ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 21 - 30 จาก 296 รายการ

1653Cataract Workshop cover.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อหนังสือ Fundamentals of Cataract Surgery และ ตำราจักษุวิทยา ฉบับปรับปรุง

Created 2018-10-10 13:50:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิมพ์หนังสือ/ตำราทางจักษุวิทยา
- Fundamentals of Cataract Surgery (ราคาเล่มละ 800 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง)

- ตำราจักษุวิทยา ฉบับปรับปรุง (ราคาเล่มละ 1200 บาท หากซื้อที่ภาควิชาลดทันที 20% เหลือเพียง 960 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง)

หากท่านใดสนใจสั่งซื้อ ติดต่อได้ที่ คุณกุลธิรัตน์ ก้อนดี โทร. 02-256-4424 หรือ Email : kulthirat.orn@gmail.com


1652original.jpg

การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯและสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

Created 2018-10-10 08:57:00 by คุณ System Administrator 0 Views

การเลือกตั้งประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผลปรากฎว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ได้รับตำแหน่งประธานฯและนายกสมาคมฯ วาระที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ได้แก่ รศ.นพ.อนุชิต ปุญญทลังค์ ประกอบกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบันก็จะหมดลงด้วย คณะกรรมการเลือกตั้ง จึงขอเชิญสมาชิกผู้ที่ยินดีและเต็มใจที่จะทำงานเป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯและสมาคมฯ ซึ่งเป็นกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง 9 ตำแหน่ง1651Sergical.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “ตำราการผ่าตัดทางจักษุวิทยา” โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

Created 2018-10-05 09:51:00 by คุณ System Administrator 0 Views

“ตำราการผ่าตัดทางจักษุวิทยา” โดยกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
 
-สำหรับแพทย์ประจำบ้าน จักษุแพทย์ และพยาบาลจักษุ
-เนื้อหาครอบคลุมการผ่าตัดทางจักษุวิทยาทุกสาขา
-พิมพ์ 4 สีสวยสดทั้งเล่ม 252 หน้า
-รูปภาพประกอบมากกว่า 130 ภาพ


1650original.jpg

ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ APAO 2019

Created 2018-10-02 13:42:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศ เรื่อง ทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการ APAO 2019 ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2019 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

โดยราชวิทยาลัยจะมีทุนสนับสนุน ดังนี้
1. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 3,000 บาทต่อท่านโดยให้สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนดังกล่าว           
2. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน 50% สำหรับจักษุแพทย์อาวุโส (เฉพาะอายุ 65 ปี ขึ้นไป คือเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2497) 
3. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนสำหรับจักษุแพทย์ 3 จังหวัดภาคใต้
***โดยทั้ง 3 ข้อจะต้องดำเนินการลงทะเบียน Early Bird Rate ภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ เท่านั้น 
โดยขอให้ส่งใบเสร็จตัวจริง พร้อมลายเซ็นรับรอง ส่งมาที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และทางราชวิทยาลัยฯจะตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการโอนเงินสนับสนุนให้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม***1638cover docter series.JPEG

“ด็อกเตอร์ซีรีส์”

Created 2018-08-22 14:25:00 by คุณ System Administrator 705 Views

โครงการการ์ตูน ด็อกเตอร์ซีรีส์ เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสานต่อแนวคิดเรื่องความเชื่อใจ “Trust” โดยจะสื่อสารให้สังคมทราบถึงข้อเท็จจริงจากเรื่องจริงที่คนไข้ไม่เคยรู้มาก่อน โดยหวังที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างหมอกับคนไข้เพิ่มมากขึ้น...


1647อ.ประวีณ.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น

Created 2018-09-20 09:03:00 by คุณ System Administrator 48 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ประวีณ  ตัณฑประภา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น (โปรแกรม Thai COC  เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี


1646yung1.jpg

ภาพความคืบหน้าจากผลการประชุมจักษุยั่งยืน

Created 2018-09-20 08:59:00 by คุณ System Administrator 57 Views

ภาพความคืบหน้าจากผลการประชุมจักษุยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561


1645โลโก้ รจท ไม่มีพื้นหลัง.png

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกจักษุแพทย์นายทหารสัญญาบัตร 2 ท่านที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศสูงขึ้น

Created 2018-09-07 11:37:00 by คุณ System Administrator 203 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกจักษุแพทย์นายทหารสัญญาบัตร 2 ท่านที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศสูงขึ้น (อัตรา พลโท) ได้แก่

1.พลตรีนายแพทย์สุทัศน์ วาณิชเสนี
2.พลตรีนายแพทย์วัลลภ เอี่ยมสมบุญ