การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33
แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33

Updated 2014-07-01 16:43:00 by คุณ System Administrator 1142 Views

Scientific Program

“Ten Countries, One Society, One Vision”

 1. 1st AOS will be very firsttaken by ophthalmologists in this region in an attempt to unite, share, and exchange expertise in order to improve ophthalmic care, research, and education for people with eye problems. The scientific program aims to be an excellent forum for academic sharing, to make contact with a wide circle of people who work in all areas of ophthalmology in the region. The scientific program include topic areas as following:
 • External Disease and Cornea
 • Ocular Inflammation and Uveitis
 • Lens and Cataract
 • Glaucoma
 • Neuro-Ophthalmology
 • Pediatric Ophthalmology and Strabismus
 • Orbit, Eyelids, and Lacrimal System
 • Vitreous and Retina
 • Ophthalmic Pathology and Intraocular Tumor
 • Refractive Surgery
 • Public Health Ophthalmology
 • Others