ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 71 - 80 จาก 427 รายการ


poster.jpg

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครอาจารย์หลายตำแหน่ง 30 อัตรา

Created 2020-01-14 09:38:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 30 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 64
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกอ่านต่อ....


LOgomed.jpg

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ

Created 2016-12-13 09:26:00 by คุณ System Administrator 1270 Views

ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต่างๆ ดังนี้

-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอตาและวุ้นตา เปิดรับ ๒ ตำแหน่ง
-       แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง

โดยสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.psu-eye.com 
หรือสอบถามรายละเอียด โทร. ๐๗๔-๔๕๑๓๘๐ ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัครในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔


1843CU oph open house_Final version.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน งาน 1st CU OPH OPEN HOUSE

Created 2020-12-24 13:37:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จะจัดงาน 1st CU OPH OPEN HOUSE ในวันที่ 29 มีนาคม 2564
ขอเชิญแพทย์ผู้ที่สนใจศึกษาต่อแพทยประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 20 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชอล ชัยวิเศษ 
โทร 02-256-4000 ต่อ 61637 ในวันและเวลาราชการ
ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 64


โลโก้ รพ.เมตตาประขารักษ์ (วัดไร่ขิง).jpg

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่างๆ ดังนี้

Created 2015-11-30 08:51:00 by คุณ System Administrator 3005 Views

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่างๆ ดังนี้


1.สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง จำนวน 2 อัตรา  
(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สัมภาษณ์ 2มกราคม 2564)
2.สาขาจอตาและวุ้นตา จำนวน 2 อัตรา  
(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ุ 2564)
3.สาขาต้อหิน จำนวน 3 อัตรา  
(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สัมภาษณ์ 26 มีนาคม 2564)
รายละเอียดเพื่มเติมคลิกอ่านต่อ


โลโก้พระมงกุฎเกล้า.jpg

กองจักษุกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

Created 2017-12-13 14:26:00 by คุณ System Administrator 763 Views

กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 30 ธค 63

โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
1.วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา
2.หนังสือรับรองแหล่งทุน(ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร 02-763-3273
โทรสาร 02-354-9309


โลโก้ ขอนแก่น.gif

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 4 สาขา

Created 2016-12-13 13:36:00 by คุณ System Administrator 1678 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 4 สาขา

1.อนุสาขาโรคจอตาและวุ้นตา จำนวน 3 อัตรา

2.อนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ จำนวน 2 อัตรา            

3.อนุสาขาโครต้อหิน จำนวน 1 อัตรา                                                              

4.อนุสาขาโรคตาเด็กและตาเข จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-4334-8383  อีเมล์ onniin@kku.ac.th

 >>>ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก<<<24669.jpg

อย่าหาทำ!!! โดนตา ตาบอดได้ ล้างหน้าด้วยไฮเตอร์ ทำให้หน้าขาวใส

Created 2020-12-04 20:51:00 by คุณ System Administrator 0 Views

[ข่าวปลอม]
ล้างหน้าด้วยไฮเตอร์ ทำให้หน้าขาวใส โดนตา ตาบอดได้

กรณีที่มีการแชร์เคล็ดลับการล้างหน้าให้ออกมาดูดีด้วยผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ชี้แจงว่า เป็นการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ผิดวิธี เนื่องจากไฮเตอร์จัดเป็นวัตถุอันตราย ใช้สำหรับฟอกผ้าขาว และทำความสะอาดวัสดุ การนำไปใช้ล้างหน้าหรือใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อาจทำให้ได้รับอันตรายจากการใช้ในทางที่ผิด ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตาได้ 


1839แสดงความยินดี อ.ดวงเนตร.png

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนาภรณ์ ที่ได้รับ 2 รางวัล จากงาน APVRS LDP

Created 2020-12-01 13:10:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ

อาจารย์แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนาภรณ์ ที่ได้รับ 2 รางวัล 
จากงาน APVRS LDP ที่เพิ่งดำเนินการเสร็จสิ้นไป

1. รางวัล Best Self-Initiated Project Award
2. รางวัล Silver Medal จากผลงานในภาพรวม


1838cover poster rf draft 2.jpg

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 3 ตำแหน่ง

Created 2020-11-30 09:05:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 3 ตำแหน่ง


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2564 สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-419-8037