ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 81 - 90 จาก 215 รายการ

1362tonssbanner OK.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุประจำปี ๒๕๕๘

Created 2015-05-18 17:09:00 by คุณ System Administrator 8533 Views

ด้วยชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทยร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุประจำปีประจำปี  ๒๕๕๘ เรื่อง  “Deep Insights for Future in Patients with Chronic Eye Diseases ขึ้น ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 


1363ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาแพทย์เวชปฏิบัติฯ-002-002.jpg

โครงการพัฒนาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้น

Created 2015-05-21 15:21:00 by คุณ System Administrator 7336 Views

ด้วยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)  ขอเชิญแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ  โครงการพัฒนาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้น


1361logo.png

งานประชุมวิชาการประจำปี 2558

Created 2015-05-12 13:12:00 by คุณ System Administrator 5380 Views

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 " Type 1 diabetes Through Life Span 2015 "1360เชียงราย.jpg

รับสมัครจักษุแพทย์ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Created 2015-05-07 15:40:00 by คุณ System Administrator 5601 Views

รับสมัครจักษุแพทย์
กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
มีความประสงค์จะรับสมัครจักษุแพทย์ที่จบหลักสูตรฝึกอบรมเป็นจักษุแพทย์แล้ว และ/หรือสาขาต่อยอดอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง เข้าปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยและสอนนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก


HCRP Poster-001-001.jpg

การจัดประชุม 1st CSI meeting และ การประชุมการจัดหาตาเชิงรุกของศูนย์ดวงตา สภากาชาด

Created 2015-04-17 10:03:00 by คุณ System Administrator 3276 Views

การจัดประชุม 1st CSI meeting และ การประชุมการจัดหาตาเชิงรุกของศูนย์ดวงตา สภากาชาด
ดาวน์โหลด Application Form


rcopt 3D.jpg

แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขความพิการทางสายตาจากต้อกระจก

Created 2015-04-16 09:04:00 by คุณ System Administrator 3178 Views

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่ ๕๑๕/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขความพิการทางสายตาจากต้อกระจก


ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด(เพิ่มเติม)

Created 2015-04-07 16:11:00 by คุณ System Administrator 2169 Views

ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (เพิ่มเติม) (fellowship training)  3 สาขา หลักสูตร 1 ปี


1342Screenshot 2015-03-09 21.02.23.png

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี "Cataract Day 2015"

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปี "Cataract Day 2015" ของชมรมต้อกระจกและ 

แก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุม "Cataract Day 2015" 
ในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร 


Screenshot 2015-03-05 19.44.49.png

แสงสุดท้าย ก่อนจะสาย: Before the last light

เนื่องในโอกาศสัปดาห์ต้อหินโลก ทางชมรมต้อหินแห่งประเทศไทยขอรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของโรคต้อหิน ขอเชิญชมแสงสุดท้าย ก่อนจะสาย

เพราะคนในครอบครัวไม่ใช่ภาระของคุณ ใส่ใจดูแลสุขภาพตา พาคุณพ่อคุณแม่ หรือคนที่คุณรักมาตรวจตา เพื่อป้องกันตาบอดจากต้อหิน 
Family members are not the burden for you. Take good care of them or your loved ones by bringing them up to have their eyes checked to prevent blindness from glaucoma.


1335LoGO จักษุมูลนิธิย่อ.jpg

การให้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมประชุม APAO 2015 จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย

Created 2015-02-18 09:35:00 by คุณ System Administrator 2380 Views

ตามที่จะมีการประชุม APAO ครั้งที่ 30 ณ เมืองกวางเจา สาธรณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2558 จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่มีผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยทุนสำหรับการนำเสนอเป็น Free paper presentation และ Poster presentation ทุนละ 10,000 บาท