ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 41 - 50 จาก 230 รายการ

1457rcoptapplogo.jpg

การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2560

Created 2016-10-05 16:22:00 by คุณ System Administrator 3179 Views

การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2560

ดูรายละเอียดประกาศแพทยสภา 

1. 
http://tmc.or.th/pdf/tmc_document2560_13092559.pdf (หลักฐานการสมัครตามข้อ 4.1.2 (ก-ช)
2. 
https://drive.google.com/open…
 14761471logo-chula.png

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน

Created 2016-11-22 15:57:00 by คุณ System Administrator 975 Views

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 02-256-4142, 02-256-4420-4 ตั้งแต่บัดนี้- 30 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ


1472โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ

Created 2016-11-18 14:10:00 by คุณ System Administrator 718 Views

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถีประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 สาขา หลักสูตร 1 ปี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เป็นต้นไปดังนี้

1. อนุสาขาต้อหิน (Glaucoma) จำนวน 2 อัตรา
2. อนุสาขาจอตาและวุ้นตา (Retina) จำนวน 2 อัตรา
รับใบสมัครที่ สำนักงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
ติดต่อ 02-354-8011 ต่อ 2221 คุณกันทิมา, คุณนฤชา
Email : opd_eye@hotmail.com


1465Logoพระมงกุฎเกล้า.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ How to deal with new uveitis patients?

Created 2016-11-02 09:00:00 by คุณ System Administrator 994 Views

หน่วยจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จะจัดประชุมวิชาการเรื่อง " PMK uveitis course for Residents and General ophthalmologists ; How to deal with new uveitis patients? " ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 นั้น เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคราประยูร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า "

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่ คุณรุจิลักษณ์ Email  aon_2629@hotmail.com


1464logo-chula.png

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม The 6th Eye Soft Cadaver Surgery

Created 2016-11-01 11:14:00 by คุณ System Administrator 908 Views

หน่วยจักษุตกแต่งแล้วเสริมสร้าง ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "The 6th Eye Soft Cadaver Surgery"ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"


1462Rama_Logo_Color.png

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “1stRamathibodi Angle-Closure Workshop: Angle-Closure for General Ophthal

Created 2016-10-13 14:40:00 by คุณ System Administrator 1230 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “1stRamathibodi Angle-Closure Workshop: Angle-Closure for General Ophthalmologist”   ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอาชวดิศ อาคาร 1 ชั้น 5 ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับจักษุแพทย์ทั่วไปจำนวน 25 คน  โดยมี อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท  (สี่พันบาทถ้วน)      จักษุแพทย์ผู้สนใจกรุณาส่งชื่อและเบอร์โทรศัพท์มา ที่  Email: lakjiya@yahoo.com   หรือติดต่อได้ที่คุณศิริลักษณ์ พลฉกรรณ์ โทร.02-2012729 ชำระค่าลงทะเบียน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา” เลขที่ 026-4547412

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

                    


1463Rama_Logo_Color.png

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจักษุสาธารณสุข

Created 2016-10-20 09:09:00 by คุณ System Administrator 1061 Views

ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ร่วมกับ International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB)    กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านจักษุสาธารณสุข ในวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน  2559  ณ ห้องประกายเพชร  โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร

ในการนี้จึงขอเชิญจักษุแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณศิริลักษณ์ พลฉกรรณ์ โทรศัพท์ 02-2012729  โทรสาร 02-3547280  อัตราค่าลงทะเบียน 1,200 บาท ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ “บัญชีหน่วยการศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา”   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-454079-5 และส่งหลักฐานการชำระเงินที่ Email: lakjiya@yahoo.com 


APVRS.png

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 38 The 10th Congress of Asia-Pacific Vitreoretinal Society 8-10 Dec, 201

Created 2016-10-12 17:35:00 by คุณ System Administrator 6450 Views

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 38  The 10th Congress of Asia-Pacific Vitreoretinal Society  8-10 Dec, 2016 

รายละเอียด คลิก http://2016.apvrs.org/


Asset.jpg

Basic Science Course in Ophthalmology 2016

Created 2014-09-26 13:52:00 by คุณ System Administrator 10800 Views

Basic science course ที่จัดสอนแก่แพทย์ประจำบ้าน โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรม

วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  ซอยศูนย์วิจัย  กรุงเทพฯ 

ดาวน์โหลด ตารางการสอน


logo asia cornea.png

ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมชิงทุน Asia Cornea Society รอบใหม่

Created 2016-04-21 13:01:00 by คุณ System Administrator 4433 Views

ชมรมกระจกตาแห่งประเทศไทย (Cornea and Refractive Society of Thailand, CRST) ขอเรียนเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาที่สนใจศึกษาดูงานด้านกระจกตา สมัครเข้าร่วมชิงทุน Asia Cornea Society – Santen Asia Educational Grant for Corneal Observership in Asia รอบใหม่เพื่อศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ปากีสถาน เกาหลี สิงคโปรค์ ไต้หวัน เป็นเวลานาน 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือน