คลังวารสาร

คลังวารสาร

แสดง 51 - 60 จาก 128 รายการ

journal/file_1272436116.jpg

Intraocular Lenses

Created 2010-04-28 17:50:29 by คุณ System Administrator 262 Views

เลนส์แก้วตาเทียม (Intraocular Lenses) เป็นอวัยวะเทียมชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ทดแทนอวัยวะจริงของมนุษย์ได้ใกล้เคียงความเป็นธรรมชาติ โดยเลนส์แก้วตาเทียมมีการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และยังคงมีแนวโน้มของการพํมนาการต่อเนื่องต่อไป ซึ่งจักษุแพทย์ควรทราบเพื่อติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้
Review Article


journal/file_1272436116.jpg

แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อก่อนกำหนดที่เหมาะสมสำหรับ ใช้ในประเทศไทย

Created 2010-04-28 17:49:07 by คุณ System Administrator 255 Views

โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด (Retinopathy of Prematurity) เป็นสาเหตุตาบอดที่พบได้บ่อยของทารก มีการกำหนดแนวทางในการตรวจคัดกรองโรคซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันภาวะสายตาพิการในทารกเกิดก่อนกำหนดของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา หรือประเทศในทวีปยุโรป แต่ด้วยสภาวะแวดล้อมทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน จึงควรมีการศึกษาแนวทางในการตรวจคัดกรองโรคที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศ
Original Articles


journal/file_1272436116.jpg

Comparing of Bare Sclera Technique, Pedunculated Conjunctival Sliding Flap and Conjunctival Autografting Transplantation for Primary Pterygium Treatments

Created 2010-04-28 17:48:08 by คุณ System Administrator 226 Views

โรคต้อเนื้อ เป็นโรคตาที่พบได้บ่อยมากที่สุดโรคหนึ่งของประชากรไทย ปัญหาที่พยายามค้นหาวิธีในการผ่าตัดลอกต้อเนื้อที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกลับเป็นซ้ำของต้อเนื้อได้มากที่สุด
Original Articles


journal/file_1272436116.jpg

A 22-year-old Woman with SLE Retinopathy

Created 2010-04-28 17:46:48 by คุณ System Administrator 203 Views

อาการผิดปกติทางด้านจอประสาทตาในผู้ป่วยลูปัส (SLE Retinopathy) แม้จะไม่ใช่หนึ่งในเกณฑ์การวินิจฉัยแต่เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยลูปัสก่อให้เกิดภาวะผิดปกติทางจักษุวิทยา ดังนั้นการตรวจทางจักษุวิทยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนึกถึงอยู่เสมอ ทั้งในแง่ของการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วย
Case Report


journal/file_1272436116.jpg

A Live Intravitreal Thelazia Spp. with Diffuse Unilateral Subacute Neuroretinitis

Created 2010-04-28 17:45:38 by คุณ System Administrator 191 Views

โรคพยาธิยังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่พบได้ในประเทศไทย อาการแสดงเพียงการเห็นเงาลอยผ่านไปมาซึ่งพบได้บ่อยๆ อาจเป็นอาการนำของโรคพยาธิในลูกตา (Intravitreal parasite) ดังนั้นจักษุแพทย์ควรให้ความสำคัญในการหาสาเหตุของโรค เพราะอาจเกิดจากโรคพยาธิชนิดที่ทำอันตรายอย่างรุนแรงต่อลูกตาได้
Case Reportjournal/file_1272436116.jpg

บรรณาธิการ

Created 2010-04-28 17:44:43 by คุณ System Administrator 189 Views


Review Article../ex/pdf.png

Glaucoma Associated with Penetrating Keratoplasty

Created 2010-01-14 12:25:05 by คุณ System Administrator 186 Views

Objective : To study the incidence and risk factors associated with the develop-ment of glaucoma after penetrating keratoplasty. Materials and Methods : A retrospective study of 190 patients who underwent penetrating keratoplasty from July 1997 to June 2002 at the Department of Ophthalmology, Rama-thibodi Hospital, Bangkok, Thailand. Results : One hundred ninety patients who underwent 231 penetrating keratoplasties were enrolled. The follow-up period ranged from 12 to 60 months (27.5 ? 17.9 months). The patients? age ranged from 9 months to 92 years (51.7 ? 21.2 years). The mean intraocular pressure in patients who developed glaucoma after penetrating keratoplasty increased from 15.43 ? 10.56 mmHg to 28.52 ? 7.13 mmHg (45.9%). In the group which did not develop glaucoma, IOP increased from 13.69 ? 6.85 mmHg to 20.50 ? 10.3 mmHg (33.2%). Of 231 keratoplasties performed, 63 eyes had pre-existing glaucoma with well-controlled intraocular pressures while 97 eyes (57.7%) developed glaucoma afterwards. The development of glaucoma following penetrating keratoplasty was significantly relatedto graft failure (P = 0.017). On the contrary, the graft failure was not related to the glaucoma treatment(P = 0.374). Glaucoma surgery was required in 23 eyes. The incidence of graft failure was higher in patients who developed glaucoma. Conclusion : The incidence of glaucoma after penetrating keratoplasty was high. The risk factors for developing glaucoma were preexisting glaucoma, combined procedures, aphakia and pseudophakia.
Review Article