คลังตำราจักษุวิทยา

คลังตำราจักษุวิทยา

แสดง 31 - 40 จาก 41 รายการ

book/15May2007-Limages-Clip_27.jpg

ดวงตาน่าถนอม เล่ม 2

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 345 Views

พิมพ์เมื่อ 2521 - 2544 ผู้นิพนธ์ นายแพทย์สุรพงษ์ ดวงรัตน์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน 36/6 ซอยประดิพัทธ์ 10 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพ โทร 02-2781616 ราคา 75 บาท


book/18Dec2007-Limages-18-12-2550 11-06-45_0003.jpg

จักษุวิทยา

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 555 Views

พิมพ์ ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2550 บรรณาธิการ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว , นพ.อภิชาติ สิงคาลวณิช พิมพ์ที่ บ.ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จก.(มหาชน) 02-675-5600 ราคาปก 1,000 บาท www.sirivatana.co.th


book/18Dec2007-Limages-18-12-2550 11-11-59_0004.jpg

ศิลปะการวัดสายตา

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 559 Views

พิมพ์ครั้งที่ 1 ก.ค. 2541 200 เล่ม พิมพ์ครั้งที่ 2 ก.พ. 2550 700 เล่ม ผู้นิพนธ์ รศ.นพ.ประเสริฐ ลีอังกูรเสถียร พิมพ์ที่ บริษัท วิทอินดีไซด์ 053-272-111 ราคาเล่มละ 1,200 บาท


book/28Mar2008-Limages-3.jpg

จักษุพยาธิวิทยา

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 385 Views

จำนวนพิมพ์ ครั้งที่ 1 500 เล่ม พิมพ์เสร็จเมื่อ ธันวาคม 2550 ผู้นิพนธ์ พญ.ยุพิน ลีละชัยกุล, นพ.ไพศาล ลีละชัยกุล บรรณาธิการ นพ.ธำรง จิรจริยาเวช พิมพ์โดย บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด 39/205-206 ซอยกวีเหวียนระวี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร.0-2996-7392 โทรสาร 0-2996-7395


book/28Mar2008-Limages-1.jpg

การผ่าตัดรักษาจอตาลอกหลุด

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 356 Views

พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม พ.ศ.2549 พิมพ์ครั้งที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2550 จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม จำนวน 329 หน้า ผู้นิพนธ์ นพ.ยศอนันต์ ยศไพบูลย์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ที่ แอนนาออฟเซต 42/17 ถ.มะลิวัลย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.0-4333-3137 โทรสาร 0-4333-3137 ต่อ 15 ราคาปก 250 บาท


book/28Mar2008-Limages-2.jpg

การรักษาต้อหินโดยใช้ยา

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 351 Views

จำนวนพิมพ์ ครั้งที่ 1 1,000 เล่ม พิมพ์เสร็จเมื่อ กันยายน 2550 ผู้นิพนธ์ พญ.ยุพิน ลีละชัยกุล จัดพิมพ์โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรเดียล ครีเอชั่น 111/3 ซอยวชิรธรรมสาธิต 14 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260โทร. 0-2398-7882 โทรสาร. 0-2361-2523 ราคาปก 1,000 บาท


book/23Jun2008-Limages-23-6-2551 8-40-53_0004.jpg

Sutureless Manual Phaco

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 351 Views

จำนวนพิมพ์ ครั้งที่ 1 1,000 เล่ม ผู้นิพนธ์ นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์, นพ.เชี่ยวชาญ วิริยะลัพภะ พิมพ์ที่ บริษัท เพรส มีเดีย จำกัด ผู้จัดจำหน่าย : พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์(ปทุมธานี) จำกัด บ้านเลขที่ 54/3 ต.บ้านกระแซง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ถ.ศิลปาชีพ-บางไทร จ.ปทุมธานี 12000 โทรหมายเลข 0-2977-9600-4 Fax - 0-2977-9614 ราคาปก 200 e-mail:sale@pbbook.com


book/31Jul2008-Limages-31-7-2551 9-29-31_0005.jpg

ตำราพยาบาล เวชปฏิบัติทางตา

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 405 Views

จำนวนพิมพ์ ครั้งที่ 1 1000 เล่ม พิมพ์เสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2551 บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ อาจารย์นายแพทย์กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ลักษณะเด่น เป็นตำราสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาเล่มแรกของประเทศไทย เป็นการรวบรวมความรู้ที่ จำเป็นสำหรับพยาบาลซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือจักษุแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยทางตา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย ราคาปก 400 บาท สนใจติดต่อ E-mail : tueyecenter@hotmail.com โทรศัพท์02-926-9957


book/file_1277201506.jpg

ตำราจักษุพยาธิวิทยา

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 375 Views

พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 500 เล่ม พิมพ์เสร็จเมื่อ กันยายน พ.ศ. 2552 ผู้นิพนธ์ รศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ที่ : หจก.เวิลด์ออฟเซ็ท ถ.พูนผล อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทรศัพท์ 66 76 214550, 225516-7 โทรสาร 66 76 220664


book/file_1303806217.jpg

"ต้อหิน" ภัยเงียบที่พรากแสงสว่างจากคุณไปตลอดกาล

Created 2014-06-29 13:11:47 by คุณ System Administrator 350 Views

พิมพ์เสร็จเมื่อ ตุลาคม 2552 นิพนธ์ ผศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์ 99 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทรศัพท์ 02-564-3105-11 ราคา 120 บาท