ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 61 - 70 จาก 485 รายการ

4754.jpg

ขอเชิญจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Optical Workshop 2022”

Updated 2022-08-23 17:48:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วยชมรมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาแห่งประเทศไทย ร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Optical Workshop 2022” ระหว่างวันที่ 22 – 33 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ICON SIAM กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้จักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่สนใจด้านเลนส์และแว่นตา มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่ครบวงจรในการดูแลผู้ป่วยสายตาผิดปกติ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ในอัตราค่าลงทะเบียน

·       จักษุแพทย์ 3,000  บาท

·       แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน 2,500 บาท 
1985MECNO 65.png

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้นสำหรับแพทย์

Updated 2022-08-19 09:43:00 by คุณ System Administrator 0 Views


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้นสำหรับแพทย์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 8.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ >>>คลิก<<<


19782.1.png

Free Paper Award ในงานประชุม RCOPT 47

Updated 2022-07-06 08:59:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ในการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ที่ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรม Royal Cliff Beach Pattaya นั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.00 .ที่ห้องประชุม Hall S  มี session นำเสนอผลงาน free paper โดยมี รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ และ พ..หญิง ผศ.พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม เป็นประธานและประธานร่วม มีผลงานนำเสนอทั้งหมด 7 เรื่อง ดังนี้


JlDivQV.jpg

จักษุแพทย์รับรางวัล Best Paper of Session ในการประชุมวิชาการนานาชาติ

Updated 2022-07-05 09:16:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ นพธนาพงษ์  สมกิจรุ่งโรจน์ และคณะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล Best Paper of Session ในงานประชุมวิชาการของ Asia Pacific Association of Cataract and Refractive Surgery (APACRS) ครั้งที่ 34 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุง Seoul, Republic of Korea ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565


Academy Express.png

เผยแพร่ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในจดหมายข่าว Academy Express

Updated 2022-07-04 20:56:00 by คุณ System Administrator 0 Views

Academy Express เป็นจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology ส่งทาง email ทุกสัปดาห์ ถึงสมาชิกของ 19 องค์กร วิชาชีพทางจักษุวิทยาใน Asia Pacific region รวมทั้ง RCOPT ราชวิทยาลัยฯเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์ ติดตาม ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในคอลัมน์ ASIA PACIFIC JOURNAL STUDIES ในจดหมายข่าวดังกล่าว


media-2022-06-10-11-20-01.jpg

ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566 - 2568

Updated 2022-06-14 10:20:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม  >>>คลิก<<<

ดาวน์โหลดใบสมัครเลือกตั้ง/รายละเอียดผู้สมัครฯ 
>>>คลิก<<<

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ >>>คลิก<<<


CA316730-2B25-4FB3-95EE-BC3F594B6AE4.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 8th Pre-resident Course 2022 20-24 June 2022

Updated 2022-06-13 15:27:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณ ศิริลักษณ์ พลฉกรรณ์ โทร 02-201-2729
อีเมล์ lakjiya@yahoo.com


apao-logo.png

เชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดร่วมโครงการ APAO International Fellowship Program 2020-2021

Updated 2022-06-13 10:44:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรียน แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดท่านใดที่ fulfilled to this criteria

  • 1) From an APAO member nation; (ซึ่งเราเป็นสมาชิก)
  • 2) Have completed basic residency training in ophthalmology; advantages will be given to those having completed a subspecialty training program;
  • 3) Published at least one original scientific article in an indexed peer-reviewed journal;
  • 4) Fulfill the special requirements of respective APAO International Training Centers;
  • 5) Preferably younger than age 40.

และสนใจเข้าร่วมโครงการ APAO International Fellowship Program 2020-2021 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอ่านต่อ


1974Poster_Regenerative_20May2022_page-0001.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง REGENERATIVE MEDICINE IN OPHTHALMOLOGY

Updated 2022-05-28 09:56:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา ร่วมกับ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย จะจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง REGENERATIVE MEDICINE IN OPHTHALMOLOGY ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว


โลโก้สมาคมศิษย์เก่าศิริราช.jpg

ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2565

Updated 2022-05-09 08:59:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์

ขอเชิญชวนสมาชิกเสนอชื่อศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2565
โดยสามารถเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้ามาที่อีเมล์ admin@rcopt.org
ตั้งชื่ออีเมล์ "เสนอชื่อศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี 2565" 
ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อ >>>คลิก<<<