รางวัลวิจัยในประเทศ

รางวัลวิจัยในประเทศ
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

RCOPT research logo1.jpg

จักษุแพทย์รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

Updated 2023-12-12 14:59:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนาภรณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผลงานเรื่อง นวัตกรรมการสร้างก้อนเนื้อมะเร็งจำลองของมะเร็งจอตาในเด็ก (Innovative Tissue Construction of A Childhood-eye-cancer Retinoblastoma)”