ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 71 - 80 จาก 483 รายการ

RCOPT research logo1.jpg

สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการวิจัย ปี 2564

Created 2022-04-16 18:39:00 by คุณ System Administrator 0 Views

  สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการวิจัย โดยรวบรวมการดำเนินการตั้งแต่ .ค.-..2564


RCOPT research logo1.jpg

จักษุแพทย์รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

Created 2022-04-16 18:26:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนาภรณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผลงานเรื่อง นวัตกรรมการสร้างก้อนเนื้อมะเร็งจำลองของมะเร็งจอตาในเด็ก (Innovative Tissue Construction of A Childhood-eye-cancer Retinoblastoma)”


RCOPT research logo1.jpg

จักษุแพทย์ไทยนำเสนอผลงานในเวที AAPOS

Created 2022-04-16 18:19:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus (AAPOS) ครั้งที่ 47 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2565 ที่เมือง Scottsdale รัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจักษุแพทย์ไทย 2 ท่าน นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมดังกล่าว ได้แก่ อาจารย์แพทย์หญิง ชวิศา บุณยวีย์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ อาจารย์แพทย์หญิงวรัชญา พันธุ์พฤกษ์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


1967RCOPT research logo1.jpg

เผยแพร่ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในจดหมายข่าว Academy Express

Created 2022-04-16 18:29:00 by คุณ System Administrator 0 Views

Academy Express เป็นจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology ส่งทาง email ทุกสัปดาห์ ถึงสมาชิกของ 19 องค์กร วิชาชีพทางจักษุวิทยาใน Asia Pacific region รวมทั้ง RCOPT ราชวิทยาลัยฯเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์ ติดตาม ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในคอลัมน์ ASIA PACIFIC JOURNAL STUDIES ในจดหมายข่าวดังกล่าว


การประกวดผลงานวิจัย นำเสนอ Free Paper และ Poster

Created 2021-10-06 10:09:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 46  ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 โดยการประชุมมีกิจกรรมทางวิชาการมากมายเช่นเดียวกับการประชุมวิชาการทุกครั้ง ได้แก่ การบรรยายความรู้ใหม่ทางด้านจักษุวิทยาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการแบ่งปันประสบการณ์การตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้น ยังมีการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน การนำเสนอผลงาน ทั้ง Free paper และ Poster  รวมทั้งสิ้น 53 เรื่อง โดยมีแพทย์ประจำบ้านส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดมากถึง 21 เรื่อง นำเสนอผลงานแบบ Oral presentation 12 เรื่อง และแบบ Poster presentation 20 เรื่อง


1964logo เชียงใหม่.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2564 รอบที่ 2

Created 2022-04-04 13:46:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ปี 2564 รอบที่ 2 จำนวน 1 อัตรา 


สามารถยื่นฝบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอมรรัตน์ ชินรัตน์ หรือคุณ นภัทรทิตา บุญยัง โทร 053-935512


1962สัปดาห์ต้อหิน 65-01.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์ต้อหินโลก ปี 2565

Created 2022-03-28 14:15:00 by คุณ System Administrator 0 Views

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์ต้อหินโลก ปี 2565 "รวมพลังระวังต้อหิน" วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องโถงกิจกรรมชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ หรือรับชมผ่าน Facebook : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และร่วมตอบคำถามชิงรางวัล


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา
โทร 02-926-9957


1961S__9445387.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจ สั่งซื้อตำราจักษุวิทยา Ocular Imaging in Glaucoma

Created 2022-03-28 14:08:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตำราจักษุวิทยา Ocular Imaging in Glaucoma โดย รศ.(พิเศษ) นพ.บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง สำหรับจักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้ที่สนใจ 


สามารถสั่งซื้อได้ที่ ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี
line ID : giantt50 และ ID : baipai25322
email : opd_eye@hotmail.com
โทร 02-2062900 ต่อ 30731


1959พิธีเปิดคลินิกตาสดใส_page-0002.jpg

พิธีเปิดคลินิกตาสดใส โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

Created 2022-03-18 11:21:00 by คุณ System Administrator 0 Views

คลินิกตาสดใส เป็นคลินิกตรวจสุขภาพตา คัดกรองโรคตา และคลินิกทัศนมาตรต้นแบบ โดยเน้นการบริการด้านจักษุสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดยบูรณาการความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ จักษุแพทย์ นักทัศนมาตร พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยบริการตรวจคัดกรองโรคตาในบุคคลทั่วไป ให้บริการทางสายตาและแว่นสายตา คัดกรองผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการ เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัย เป็นแหล่งฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาทัศนมาตร ให้บริการทางวิชาการด้านจักษุวิทยา และทัศนมาตรศาสตร์ รวมถึงการพัฒนานโยบายทางจักษุสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพตา


1958565DC988-F3F2-4FB4-8605-A894338C6E7E.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Siriraj-International Childhood Glaucoma Conference 2022

Created 2022-03-10 08:21:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Siriraj-International Childhood Glaucoma Conference 2022 "Things you need to know in Childhood glaucoma management"


วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 8.30-12.00 น. >>>ลงทะเบียนคลิก<<<