คลิปวิดีโอ

คลิปวิดีโอ

แสดง 1 - 10 จาก 52 รายการ

ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคทางจักษุวิทยากับรายการชัวร์ก่อนแชร์

Created 2020-03-26 15:33:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคทางจักษุวิทยากับรายการชัวร์ก่อนแชร์ ตอนที่ 1-50ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคทางจักษุวิทยากับรายการชัวร์ก่อนแชร์

Created 2020-04-03 13:45:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคทางจักษุวิทยากับรายการชัวร์ก่อนแชร์ ตอนที่ 50+โรคท่อน้ำตาตัน ตอนที่ 1

Created 2010-12-24 00:00:00 by คุณ System Administrator 734 Views

"คลินิกลูกรัก" ตอนที่ 1 เรื่อง โรคท่อน้ำตาตัน วันที่ 10 กรกฎาคม 2544


Scleral Tunnel Phaco basic techniques

Created 2009-10-20 00:00:00 by คุณ System Administrator 1073 Views

http://www.eyemovies.co.uk/ Scleral Tunnel Phaco basic techniques


Kongsap technique:scleral tunnel incision

Created 2009-10-20 00:00:00 by คุณ System Administrator 1113 Views

The kongsap technique is manual small incision cataract surgery. It can be performed via clear corneal incision or scleral tunnel incision.


ความรู้เรื่องตา โดย นพ. ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

Created 2011-02-14 13:09:57 by คุณ System Administrator 775 Views

รายการ Golden club เรื่อง โรคตาในผู้สูงอายุ 2 ทางช่อง H Plus channel


ความรู้เรื่องตา โดย นพ. ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

Created 2011-02-14 13:09:08 by คุณ System Administrator 742 Views

รายการ Golden clubเรื่อง โรคตาในผู้สูงอายุ 1 ทางช่อง H Plus channel