ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 61 - 70 จาก 261 รายการ

1514rcoptapplogo.jpg

IOC reciprocation

Created 2017-03-20 14:32:00 by คุณ System Administrator 1485 Views

The Royal College of Surgeons of Edinburgh has decided to reciprocate the IOC Basic Sciences and Optic & Refraction Examination with the Part A Ophthalmology Exam.
Those who have passed the exam within 7 years are eligible to appear for their Part B Ophthalmology Exam.
A free internet courses for Royal Colleges examinations are available from the Muthusamy Virtual University of Postgraduate Ophthalmology.
The courses are conducted free of charge as a service to international ophthalmology.
To know about the university, please visit: www.mvupgo.com
To enrol for The Royal College of Surgeons of Part B Ophthalmology Exam, send your mails to: frcsedpartb@gmail.com1511logo ชมรมต้อกระจก.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cataract Day 2017

Created 2017-03-08 09:49:00 by คุณ System Administrator 4770 Views

ด้วยชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย (THSCRS) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติทางตา "Cataract Day 2017" ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ ในการนี้ชมรมชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย (THSCRS) ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


***ลงทะเบียนฟรี 300 ท่านแรก***
อัตราค่าลงทะเบียน
จักษุแพทย์/แพทย์ประจำบ้าน  2,200 บาท
บุคลากกรทางด้านจักษุ  2,000 บาท

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 
คุณมาลี ธูปผึ้ง
โทร 02-640-9537 ต่อ 1312
มือถือ 089-121-3691
E-mail : malee.th@gmail.com


1509logo ศิริราช.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแพทย์ (ช่วยวิจัย) จำนวน 1 อัตรา

Created 2017-03-06 09:16:00 by คุณ System Administrator 4980 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง แพทย์ (ช่วยวิจัย) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
    - เกรดเฉลี่ยสะสม (cGPA) ³ 3.00 หรือ
    - เกรดเฉลี่ยสะสม (cGPA) 2.80-2.99 และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน Scopus database ที่มี Impact factor เป็นชื่อร่วมอย่างน้อย 1 เรื่อง
2. ต้องปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลา
***ติดต่อสอบถาม สุพัตรา สว่างกุล โทร. 02-4198037 
หรือส่งประวัติได้ที่ s.sawangkul@gmail.com


1502LoGO จักษุมูลนิธิย่อ.jpg

การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม APAO 2017

Created 2017-01-20 16:06:00 by คุณ System Administrator 7076 Views

เรียน   สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

             ตามที่จะมีการประชุม APAO ครั้งที่ 32 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 1-5 มีนาคม 2560  จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่มีผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยทุนสำหรับการนำเสนอเป็น Free paper presentation และ Poster presentation ทุนละ 10,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<< 


1505Logo Letina thai.jpg

ตรวจสอบรายนามสมาชิกชมรมจอตา

Created 2017-02-10 14:54:00 by คุณ System Administrator 6111 Views

สมาชิกชมรมจอตา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่....


1506logo-chula.png

ฝ่ายจักษุวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

Created 2017-02-22 09:43:00 by คุณ System Administrator 5037 Views

ด้วยหน่วยกระจกตา ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับ  สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง


rcoptapplogo.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม Cataract day 2017

Created 2017-01-23 09:30:00 by คุณ System Administrator 6054 Views

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม Cataract day 2017 วันที่ 27 - 28 มี.ค. 2560 ที่ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนประชุมได้ที่ " กลุ่มงานจักษุวิทยา  รพ สงฆ์" fax. 023544275 โทร. 0891213691, 026409537#1312 mail: malee.th@gmail.com
ID Line : 0891213691 แจ้งชื่อ-สกุล, ตำแหน่ง, สังกัด, โทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ  ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท/ท่าน

ส่ง VDO การผ่าตัด ต้อกระจก และ ผ่าตัดแก้ไขสายตา ได้ที่ นพ.พิชิต  นริพทะพันธุ์  กลุ่มงานจักษุวิทยา  รพ. สงฆ์ 445  ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 โทรสาร 02 354 4275 โทรศัพท์ 02 640 9537 ต่อ 1312,  1405 ผู้ประสานงาน:  มาลี  ธูปผึ้ง 089 1213691

***รางวัลที่ 1 Ipad และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย***


1501logo เชียงใหม่.png

ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด Retina เพิ่มเติม

Created 2017-01-13 11:00:00 by คุณ System Administrator 3921 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด Retina เพิ่มเติม

ขอแจ้งกำหนดการดังนี้
1.รับมัครจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
2.สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชลอ-สุรพงษ์
3.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ให้เตรียมหัวข้อวิจัยมานำเสนอจำนวน 4 หัวข้อ
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณธัญญารัตน์ ไชยชนะ โทร 053-935-512 โทรสาร 053-936-121


1486rcoptapplogo.jpg

ประกาศราชวิทยาลัยฯ เรื่องการประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน

Created 2016-12-21 11:18:00 by คุณ System Administrator 4073 Views

เรียน สมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ จึงได้มีมติเพิ่มเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และปรับปรุงรายละเอียดด้านอื่นๆตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ เรื่องการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน

ประกาศ เรื่องการประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์