ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 31 - 40 จาก 308 รายการ

ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๑

Created 2018-10-12 16:43:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ด้วยจักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทย องค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ ๙๖๔ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ มีนโยบายให้ทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๑ จำนวนเงินสนับสนุนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ โดยพิจารณาตามผลงานของแต่ละโครงการ  สมาชิกจักษุแพทย์ที่สนใจโปรดนำเสนอโครงการของท่านมายังคณะกรรมการจักษุมูลนิธิฯ 
1660Thyroid Eye Cover (2).jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “Thyroid Eye Disease โรคไทรอยด์ขึ้นตา”

Created 2018-11-01 14:42:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “Thyroid Eye Disease โรคไทรอยด์ขึ้นตา” โดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
-สำหรับ  แพทย์ประจำบ้าน จักษุแพทย์ พยาบาลจักษุ และผู้สนใจ
-เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับโรคไทรอยด์ขึ้นตา
- 170 หน้า

ราคาเล่มละ 399 บาท 
 
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
 
1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (มีบริการจัดส่งฟรี!, ส่วนลดการขายขึ้นกับศูนย์หนังสือจุฬา) 
2.  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ติดต่อ  คุณธิติมา โทร 022011533 ในวันและเวลาราชการ 

รายละเอียด >>>คลิก<<<


1659ปกจักษุวิทยา copy(1).jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “จักษุวิทยา รามาธิบดี” โดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Created 2018-11-01 14:36:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “จักษุวิทยา รามาธิบดี” โดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

-สำหรับ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน จักษุแพทย์ พยาบาลจักษุ และผู้สนใจ
-เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับจักษุวิทยาที่สำคัญ
- 352 หน้า
ราคาเล่มละ 399 บาท 
 
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (มีบริการจัดส่งฟรี!, ส่วนลดการขายขึ้นกับศูนย์หนังสือจุฬา)
2.  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ติดต่อ คุณชุติกุล หรือ คุณธิติมา โทร. 02-2012729 หรือ 022011533 ในวันและเวลาราชการ 
รายละเอียด >>>คลิก<<< 

cover world sight day 2018.jpg

World Sight Day 2018

Created 2018-10-11 13:44:00 by คุณ System Administrator 0 Views

World Sight Day is the most important advocacy and communications event on the eye health calendar. It is a great time to engage with the world around us – a patient’s family, those who seldom get an eye exam, diabetics. We have the data and evidence. We also have projections into the future–and we know things can go bad, if we don’t act now.


1654INTEGRATIVE EYE CARE1 2018.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมวิชาการฟื้นฟูความรู้สำหรับพยาบาลจักษุวิทยา INTEGRATIVE EYE CARE 2018

Created 2018-10-11 09:52:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมวิชาการฟื้นฟูความรู้สำหรับพยาบาลจักษุวิทยา INTEGRATIVE EYE CARE 2018

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ปิยชาติ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
ติดต่อสอบถาม ศูนย์ตาธรรมศาสตร์ 02-926-9957