ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 81 - 90 จาก 308 รายการ


1589rcoptapplogo.jpg

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

Created 2017-11-14 16:10:00 by คุณ System Administrator 2159 Views


รายชื่อแพทย์ที่ประกาศในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้เป็นลำดับในการสัมภาษณ์
ลำดับในการสัมภาษณ์ ให้เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด ตามความเหมาะสม

1584logo-chula.png

ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหลายสาขา

Created 2017-11-03 10:16:00 by คุณ System Administrator 533 Views

ภาควิชาจักษุวิทยามีประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ได้แก่ 
         
         -สาขาจอตาและวุ้นตา (3ตำแหน่ง) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ธค 60
         -สาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (1ตำแหน่ง) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธค 60
         -สาขาจักษุประสาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
         -สาขากระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
         -สาขาต้อหิน รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
         -สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
         -สาขาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิก<<<1487Rama_Logo_Color.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ

Created 2016-12-21 15:48:00 by คุณ System Administrator 1351 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ดังนี้

1.    สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา                   จำนวน 1 ตำแหน่ง
2.    สาขาจักษุประสาทวิทยา                                           จำนวน 1 ตำแหน่ง
3.    สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง                   จำนวน 1 ตำแหน่ง
4.    สาขาต้อหิน                                                             จำนวน 1 ตำแหน่ง
5.    สาขาจอตาและวุ้นตา                                                จำนวน 1 ตำแหน่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณศิริลักษณ์  โทร.02-2012729 ในวันและเวลาราชการ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561


1411spacer.png

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ

Created 2015-12-14 11:37:00 by คุณ System Administrator 3566 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทางจักษุ (Program of Nursing Specialty in Ophthalmic Nurse Practitioner) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนำแนวคิดและศาสตร์ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล ประยุกต์ใช้ในการประเมินปัญหา วางแผนและให้การพยาบาลแบบองค์รวม (Holistic Care) รวมทั้งประเมินผลการดูแลผู้ป่วยทางตาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสม


1583logo ศิริราช.png

ขอเชิญเข้าร่วมการทดลองฝึกทำ Capsulorhexis Learning with Simulator

Created 2017-11-01 13:19:00 by คุณ System Administrator 326 Views

เปิดรับสมัคร จักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ต้องการทดลองฝึกทำ Capsulorhexis จาก Simulator จำนวน 12 คน
สมัครได้ที่ >>>คลิก<<< แจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
โดยผู้ที่สมัครก่อนจะได้รับคัดเลือกก่อน และปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวน

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
09.00-09.30   Orientation 
09.30-11.30   ทดลองฝึกทำ Capsulorhexis คนละ 10 นาที 12 คน