ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 81 - 90 จาก 265 รายการ

1465Logoพระมงกุฎเกล้า.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ How to deal with new uveitis patients?

Created 2016-11-02 09:00:00 by คุณ System Administrator 1196 Views

หน่วยจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จะจัดประชุมวิชาการเรื่อง " PMK uveitis course for Residents and General ophthalmologists ; How to deal with new uveitis patients? " ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นั้น เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคราประยูร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า "

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่ คุณรุจิลักษณ์ Email  aon_2629@hotmail.com


1464logo-chula.png

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม The 6th Eye Soft Cadaver Surgery

Created 2016-11-01 11:14:00 by คุณ System Administrator 1053 Views

หน่วยจักษุตกแต่งแล้วเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "The 6th Eye Soft Cadaver Surgery"ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"


1462Rama_Logo_Color.png

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “1stRamathibodi Angle-Closure Workshop: Angle-Closure for General Ophthal

Created 2016-10-13 14:40:00 by คุณ System Administrator 1403 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “1stRamathibodi Angle-Closure Workshop: Angle-Closure for General Ophthalmologist”   ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอาชวดิศ อาคาร 1 ชั้น 5 ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับจักษุแพทย์ทั่วไปจำนวน 25 คน  โดยมี อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท  (สี่พันบาทถ้วน)      จักษุแพทย์ผู้สนใจกรุณาส่งชื่อและเบอร์โทรศัพท์มา ที่  Email: lakjiya@yahoo.com   หรือติดต่อได้ที่คุณศิริลักษณ์ พลฉกรรณ์ โทร.02-2012729 ชำระค่าลงทะเบียน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา” เลขที่ 026-4547412

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

                    


1463Rama_Logo_Color.png

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจักษุสาธารณสุข

Created 2016-10-20 09:09:00 by คุณ System Administrator 1213 Views

ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ร่วมกับ International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB)    กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านจักษุสาธารณสุข ในวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน  2559  ณ ห้องประกายเพชร  โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

ในการนี้จึงขอเชิญจักษุแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณศิริลักษณ์ พลฉกรรณ์ โทรศัพท์ 02-2012729  โทรสาร 02-3547280  อัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ “บัญชีหน่วยการศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา”   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-454079-5 และส่งหลักฐานการชำระเงินที่ Email: lakjiya@yahoo.com 


APVRS.png

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 38 The 10th Congress of Asia-Pacific Vitreoretinal Society 8-10 Dec, 201

Created 2016-10-12 17:35:00 by คุณ System Administrator 7558 Views

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 38  The 10th Congress of Asia-Pacific Vitreoretinal Society  8-10 Dec, 2016 

รายละเอียด คลิก http://2016.apvrs.org/


Asset.jpg

Basic Science Course in Ophthalmology 2016

Created 2014-09-26 13:52:00 by คุณ System Administrator 10971 Views

Basic science course ที่จัดสอนแก่แพทย์ประจำบ้าน โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม

วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ซอยศูนย์วิจัย  กรุงเทพฯ 

ดาวน์โหลด ตารางการสอน


logo asia cornea.png

ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมชิงทุน Asia Cornea Society รอบใหม่

Created 2016-04-21 13:01:00 by คุณ System Administrator 5001 Views

ชมรมกระจกตาแห่งประเทศไทย (Cornea and Refractive Society of Thailand, CRST) ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาที่สนใจศึกษาดูงานด้านกระจกตา สมัครเข้าร่วมชิงทุน Asia Cornea Society – Santen Asia Educational Grant for Corneal Observership in Asia รอบใหม่เพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ปากีสถาน เกาหลี สิงคโปรค์ ไต้หวัน เป็นเวลานาน 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือน


14531415logo-chula.png

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Soft Cadaver Glaucoma Filtering Surgery

Created 2016-09-18 10:42:00 by คุณ System Administrator 1386 Views

หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "Soft Cadaver Glaucoma Filtering Surgery" ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"


1452logo ธรรมศาสตร์.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 14th Specialty Day “Eye in High Technology Era” Thammasat Eye Center and

Created 2016-09-17 22:24:00 by คุณ System Administrator 1542 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 14th Specialty Day “Eye in High Technology Era” Thammasat Eye Center and lllinois Eye

สมัครออนไลน์ได้ที่ www.tec.in.th ติดต่อสอบถามโทร 02-926-9957 ทุกวันเวลาราชการ


logo ศิริราช.png

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 4th Conference of Neuro-ophthalmology “Common visual loss and diplop

Created 2016-09-07 13:52:00 by คุณ System Administrator 1765 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะจัดประชุมวิชาการ The 4th Conference of Neuro-ophthalmology “Common visual loss and diplopia in Neuro-ophthalmology” ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถสอบรายละเอียดได้ที่ ophsirirajconference@gmail.com หรือติดต่อได้ที่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร 02-419-8037 โทรสาร 02-411-2006