เกี่ยวกับราชวิทยาลัยฯ

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราชวิทยาลัยฯ

แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

1294rcoptapplogo.jpg

The Royal College of Ophthalmologists of Thailand (RCOPT), Online Membership Module (OMM)

Created 2014-09-30 16:53:00 by คุณ System Administrator 46503 Views

The Royal College of Ophthalmologists of Thailand” has developed the RCOPT Online Membership Module with purpose for any members of the RCOPT and the public to access to the data of all the ophthalmologists.


rcoptapplogo.jpg

ระบบฐานข้อมูลสมาชิกออนไลน์ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

Created 2014-09-30 16:48:00 by คุณ System Administrator 40274 Views

 ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) ของระบบฐานข้อมูลสมาชิกออนไลน์ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (RCOPT Online Membership Module)