ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 61 - 70 จาก 427 รายการ


header01.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุม ACS2020 Virtual meeting ในวันที่ 28-29 เมย 64

Created 2021-03-18 07:50:00 by คุณ System Administrator 0 Views

Also, the live streaming session will be available in on-demand streaming from the next day of a session to July 30, 2021. People who register for ACS2020 may listen to the presentation in live streaming and on-demand streaming from their affiliation and their home freely.

Again, please kindly inform your colleagues and young investigators, Thai  doctors and researchers to attend ACS2020.

สมัครและ register ได้ที่ >>>คลิก<<<logo สภากาชาดไทย.gif

ฝ่ายจักษุวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน

Created 2020-02-12 08:29:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขยายเวลา

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ประจำปี 2564

ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 16 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 มีนาคม 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-256-4000 ต่อ 61637 วันและในเวลาราชการ


The Japanese Ophthalmological Society International Young Investigator Award

Created 2021-02-05 16:42:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี (นับถึง 1 มกราคม 2022)

สมัคร The Japanese Ophthalmological Society International Young Investigator Award

The Japanese Ophthalmological Society (JOS) International Young Investigator Award is offered to as many as 5 young ophthalmologists across the Asia-Pacific region every year. The Award is in recognition of the high scientific level of their paper published in a peer-reviewed journal in the field of ophthalmology and visual science. Awards for the year 2021 will be granted to individuals applying with a paper of publication date (including online publication) during the period of January through December 2020.


1850LOGO CRST.jpg

ประกาศชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย

Created 2021-02-04 19:48:00 by คุณ System Administrator 0 Viewsประกาศชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย 
ที่ 1/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2564-2565 ดังนี้


โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพิ่มเติม

Created 2019-11-11 15:15:00 by คุณ System Administrator 0 Views

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพิ่มเติมประจำปี 2564
2 สาขา จำนวน 3 อัตราดังนี้

1.อนุสาขาต้อหิน (Glaucoma) จำนวน 2 อัตรา
2.อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-206-2900 ต่อ 30731
อีเมล์ opd_eye@hotmail.com
1847เรียน สมาชิก รจท. ตามที่องค์การอนามัยโลกกำ.png

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม 148th Session of the WHO Executive Board)

Created 2021-01-22 18:04:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรียน สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์

ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก 
สมัยที่ 148 (148th Session of the WHO Executive Board) ระหว่างวันที่ 18 - 26  มกราคม 2564 
เวลา 16.00 – 23.00 น (ตามเวลาประเทศไทย)ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference 

การประชุมครั้งนี้ประเด็นที่สำคัญได้แก่ เรื่อง covid19 pandemic and vaccine 
มีเรื่องทางจักษุที่เข้าพิจารณา คือ เรื่อง EB148/15
Integrated people-centred eye care, including preventable vision impairment and blindness 
ชึ่งทางราชวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบทีมประเทศไทย

สามารถเข้าร่วมฟังได้ทาง >>>คลิก<<<

จึงเรียนมาเพื่อท่านสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมรับฟังในวันเวลาดังกล่าว


Rama_Logo_Color.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ

Created 2016-12-21 15:48:00 by คุณ System Administrator 1351 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ดังนี้

1.    สาขาจอตาและวุ้นตา                                                จำนวน 2 ตำแหน่ง
2.    สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา                   จำนวน 1 ตำแหน่ง
3.    สาขาต้อหิน                                                             จำนวน 1 ตำแหน่ง
4.    สาขาจักษุประสาทวิทยา                                           จำนวน 2 ตำแหน่ง
5.    สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง                   จำนวน 1 ตำแหน่ง
6.    สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข                                    จำนวน 1 ตำแหน่ง

สัมภาษณ์ทุกสาขาวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนิน 
อาคาร 1 ชั้น 5 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สนใจสมัครกรอกเอกสารได้ที่ >>>คลิก<<< เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2564  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริลักษณ์  โทร.02-201-2729 Email: lakjiya@yahoo.com