ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 81 - 90 จาก 230 รายการ

พยาบาล.jpg

งานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

Created 2015-09-29 10:07:00 by คุณ System Administrator 4104 Views

ชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ  ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  26 – 27 พฤศจิกายน  2558    ห้องมงกุฏเพชร  โรงแรมโฆษะ  จ.ขอนแก่น


EGS2015.jpg

ขอเชิญร่วมงานประชุมต้อหินอีสาน (Esan Glaucoma Symposium; EGS 2015)

Created 2015-09-14 15:30:00 by คุณ System Administrator 4781 Views

หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานประชุมต้อหินอีสาน (Esan Glaucoma Symposium; EGS 2015) ซึ่งจัดขึ้น ณ รร. มันตราวารี จ. ขอนแก่น ในวันที่ 19-20 กันยายน 2558 โดยมีหัวข้อใหญ่ในการประชุมคือ “Screening and Diagnosis of Angle Closure Glaucoma” งานประชุมนี้มีวิทยากรรับเชิญจากประเทศญี่ปุ่น คือ Prof. Kenji Kashiwagi 


1389โปสเตอร์ HardRoke Cafe1NEW1.jpg

ประชุมวิชาการ Specialty Day สำหรับจักษุแพทย์ ครั้งที่ 13 เรื่อง " Eye in High Technology Era"

Created 2015-09-10 09:13:00 by คุณ System Administrator 5210 Views

เนื่องด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานประชุมวิชาการ Specialty Day สำหรับจักษุแพทย์ ครั้งที่ 13 เรื่อง " Eye in High Technology Era" ในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2558 ณ Hard Rock cate Hotel พัทยากลาง จ.ชลบุรี


1388COPHy logo.jpg

The 2nd Asia-Australia Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy AA)

Created 2015-09-09 13:19:00 by คุณ System Administrator 4824 Views

ขอเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ "The 2nd Asia-Australia Congress on Controversies in Ophthalmology" (COPHy AA) , Bangkok, Thailand,February 18-21, 2016

submit their abstracts and enjoy the early registration fee: http://www.comtecmed.com/cophy/AA/2016/abstracts.aspx


1387logo-chula.png

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft cadaver dissection; Eyelid, Orbit and Lacrimal system

Created 2015-09-09 13:12:00 by คุณ System Administrator 4801 Views

หน่วยจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft cadaver dissection; Eyelid, Orbit and Lacrimal system ตั้งแต่วันที่ 30 พย.- 2 ธค. 2558 โดยเปิดให้จักษุแพทย์ แพทย์ ผู้สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


รพ..jpg

รับสมัครจักษุแพทย์

Created 2015-09-01 15:54:00 by คุณ System Administrator 4944 Views

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโธ อุทิศ รับนายแพทย์ปฏิบัติการด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยาจำนวน 1 ตำแหน่ง ***ภายในวันที่ 4 กันยายน 2558***


1379Poster2.jpg

European Glaucoma Society UPDATE

Created 2015-07-28 15:04:00 by คุณ System Administrator 12785 Views

"ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ
European Glaucoma Society UPDATE
ในวันที่ 7 สิหาคม 2558 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง 213 - 214
สำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/IacQyV
ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช่จ่ายในการลงทะเบียน"


1377Eye 2558 A3333 re.jpg

"Update in Ophthalmology"

Created 2015-07-13 09:01:00 by คุณ System Administrator 13167 Views

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ทางจักษุวิทยา ในหัวข้อ Update in Ophthalmology ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อให้จักษุแพทย์ได้อัพเดทความรู้ทางตาสาขาต่างๆ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ความก้าวหน้าทางจักษุวิทยา โดยมีวิทยากรกิตติมศักดิ์จากหลากหลายสถาบัน 

ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


1378SILMO_Logo FR.jpeg

งานแสดงสินค้านานาชาติด้านแว่นตา SILMO

Created 2015-07-17 08:50:00 by คุณ System Administrator 12509 Views

งานแสดงสินค้านานาชาติด้านแว่นตา SILMO ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ ปารีส นอร์ด วิลแปงต์ ประเทศฝรั่งเศส


1372Slide2.jpg

RCOPT RESEARCH AWARD HOW-TO

Created 2015-07-03 14:41:00 by คุณ System Administrator 11707 Views

- Show & share in research experience

- Free papers presentation
- Vote for the presentation