ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 41 - 50 จาก 308 รายการ

1651Sergical.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “ตำราการผ่าตัดทางจักษุวิทยา” โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

Created 2018-10-05 09:51:00 by คุณ System Administrator 0 Views

“ตำราการผ่าตัดทางจักษุวิทยา” โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
 
-สำหรับแพทย์ประจำบ้าน จักษุแพทย์ และพยาบาลจักษุ
-เนื้อหาครอบคลุมการผ่าตัดทางจักษุวิทยาทุกสาขา
-พิมพ์ 4 สีสวยสดทั้งเล่ม 252 หน้า
-รูปภาพประกอบมากกว่า 130 ภาพ1638cover docter series.JPEG

“ด็อกเตอร์ซีรีส์”

Created 2018-08-22 14:25:00 by คุณ System Administrator 705 Views

โครงการการ์ตูน ด็อกเตอร์ซีรีส์ เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสานต่อแนวคิดเรื่องความเชื่อใจ “Trust” โดยจะสื่อสารให้สังคมทราบถึงข้อเท็จจริงจากเรื่องจริงที่คนไข้ไม่เคยรู้มาก่อน โดยหวังที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างหมอกับคนไข้เพิ่มมากขึ้น...


1647อ.ประวีณ.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น

Created 2018-09-20 09:03:00 by คุณ System Administrator 48 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ประวีณ  ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น (โปรแกรม Thai COC  เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี


1646yung1.jpg

ภาพความคืบหน้าจากผลการประชุมจักษุยั่งยืน

Created 2018-09-20 08:59:00 by คุณ System Administrator 57 Views

ภาพความคืบหน้าจากผลการประชุมจักษุยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561


1645โลโก้ รจท ไม่มีพื้นหลัง.png

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกจักษุแพทย์นายทหารสัญญาบัตร 2 ท่านที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศสูงขึ้น

Created 2018-09-07 11:37:00 by คุณ System Administrator 203 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกจักษุแพทย์นายทหารสัญญาบัตร 2 ท่านที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศสูงขึ้น (อัตรา พลโท) ได้แก่

1.พลตรีนายแพทย์สุทัศน์ วาณิชเสนี
2.พลตรีนายแพทย์วัลลภ เอี่ยมสมบุญ1643อ.อนุกูล.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ที่ได้รับรางวัล "คนดี" แทนคุณแผ่นดิน ปี 2561

Created 2018-09-03 19:41:00 by คุณ System Administrator 316 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ที่ได้รับรางวัล "คนดี" แทนคุณแผ่นดิน ปี 2561


1642พญ.พันทิวา.png

ขอแสดงความยินดีกับ พญ.พันทิวา สินรัชตานนท์ ที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 25 ของแพทย์ต้นแบบ

Created 2018-09-03 19:22:00 by คุณ System Administrator 312 Views

ในโอกาสที่แพทยสภาครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นี้ คณะกรรมการของแพทยสภามีมติเห็นชอบและให้ประกาศรายนามแพทย์ต้นแบบ ของแพทยสภา จำนวน 25 ท่าน
ราชวิทยาลัยจักษุฯ ขอแสดงความยินดีกับ พญ.พันทิวา สินรัชตานนท์ ที่ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 25 ของแพทย์ต้นแบบ


1641LoGO จักษุมูลนิธิย่อ.jpg

ประกาศกระทรวงการคลัง ให้จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรการสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 964

Created 2018-08-24 10:10:00 by คุณ System Administrator 648 Views

ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 711)

เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข)
แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕