ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 71 - 80 จาก 296 รายการ1584logo-chula.png

ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหลายสาขา

Created 2017-11-03 10:16:00 by คุณ System Administrator 533 Views

ภาควิชาจักษุวิทยามีประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ได้แก่ 
         
         -สาขาจอตาและวุ้นตา (3ตำแหน่ง) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ธค 60
         -สาขาจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (1ตำแหน่ง) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธค 60
         -สาขาจักษุประสาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
         -สาขากระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
         -สาขาต้อหิน รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
         -สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
         -สาขาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิก<<<1487Rama_Logo_Color.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ

Created 2016-12-21 15:48:00 by คุณ System Administrator 1351 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ดังนี้

1.    สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา                   จำนวน 1 ตำแหน่ง
2.    สาขาจักษุประสาทวิทยา                                           จำนวน 1 ตำแหน่ง
3.    สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง                   จำนวน 1 ตำแหน่ง
4.    สาขาต้อหิน                                                             จำนวน 1 ตำแหน่ง
5.    สาขาจอตาและวุ้นตา                                                จำนวน 1 ตำแหน่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณศิริลักษณ์  โทร.02-2012729 ในวันและเวลาราชการ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561


1411spacer.png

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ

Created 2015-12-14 11:37:00 by คุณ System Administrator 3566 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทางจักษุ (Program of Nursing Specialty in Ophthalmic Nurse Practitioner) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนำแนวคิดและศาสตร์ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล ประยุกต์ใช้ในการประเมินปัญหา วางแผนและให้การพยาบาลแบบองค์รวม (Holistic Care) รวมทั้งประเมินผลการดูแลผู้ป่วยทางตาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสม


1583logo ศิริราช.png

ขอเชิญเข้าร่วมการทดลองฝึกทำ Capsulorhexis Learning with Simulator

Created 2017-11-01 13:19:00 by คุณ System Administrator 326 Views

เปิดรับสมัคร จักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ต้องการทดลองฝึกทำ Capsulorhexis จาก Simulator จำนวน 12 คน
สมัครได้ที่ >>>คลิก<<< แจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
โดยผู้ที่สมัครก่อนจะได้รับคัดเลือกก่อน และปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวน

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
09.00-09.30   Orientation 
09.30-11.30   ทดลองฝึกทำ Capsulorhexis คนละ 10 นาที 12 คน


1582rcoptapplogo.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "Neuro-oph or Glaucoma"

Created 2017-11-01 11:23:00 by คุณ System Administrator 270 Views

ชมรมประสาทจักษุวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "Neuro-oph or Glaucoma" วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 11.30 น. ห้องโลตัส 3 - 4 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 40 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ท่านสามารถลงทะเบียน online ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) 


1432Logo ปชส..jpg

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

Created 2016-05-13 15:30:00 by คุณ System Administrator 5691 Views

ชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 
วันที่  27 – 28 พฤศจิกายน  2560  ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน Online ล่วงหน้า และ Download เอกสาร Click
หนังสือเชิญประชุม Click

แบบฟอร์มจองห้องพัก Click


รับสมัคร ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณพัชรี นิลสระคู 

Tel.097-0147195, 034-225818 ต่อ 1305

ID Line : @ras2752q

Email : tonssthailand2011@gmail.com


1559มธมอ.jpg

จักษุแพทย์ไทยคว้ารางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก

Created 2017-06-13 09:15:00 by คุณ System Administrator 2409 Views

ในงาน 45th International Exhibition of Inventions ที่ Geneva, Switzerland ระหว่าง 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 

จักษุแพทย์ไทยคว้ารางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกมา 2 รางวัล 


DeepEye Application ชนะเลิศถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ 1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก 

โดยทีมจักษุแพทย์ร่วมกับทีมวิศวกรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประกอบด้วย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต และ ผศ.นพ.นวพล กาญจนารัณย์ 


A computer system for strabismus screening and management 

รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ และคณะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์