คลังตำราจักษุวิทยา

คลังตำราจักษุวิทยา

แสดง 41 - 42 จาก 42 รายการ

1337Screenshot 2015-02-20 18.21.14.png

"ต้อหิน" ภัยเงียบที่พรากแสงสว่างจากคุณไปตลอดกาล

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 417 Views

พิมพ์เสร็จเมื่อ ตุลาคม 2552 นิพนธ์ ผศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์ 99 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทรศัพท์ 02-564-3105-11 ราคา 120 บาท


1347logo correct.jpg

ตำราต้อหิน

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 426 Views

พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2553 ผู้นิพนธ์ ผศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์ 99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 ราคา 250 บาท