ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 61 - 70 จาก 215 รายการ

โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

ประกาศรับสมัครคัดเลือกแพทย์ประจำกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

Created 2015-10-26 11:30:00 by คุณ System Administrator 4207 Views

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์จะรับแพทย์ประจำกลุ่มงานในสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข 1 ตำแหน่ง เพื่อทำงานเต็มเวลา (Full time) หรือ บางช่วงเวลา (Part time) กำหนดการรับเอกสารสมัคร :  22 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2558 


การประชุมวิชาการ Society of Eurasian Ophthalmology ครั้งที่ 6

Created 2015-10-02 13:25:00 by คุณ System Administrator 4036 Views

 Society of Eurasian Ophthalmology จะจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ของสมาคมขึ้นที่ Peninsula Hotel กรุงเทพฯ ในวันที่ 20 ถึง 22 ตุลาคม 2015 โดยประชุมเวลา 17:00 ถึงประมาณ 21:00 น ของแต่ละวัน จึงขอเชิญให้แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมทั้งอาจารย์ในสถาบันฝึกอบรมที่สนใจสามารถเข้าประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอให้ท่านได้แจ้งจำนวนบุคลากรที่จะเข้าร่วมมาที่ราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 9 ตุลาคมนี้


1393unnamed.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมคณะเดินทางไปประชุมวิชาการ AOS ครั้งที่ 2 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

Created 2015-10-01 16:24:00 by คุณ System Administrator 4015 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดคณะเดินทางไปประชุมวิชาการ AOS ครั้งที่ 2 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 29 - 31 ตุลาคมนี้ รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทาง โดยเดินทางด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ 20 ท่านขึ้นไป ราคา 15,999 บาท / การบินไทย ราคา 20,999 บาท

จึงขอเรียนให้สมาชิกที่สนใจจะเดินทางกับราชวิทยาลัยฯ กรุณาแจ้งความจำนงมาที่ 02 - 7180715 - 6 หรือ Email : admin@rcopt.org ภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน


1394logo ศิริราช.png

“Changing Trends in Cataract Surgery”

Created 2015-10-02 09:47:00 by คุณ System Administrator 3779 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Changing Trends in Cataract Surgery” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาทิตยาทร ตึกสยามินทร์ ชั้น 7  เวลา 8.30-15.00 น.


1392unnamed.jpg

'Pterygium workshop"

Created 2015-09-30 14:17:00 by คุณ System Administrator 4187 Views

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Pterygium workshop” ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง 409 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


พยาบาล.jpg

งานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

Created 2015-09-29 10:07:00 by คุณ System Administrator 4049 Views

ชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ  ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 วันที่  26 – 27 พฤศจิกายน  2558    ห้องมงกุฏเพชร  โรงแรมโฆษะ  จ.ขอนแก่น


EGS2015.jpg

ขอเชิญร่วมงานประชุมต้อหินอีสาน (Esan Glaucoma Symposium; EGS 2015)

Created 2015-09-14 15:30:00 by คุณ System Administrator 4709 Views

หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานประชุมต้อหินอีสาน (Esan Glaucoma Symposium; EGS 2015) ซึ่งจัดขึ้น ณ รร. มันตราวารี จ. ขอนแก่น ในวันที่ 19-20 กันยายน 2558 โดยมีหัวข้อใหญ่ในการประชุมคือ “Screening and Diagnosis of Angle Closure Glaucoma” งานประชุมนี้มีวิทยากรรับเชิญจากประเทศญี่ปุ่น คือ Prof. Kenji Kashiwagi 


1389โปสเตอร์ HardRoke Cafe1NEW1.jpg

ประชุมวิชาการ Specialty Day สำหรับจักษุแพทย์ ครั้งที่ 13 เรื่อง " Eye in High Technology Era"

Created 2015-09-10 09:13:00 by คุณ System Administrator 5110 Views

เนื่องด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานประชุมวิชาการ Specialty Day สำหรับจักษุแพทย์ ครั้งที่ 13 เรื่อง " Eye in High Technology Era" ในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2558 ณ Hard Rock cate Hotel พัทยากลาง จ.ชลบุรี


1388COPHy logo.jpg

The 2nd Asia-Australia Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy AA)

Created 2015-09-09 13:19:00 by คุณ System Administrator 4763 Views

ขอเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ "The 2nd Asia-Australia Congress on Controversies in Ophthalmology" (COPHy AA) , Bangkok, Thailand,February 18-21, 2016

submit their abstracts and enjoy the early registration fee: http://www.comtecmed.com/cophy/AA/2016/abstracts.aspx


1387logo-chula.png

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft cadaver dissection; Eyelid, Orbit and Lacrimal system

Created 2015-09-09 13:12:00 by คุณ System Administrator 4725 Views

หน่วยจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ Soft cadaver dissection; Eyelid, Orbit and Lacrimal system ตั้งแต่วันที่ 30 พย.- 2 ธค. 2558 โดยเปิดให้จักษุแพทย์ แพทย์ ผู้สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป