ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 41 - 50 จาก 261 รายการ

LOgomed.jpg

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ

Created 2015-12-14 11:37:00 by คุณ System Administrator 3481 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทางจักษุ (Program of Nursing Specialty in Ophthalmic Nurse Practitioner) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนำแนวคิดและศาสตร์ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล ประยุกต์ใช้ในการประเมินปัญหา วางแผนและให้การพยาบาลแบบองค์รวม (Holistic Care) รวมทั้งประเมินผลการดูแลผู้ป่วยทางตาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสม


1583logo ศิริราช.png

ขอเชิญเข้าร่วมการทดลองฝึกทำ Capsulorhexis Learning with Simulator

Created 2017-11-01 13:19:00 by คุณ System Administrator 286 Views

เปิดรับสมัคร จักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ต้องการทดลองฝึกทำ Capsulorhexis จาก Simulator จำนวน 12 คน
สมัครได้ที่ >>>คลิก<<< แจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
โดยผู้ที่สมัครก่อนจะได้รับคัดเลือกก่อน และปิดรับสมัครเมื่อครบตามจำนวน

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560
09.00-09.30   Orientation 
09.30-11.30   ทดลองฝึกทำ Capsulorhexis คนละ 10 นาที 12 คน


Neuro-oph.JPG

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "Neuro-oph or Glaucoma"

Created 2017-11-01 11:23:00 by คุณ System Administrator 226 Views

ชมรมประสาทจักษุวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "Neuro-oph or Glaucoma" วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 - 11.30 น. ห้องโลตัส 3 - 4 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 40 ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ท่านสามารถลงทะเบียน online ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) 


ชมรมพยาบาลจักษุ.png

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

Created 2016-05-13 15:30:00 by คุณ System Administrator 5600 Views

ชมรมพยาบาลและบุคลากรด้านจักษุไทย  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 
วันที่  27 – 28 พฤศจิกายน  2560  ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน Online ล่วงหน้า และ Download เอกสาร Click
หนังสือเชิญประชุม Click

แบบฟอร์มจองห้องพัก Click


รับสมัคร ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณพัชรี นิลสระคู 

Tel.097-0147195, 034-225818 ต่อ 1305

ID Line : @ras2752q

Email : tonssthailand2011@gmail.com


1559มธมอ.jpg

จักษุแพทย์ไทยคว้ารางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก

Created 2017-06-13 09:15:00 by คุณ System Administrator 2307 Views

ในงาน 45th International Exhibition of Inventions ที่ Geneva, Switzerland ระหว่าง 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 

จักษุแพทย์ไทยคว้ารางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกมา 2 รางวัล 


DeepEye Application ชนะเลิศถ้วยรางวัลเกียรติยศอันดับ 1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก 

โดยทีมจักษุแพทย์ร่วมกับทีมวิศวกรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประกอบด้วย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต และ ผศ.นพ.นวพล กาญจนารัณย์ 


A computer system for strabismus screening and management 

รศ.พญ.สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์ และคณะ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


1569logo ศิริราช.png

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2561

Created 2017-07-17 11:18:00 by คุณ System Administrator 2004 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดดังนี้


1. อนุสาขาจอตาและวุ้นตา จำนวน 2 อัตรา
2. อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ จำนวน 2 อัตรา
3. อนุสาขาต้อหิน จำนวน 2 อัตรา
4. อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข จำนวน 1 อัตรา
5. อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง จำนวน 1 อัตรา
6. อนุสาขาประสาทจักษุวิทยา จำนวน 1 อัตรา
7. อนุสาขาจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ จำนวน 1 อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญญธร เบอร์ติดต่อ 02-419-92081562rcoptapplogo.jpg

โรงพยาบาลลาดกระบัง รับสมัครตำแหน่งจักษุแพทย์ 1 ตำแหน่ง

Created 2017-06-23 14:40:00 by คุณ System Administrator 1484 Views

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร/รับย้าย จักษุแพทย์ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

ติดต่อ พญ.มัลลวีร์ 081-341-3045
          นพ. ปิติ 081-818-8666


1561RCOPT research logo1.jpg

ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทยใน ARVO 2017

Created 2017-06-13 09:38:00 by คุณ System Administrator 1444 Views

ในการประชุมวิชาการประจำปี 2017 ของ The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 

ซึ่งจัดขึ้นที่ Baltimore, Maryland, USA ระหว่าง 7-11 พฤษภาคม 2560 
มีผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทยไปนำเสนอ และได้รับรางวัล ดังนี้


1560RCOPT research logo1.jpg

New Journal Studies from Thailand

Created 2017-06-13 09:33:00 by คุณ System Administrator 1039 Views

ติดตามผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทยในคอลัมน์ New Journal Studies from Thailand ในจดหมายข่าว Academy Express 

ซึ่งจัดทำโดย AAO และองค์กรวิชาชีพทางจักษุวิทยา 17 องค์กรใน Asia Pacific Region รวมทั้ง RCOPT