ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 61 - 70 จาก 481 รายการ

1992A8A81432-0A02-4DB0-817C-321D8A049290.jpg

มะเร็งจอตาในเด็ก

Updated 2022-10-10 14:59:00 by คุณ System Administrator 0 Views

12th Asia-Pacific Eye Care week (10-16 October 2022)

World sight day 2022 (13 October 2022)


1991โปรเตอร์ A4.jpg

ถาม-ตอบ มะเร็งจอตาในเด็ก (Retinoblastoma)

Updated 2022-10-10 14:59:00 by คุณ System Administrator 0 Views

12th Asia-Pacific Eye Care week (10-16 October 2022)

World sight day 2022 (13 October 2022)


RCOPT research logo1.jpg

ขอเชิญแพทย์สมาชิกจักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมประชุมวิชาการ Research Day 2022

Updated 2022-10-07 22:20:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขอเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานวิจัยจากการนำเสนอผลงาน และ ฟังผู้ทรงคุณวุฒิอภิปราย ซักถาม และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทำงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ Research Day วันที่ 24 ตุลาคม 2565 จัดที่ ห้องสัมมนา 2-3 และ 4-5-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ


RCOPT research logo1.jpg

เผยแพร่ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในจดหมายข่าว Academy Express

Updated 2022-09-28 21:36:00 by คุณ System Administrator 0 Views

Academy Express เป็นจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology ส่งทาง email ทุกสัปดาห์ ถึงสมาชิกของ 19 องค์กร วิชาชีพทางจักษุวิทยาใน Asia Pacific region รวมทั้ง RCOPT ราชวิทยาลัยฯเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์ ติดตาม ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในคอลัมน์ ASIA PACIFIC JOURNAL STUDIES ในจดหมายข่าวดังกล่าว


1661516574159.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน Raikhing Ophthalmology Open House (Hybrid Meeting)

Updated 2022-08-27 07:56:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา เข้าร่วมงาน  Raikhing Ophthalmology Open House (Hybrid Meeting) วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. 

ลงทะเบียน >>>คลิก<<<


4754.jpg

ขอเชิญจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Optical Workshop 2022”

Updated 2022-08-23 17:48:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วยชมรมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาแห่งประเทศไทย ร่วมกับราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Optical Workshop 2022” ระหว่างวันที่ 22 – 33 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ICON SIAM กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้จักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่สนใจด้านเลนส์และแว่นตา มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่ครบวงจรในการดูแลผู้ป่วยสายตาผิดปกติ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ในอัตราค่าลงทะเบียน

·       จักษุแพทย์ 3,000  บาท

·       แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน 2,500 บาท 
1985MECNO 65.png

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้นสำหรับแพทย์

Updated 2022-08-19 09:43:00 by คุณ System Administrator 0 Views


ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้นสำหรับแพทย์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 8.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ >>>คลิก<<<


19782.1.png

Free Paper Award ในงานประชุม RCOPT 47

Updated 2022-07-06 08:59:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ในการประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 ที่ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรม Royal Cliff Beach Pattaya นั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.00 .ที่ห้องประชุม Hall S  มี session นำเสนอผลงาน free paper โดยมี รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ และ พ..หญิง ผศ.พญ.รวีวรรณ ชุนถนอม เป็นประธานและประธานร่วม มีผลงานนำเสนอทั้งหมด 7 เรื่อง ดังนี้


Academy Express.png

เผยแพร่ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในจดหมายข่าว Academy Express

Updated 2022-07-04 20:56:00 by คุณ System Administrator 0 Views

Academy Express เป็นจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology ส่งทาง email ทุกสัปดาห์ ถึงสมาชิกของ 19 องค์กร วิชาชีพทางจักษุวิทยาใน Asia Pacific region รวมทั้ง RCOPT ราชวิทยาลัยฯเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์ ติดตาม ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในคอลัมน์ ASIA PACIFIC JOURNAL STUDIES ในจดหมายข่าวดังกล่าว


media-2022-06-10-11-20-01.jpg

ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566 - 2568

Updated 2022-06-14 10:20:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม- 1 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม  >>>คลิก<<<

ดาวน์โหลดใบสมัครเลือกตั้ง/รายละเอียดผู้สมัครฯ 
>>>คลิก<<<

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ >>>คลิก<<<