ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 51 - 60 จาก 221 รายการ

1431logo asia cornea.png

ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม Asia Cornea Society 2016

Created 2016-04-21 13:18:00 by คุณ System Administrator 3857 Views

เรียน    สมาชิกจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา

ชมรมกระจกตาแห่งประเทศไทย (Cornea and Refractive Society of Thailand, CRST) ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุม The 5th Biennial Scientific Meeting of Asia Cornea Society 2016 (ACS 2016) in conjunction with the 5th Asia Orthokeratology   and Specialty Lens Conference (AOSLC 2016) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ วันที่ 9-11 ธันวาคม 2559 โดยสามารถนำเสนอในรูปแบบ Free Paper หรือ E-Poster หมดเขตส่งบทคัดย่อ (abstract) วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.acs2016seoul.com


logo ศิริราช.png

A Virtual Training Simulator for Learning Phacoemulsification

Created 2013-06-25 07:39:17 by คุณ System Administrator 2182 Views

หลักสูตร "A Virtual Training Simulator for Learning Phacoemulsification" สำหรับแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยาและจักษุแพทย์ที่ต้องการพัฒนาฝีมือการผ่าตัดสลายต้อกระจกโดยวิธี Phacoemulsification...


tcrs.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cataract Day 2016

Created 2016-03-08 13:16:00 by คุณ System Administrator 4458 Views

ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ Cataract Day 2016 ในวันที่ 4-5 เมษายน 2559  ณ  โรงแรม เดอะ สุโกศล(สยามซิตี้เดิม)  ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ ฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
ข้อมูลเพิ่มเติ่ม คลิก
หรือติดต่อ คุณมาลี 
โทร 02-640-9537 ต่อ 1404, 1312
มือถือ 089-121-3691


1401ภาพ cophy.jpg

COPHy AA Congress

Created 2015-11-19 13:45:00 by คุณ System Administrator 6117 Views

The 2nd Asia-Australia Congress on CONTROVERSIES IN OPHTHALMOLOGY
Interior Segment : Glaucoma : Retina

รายละเอียด คลิก
COPHy AA flyer 10 Nov RUN
COPHy AA Newsletter


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน "Research Day"

Created 2016-02-15 15:18:00 by คุณ System Administrator 4037 Views

"เนื่องด้วยทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ได้จัดการประกวดผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน"Research Day" ขึ้น  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุมจรุงเจริญเวชช์ ตึกจุมภฎพงษ์บริพัตร์ ชั้นล่าง  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  จึงอยากขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังในครั้งนี้  หากอาจารย์ท่านใดสนใจ  สามารถติดต่อได้ที่ คุณรสริน เจริณรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2256-4142 ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมฟัง"


1421LoGO จักษุมูลนิธิย่อ.jpg

การให้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมประชุม APAO 2016

Created 2016-01-25 10:39:00 by คุณ System Administrator 4131 Views

ตามที่จะมีการประชุม APAO ครั้งที่ 31 ณ กรุงไทเป ในระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2559 จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่มีผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยทุนสำหรับการนำเสนอเป็น Free paper presentation และ Poster presentation ทุนละ 10,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้


1419rcoptapplogo.jpg

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ รับสมัครจักษุแพทย์ 1 ตำแหน่ง

Created 2016-01-21 10:41:00 by คุณ System Administrator 2838 Views

ประกาศรับสมัครจักษุแพทย์ 1 ตำแหน่งประจำโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ 

ผู้ที่สนใจติดต่อ พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล 
โทร  02-4293577-81 ต่อ 8634


1417Rama_Logo_Color.png

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Created 2016-01-13 15:42:00 by คุณ System Administrator 2324 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดจำนวน 5 อนุสาขาวิชาดังนี้

1.แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
2.แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
3.แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา
4.แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุประสาทวิทยา
5.แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 มกราคม  2559

สอบถามรายละเอียดต่างๆติดต่อคุณศิริลักษณ์  โทร.02-201-2729 ในวันและเวลาราชการ


1416โลโก้ ขอนแก่น.gif

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2559

Created 2015-12-29 15:27:00 by คุณ System Administrator 2375 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 4 สาขาวิชา ดังนี้

1. อนุสาขาโรคจอตาและวุ้นตา                                             จำนวน     2  อัตรา          

2. อนุสาขาโรคกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ               จำนวน     2  อัตรา

3. อนุสาขาโรคต้อหิน                                                         จำนวน     1  อัตรา

4. อนุสาขาโรคตาเด็กและตาเข                                            จำนวน     1  อัตรา          

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ มกราคม  2559 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ......


rcoptapplogo.jpg

ปัญหาการขาดแคลนยา acyclovir eye ointment

Created 2015-12-29 09:21:00 by คุณ System Administrator 2411 Views

เรียนสมาชิกจักษุแพทย์

ด้วยขณะนี้ ยา acyclovir eye ointment ได้ขาดตลาดมาระยะหนึ่ง คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีความเห็นดังนี้ 

จากการสอบถามสถาบันฝึกอบรม พบว่าใช้ทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหา เช่น ใช้ยาชนิดอื่น หรือการบริหารยานี้ทางอื่น เช่น ยารับประทาน และไม่พบว่ามีการผลิตยานี้ขึ้นใช้เอง อย่างไรก็ดี องค์การอาหารและยา ได้ให้ความเห็นว่า โรงพยาบาลสามารถผลิตและแบ่งบรรจุยา เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วย เฉพาะรายได้ตามกฎหมาย โดยวิธีการควบคุมคุณภาพของยานั้นจะขึ้นอยู่ฝ่ายผลิตของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งการผลิต ผสม หรือ แบ่งบรรจุยา น่าจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาล เนื่องจากยาดังกล่าวมีที่ใช้กับตา จึงควรดำเนินการในห้องปราศจากเชื้อ และกระทำตามขั้นตอนและวิธีการที่ดีในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ ที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนด  ซึ่งโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีความพร้อมในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ