การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและสอบเพื่อวุฒิบัตร

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และการสอบเพื่อวุฒิบัตร
แสดง 1 - 10 จาก 15 รายการ

original.jpg

กำหนดการ การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2567

Updated 2024-05-20 13:21:00 by คุณ System Administrator 0 Views

กำหนดการ การสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร ศรีสวรินทิรา ชั้น 6 รพ.ศิริราช

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัยoriginal.jpg

ประกาศ เรื่อง การสมัครและการสอบ Basic sciences เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา

Updated 2024-04-29 06:09:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่ ๒/๒๕๖๗

เรื่อง การสมัครและการสอบ Basic sciences เพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

>>>ดาวน์โหลดใบคำขอสมัครสอบ basic sciences<<<original.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

Updated 2024-04-29 06:06:00 by คุณ System Administrator 0 Views


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 

สาขาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2567

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.


original.jpg

ประกาศ เรื่อง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ สาขาจักษุวิทยา

Updated 2024-03-08 14:28:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ที่ ๓ /๒๕๖๗

เรื่อง รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติ

สาขาจักษุวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

*******************************

>>>ดาว์นโหลดแบบฟอร์มแนบผลงานวิจัย<<<
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2567

Updated 2023-11-15 09:01:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

สาขาจักษุวิทยา ปีการฝึกอบรม 2567

ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.