ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 41 - 50 จาก 427 รายการ

logo merck foundation.png

ขอเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจสมัคร Merck Foundation Capacity Advancement Program

Created 2021-05-11 12:00:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจสมัครทุนเรียน Ophthalmology โดย Merck foundation

โดยจะหมดเขตการสมัครภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
Research Express.jpg

Research Express

Created 2021-05-05 09:12:00 by คุณ System Administrator 0 ViewsResearch Express เป็นจดหมายข่าวราย 3 เดือน จัดทำโดยคณะอนุกรรมการวิจัย 
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ อ่านจดหมายข่าวที่ QR Code หรือ >>>คลิกที่นี่<<<


RCOPT research logo1.jpg

สนับสนุนการไปนำเสนอผลงาน ในต่างประเทศ แบบ Virtual Meeting

Created 2021-04-29 15:12:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตามที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ สนับสนุนแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดไปนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการจักษุทางวิทยาในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ทำให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของไทยสู่เวทีสากล เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้การจัดประชุมวิชาการในต่างประเทศมีการเปลี่ยนรูปแบบเป็น Virtual Meeting เพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ราชวิทยาลัยฯจึงได้ปรับปรุงการสนับสนุน ให้ครอบคลุมการนำเสนอผลงานวิชาการใน Virtual Meeting ด้วย


RCOPT research logo1.jpg

Research KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย

Created 2021-04-29 15:01:00 by คุณ System Administrator 0 Views

การจัดการความรู้ในการทำวิจัย (Research Knowledge Management) เป็นคอลัมน์ประจำของจดหมายข่าว Research Express มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัย ถ้าสมาชิกจักษุแพทย์มีปัญหาในการทำงานวิจัย สามารถส่งคำถามมาได้ที่ admin@rcopt.org คณะกรรมการวิจัยจะตอบหรือหาผู้เชี่ยวชาญตอบคำถามเพื่อแก้ปัญหาในการทำงานวิจัยดังกล่าว ในทางกลับกัน สมาชิกจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย และอยากแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกที่เริ่มต้นการทำงานวิจัย สามารถส่งมาเผยแพร่ได้เช่นเดียวกัน


RCOPT research logo1.jpg

เผยแพร่ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในจดหมายข่าว Academy Express

Created 2021-04-29 15:07:00 by คุณ System Administrator 0 Views

Academy Express เป็นจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology ส่งทาง email ทุกสัปดาห์ ถึงสมาชิกของ 19 องค์กร วิชาชีพทางจักษุวิทยาใน Asia Pacific region รวมทั้ง RCOPT ราชวิทยาลัยฯเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์ ติดตาม ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในคอลัมน์ ASIA PACIFIC JOURNAL STUDIES ในจดหมายข่าวดังกล่าว


ท่านสมาชิกจักษุแพทย์ที่มีผลงานวิจัยใหม่ในวารสารวิชาการทางจักษุวิทยาที่เป็น indexed journal ส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ใน Academy Express ฉบับต่อไปได้ที่ yyosanan@gmail.com หรือ admin@rcopt.orglogo AAPPO.PNG

ขอเชิญสมาชิกที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม Class IV Academic Development Mentorship Scheme (2021 – 2022)

Created 2021-04-22 17:13:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตามที่ได้รับประกาศจาก AAPPO ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้สมาชิกทุกท่านที่สนใจ

สมัครเข้าร่วมอบรม Class IV Academic Development Mentorship Scheme (2021 – 2022)

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครส่งมาที่ อีเมล์ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
โดยเขียนเรื่องอีเมล์ "สมัครอบรม Class IV Academic Development Mentorship Scheme (2021 – 2022)"
ทางราชวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกและส่งรายชื่อให้ทาง AAPPO อีกครั้ง
***การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***


S__60514386.jpg

ขอเชิญชวนจักษุแพทย์สมัครอบรม Online งาน Optical Shop 2021

Created 2021-02-17 14:44:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญชวนจักษุแพทย์สมัครอบรม Online งาน Optical Shop 2021 

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารร้านแว่นตาโดยจักษุแพทย์" 29-30 เมษายน 2564 
สนใจติดต่อ idLine : vsakchai


logo ภ.จักษุจุฬา.PNG

ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Cataract Surgery Workshop 2021

Created 2020-10-09 09:43:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงในปัจจุบัน COVID-19 นั้น ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีมติเลื่อนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Cataract Surgery Workshop 2021 จากเดิมใน29-30 เมษายน 2564 ห้องประชุม 1209 โซน C ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์นั้น โดยเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะมีความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมประชุม

ในการนี้ ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเลื่อนงานประชุมดังกล่าว และขอแจ้งวันจัดงานประชุมวิชาการเพื่อทราบภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ


1869Logo Letina thai.jpg

รายนามคณะกรรมการบริหารชมรมจอตา วาระ ปี2564-2566

Created 2021-04-09 20:53:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ชมรมจอตา ขอแจ้งรายนามคณะกรรมการบริหารชมรมจอตา วาระปี 2564-2566 ดังนี้