงศ์                     รพ.ยะลา                       บรรจุปี 2543? ปัจจุบัน
6. นพ.วิสิน  วงศ์กิดาการ                        รพ.ปัตตานี                     บรรจุปี 2537 ? ปัจจุบัน
7. พญ.ดาราวรรณ  สิรินพคุณ                   รพ.ปัตตานี                    บรรจุปี 2544 ? ปัจจุบัน
8. นพ.ศิริชัย  ลีวรรณนภาใส                    รพ.ปัตตานี                     บรรจุปี 2531-2552
                                                                                            ปัจจุบัน สสจ.นราธิวาส


แพทย์หญิงพิณิตา งามเลิศศิริชัย รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปี 2553

Created 2010-11-17 00:00:00 by คุณ System Administrator 90 Views

การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 26 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ชื่อเรื่อง CORRELATION BETWEEN DRY EYE AND ANDROPAUSE

 

ชื่อแพทย์ผู้นำเสนอ แพทย์หญิงพิณิตา งามเลิศศิริชัย  

สถาบัน โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า