ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 71 - 80 จาก 241 รายการ

apgc.jpg

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 37 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ร่วมกับ THE 3rd APGC CONGRESS, CHIANG MAI

Created 2016-04-08 13:42:00 by คุณ System Administrator 7855 Views

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 37 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ร่วมกับ the 3rd ASIA-PACIFIC GLAUCOMA CONGRESS 14-16 JULY 2016 CHIANG MAI, THAILAND รายละเอียด คลิก http://apgc2016.apglaucomasociety.org/

หนังสือขออนุมัติเข้าร่วมประชุมวิชาการ คลิก


1437logo-chula.png

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Ophthalmic Block Conference and Ophthalmic Block Workshop"

Created 2016-07-05 14:31:00 by คุณ System Administrator 1229 Views

เตรียมพบกับการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Ophthalmic Block Conference and Ophthalmic Block Workshop" โดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดอบรมในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บรรยาย ณ. อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม สำรองที่นั่งโทร: 02-256- 4142, 084-333- 6886
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที คลิก


1434โปสเตอร์.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม 2nd CSI meeting : DALK Surgical Skills Training Course

Created 2016-06-06 10:19:00 by คุณ System Administrator 1753 Views

เนื่องด้วย Cornea Surgery Interest (CSI) group  ได้จัดให้มีการประชุม 2ndCSI meeting : DALK Surgical Skills Training Course มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้จักษุแพทย์

ด้านกระจกตาในประเทศไทยมีการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจาก Penetrating keratoplasty ไปสู่รูปแบบที่พัฒนามากขึ้นได้แก่ Lamellar keratoplasty เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 สค 59 ณ ห้อง Surgical Skill Training Center ชั้น 2 อาคาร EMS (ตึกอำนวยการเก่า)  โรงพยาบาลราชวิถี ลงทะเบียนได้ที่ csigroup2014@gmail.com ติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 099-229-2766 ***ข้าราชการเข้าร่วมประชุมไม่ถือเป็นวันลา*** 
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก คลิก


1433LOGO CRST.jpg

ชมรมจักษุแพทย์ด้านกระจกตาได้จัดงานอบรมเรื่อง Topography

Created 2016-05-18 10:12:00 by คุณ System Administrator 1950 Views

ชมรมจักษุแพทย์ด้านกระจกตา ได้จัดงานให้ความรู้จักษุแพทย์เกี่ยวกับเรื่อง Topography โดยมี Prof. McDonald และ Prof. Klyce จากสหรัฐอเมริกาเป็น speakers วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ The Okura Prestige Bangkok รับลงทะเบียนจำนวนจำกัด 130 เท่านั้น (ชมรมขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน 130 ท่านแรก)

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ crstthailand@gmail.com  รายละเอียดในการลงทะเบียน 
1. หัวข้ออีเมล์ : ลงทะเบียนการประชุม CRST 2016 
2. ชื่อ-นามสกุลผู้ลงทะเบียน 
3. สถานที่ทำงาน 
4. เบอร์ติดต่อ 
5. E-mail address 
6. Line ID


1431logo asia cornea.png

ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม Asia Cornea Society 2016

Created 2016-04-21 13:18:00 by คุณ System Administrator 4434 Views

เรียน    สมาชิกจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา

ชมรมกระจกตาแห่งประเทศไทย (Cornea and Refractive Society of Thailand, CRST) ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม The 5th Biennial Scientific Meeting of Asia Cornea Society 2016 (ACS 2016) in conjunction with the 5th Asia Orthokeratology   and Specialty Lens Conference (AOSLC 2016) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 โดยสามารถนำเสนอในรูปแบบ Free Paper หรือ E-Poster หมดเขตส่งบทคัดย่อ (abstract) วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.acs2016seoul.com


logo ศิริราช.png

A Virtual Training Simulator for Learning Phacoemulsification

Created 2013-06-25 07:39:17 by คุณ System Administrator 2486 Views

หลักสูตร "A Virtual Training Simulator for Learning Phacoemulsification" สำหรับแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยาและจักษุแพทย์ที่ต้องการพัฒนาฝีมือการผ่าตัดสลายต้อกระจกโดยวิธี Phacoemulsification...


tcrs.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cataract Day 2016

Created 2016-03-08 13:16:00 by คุณ System Administrator 5052 Views

ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ Cataract Day 2016 ในวันที่ 4-5 เมษายน 2559  ณ  โรงแรม เดอะ สุโกศล(สยามซิตี้เดิม)  ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ ฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
ข้อมูลเพิ่มเติ่ม คลิก
หรือติดต่อ คุณมาลี 
โทร 02-640-9537 ต่อ 1404, 1312
มือถือ 089-121-3691


1401ภาพ cophy.jpg

COPHy AA Congress

Created 2015-11-19 13:45:00 by คุณ System Administrator 6455 Views

The 2nd Asia-Australia Congress on CONTROVERSIES IN OPHTHALMOLOGY
Interior Segment : Glaucoma : Retina

รายละเอียด คลิก
COPHy AA flyer 10 Nov RUN
COPHy AA Newsletter


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน "Research Day"

Created 2016-02-15 15:18:00 by คุณ System Administrator 4578 Views

"เนื่องด้วยทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ได้จัดการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน"Research Day" ขึ้น  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุมจรุงเจริญเวชช์ ตึกจุมภฎพงษ์บริพัตร์ ชั้นล่าง  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  จึงอยากขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังในครั้งนี้  หากอาจารย์ท่านใดสนใจ  สามารถติดต่อได้ที่ คุณรสริน เจริณรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4142 ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมฟัง"


1421LoGO จักษุมูลนิธิย่อ.jpg

การให้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมประชุม APAO 2016

Created 2016-01-25 10:39:00 by คุณ System Administrator 4522 Views

ตามที่จะมีการประชุม APAO ครั้งที่ 31 ณ กรุงไทเป ในระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2559 จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่มีผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยทุนสำหรับการนำเสนอเป็น Free paper presentation และ Poster presentation ทุนละ 10,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้