ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 31 - 40 จาก 230 รายการ

1486rcoptapplogo.jpg

ประกาศราชวิทยาลัยฯ เรื่องการประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน

Created 2016-12-21 11:18:00 by คุณ System Administrator 2092 Views

เรียน สมาชิกจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ จึงได้มีมติเพิ่มเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และปรับปรุงรายละเอียดด้านอื่นๆตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ เรื่องการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน

ประกาศ เรื่องการประกวดผลงานวิจัยจักษุแพทย์


1488logo-chula.png

ขอเชิญประชุมวิชาการ 1st CKPU (Management of Inflammation Through The Eye)

Created 2016-12-23 10:30:00 by คุณ System Administrator 834 Views

ขอเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ทุกท่านร่วมประชุมวิชาการ 1st CKPU conference: Management of Inflammation Through The Eye
โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด) 


1487Rama_Logo_Color.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ

Created 2016-12-21 15:48:00 by คุณ System Administrator 713 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ดังนี้

1.    สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา                   จำนวน 1 ตำแหน่ง
2.    สาขาจักษุประสาทวิทยา                                           จำนวน 1 ตำแหน่ง
3.    สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง                   จำนวน 1 ตำแหน่ง
4.    สาขาต้อหิน                                                             จำนวน 1 ตำแหน่ง
5.    สาขาจอตาและวุ้นตา                                                จำนวน 1 ตำแหน่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณศิริลักษณ์  โทร.02-2012729 ในวันและเวลาราชการ


1484logo เชียงใหม่.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ

Created 2016-12-15 15:14:00 by คุณ System Administrator 622 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ดังนี้

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา 1 ตำแหน่ง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอตาและวุ้นตา 2 ตำแหน่ง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต้อหิน 2 ตำแหน่ง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจักษุวิทยาโรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตา 1 ตำแหน่ง


1483โลโก้ ขอนแก่น.gif

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ

Created 2016-12-13 13:36:00 by คุณ System Administrator 682 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 4 สาขาวิชา ดังนี้

1. อนุสาขาโรคจอตาและวุ้นตา     จำนวน     3  อัตรา          

2. อนุสาขาโรคกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ    จำนวน     2  อัตรา

3. อนุสาขาโรคต้อหิน   จำนวน     1  อัตรา

4. อนุสาขาโรคตาเด็กและตาเข    จำนวน     1  อัตรา          

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560


1482LOgomed.jpg

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ

Created 2016-12-13 09:26:00 by คุณ System Administrator 738 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ดังนี้

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจอตาและวุ้นตา 2 ตำแหน่ง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข 1 ตำแหน่ง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาต้อหิน 1 ตำแหน่ง
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง 1 ตำแหน่ง


1480logo-chula.png

ขอเชิญเข้าร่วมงาน CU-Eye Imaging (CUEI) conference ครั้งที่ 2

Created 2016-12-06 09:21:00 by คุณ System Administrator 877 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงาน CU-Eye Imaging (CUEI) conference ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งจะประกอบด้วย Doctor day (15-16 กพ.) และ Technician day (17 กพ.) ซึ่งมีรายละเอียดค่าลงทะเบียนคื
Doctor day Lecture 2500 บาท (ราคานี้รวม workshop ฟรี สำหรับผู้ลงทะเบียน 160 ท่านแรก)
Technician day 900 บาท (ฟรีค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียน 200 ท่านแรก)
ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ www.chulaophthalmology.org หรือ ติดต่อคุณธรรมพัฒน์ แสงทอง cueichulaoph@gmail.com 02-256-4142


1457rcoptapplogo.jpg

การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2560

Created 2016-10-05 16:22:00 by คุณ System Administrator 3090 Views

การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2560

ดูรายละเอียดประกาศแพทยสภา 

1. 
http://tmc.or.th/pdf/tmc_document2560_13092559.pdf (หลักฐานการสมัครตามข้อ 4.1.2 (ก-ช)
2. 
https://drive.google.com/open…
 14761471logo-chula.png

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน

Created 2016-11-22 15:57:00 by คุณ System Administrator 908 Views

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 02-256-4142, 02-256-4420-4 ตั้งแต่บัดนี้- 30 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ


1472โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ

Created 2016-11-18 14:10:00 by คุณ System Administrator 670 Views

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถีประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 สาขา หลักสูตร 1 ปี ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เป็นต้นไปดังนี้

1. อนุสาขาต้อหิน (Glaucoma) จำนวน 2 อัตรา
2. อนุสาขาจอตาและวุ้นตา (Retina) จำนวน 2 อัตรา
รับใบสมัครที่ สำนักงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
ติดต่อ 02-354-8011 ต่อ 2221 คุณกันทิมา, คุณนฤชา
Email : opd_eye@hotmail.com