ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 21 - 30 จาก 308 รายการ


Rama_Logo_Color.png

เชิญแพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมประชุมวิชาการ 10th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents

Created 2018-11-19 12:57:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 10th Neuro-Ophthalmology course for Ophthalmology Residents

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้น ห้อง 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนก่อนวันที่ 9 กพ. 62 ค่าลงทะเบียน 1200 บาท หลังจากวันที่   9 กพ 62 ค่าลงทะเบียน 1400 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ชื่อบัญชี หน่วยประสาทจักษุ   เลขที่บัญชี 026-451942-7

ติดต่อ คุณศิริลักษณ์ 02-2012729

ส่งหลักฐานการชำระเงินที่  email : Lakjiya@yahoo.com


โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 3 สาขา และ research fellow

Created 2017-09-19 10:42:00 by คุณ System Administrator 1667 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี มีความประสงค์รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขา จำนวน อัตราดังนี้

อนุสาขาต้อหิน (Glaucoma) จำนวน อัตรา

อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (Retina) จำนวน อัตา

อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea) จำนวน อัตรา

Research fellow จำนวน อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-8108 ต่อ 2221 

อีเมล์  opd_eye@hotmail.com และ rajavithi.oph@gmail.com 


โลโก้ แพทยสภา.jpg

ขอเชิญบุคลากรทางสาธารณสุขทุกท่าน ทำแบบสำรวจเรื่อง “ภาระงานของบุคลากรสาธารณสุข”

Created 2018-12-04 14:17:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เป็นที่ทราบกันดีว่า โรงพยาบาลของรัฐ มีภาระงานจำนวนมากอันเนื่องมาจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาขอรับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจของผู้ป่วยหรือญาติ รวมทั้งการฟ้องร้องทางกฎหมายต่อบุคลากรและ/หรือสถานพยาบาล ส่งผลให้บุคลากรสาธารณสุขส่วนหนึ่งเสียขวัญและหมดกำลังใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขยังได้กำหนดนโยบายเรื่อง 2P SAFETY อันประกอบด้วย Patient + Personnel 

เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข(Personnel)มีความสุขในการปฎิบัติหน้าที่อันจะส่งผลดีต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย(Patient) จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่าน เสียสละเวลาอันมีค่า เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยการตอบแบบสอบถาม “ภาระงานของบุคลากรสาธารณสุข” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ท่านปฏิบัติงานอยู่อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ คือ “แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค” เพื่อที่ทางกรมการแพทย์จะได้นำไปวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหา อันจะนำไปสู่การผลักดันให้มีมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้การตอบแบบสอบถามดังกล่าวจะใช้เวลาไม่เกิน ๕ นาที และขอรบกวนทุกท่านตอบแบบสอบถามอย่างช้าที่สุด ก่อนวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

“แพทย์” >>>คลิก<<< 

“พยาบาล” >>>คลิก<<< 

“เภสัชกร” >>>คลิก<<< 

“นักเทคนิคการแพทย์” >>>คลิก<<< 

“นักรังสีเทคนิค” >>>คลิก<<<


1669Dry eye.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “โรคตาแห้ง Dry Eye Disease” โดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลิน เลขานนท์

Created 2018-12-03 13:52:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “โรคตาแห้ง Dry Eye Disease” โดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลิน เลขานนท์

“โรคตาแห้ง Dry Eye Disease” 
-สำหรับ  แพทย์ประจำบ้าน จักษุแพทย์ พยาบาลจักษุ และผู้สนใจ
-เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ คำจำกัดความของโรคตาแห้ง ระบาดวิทยาของโรคตาแห้ง พยาธิสรีรวิทยาของโรคตาแห้ง การวินิจฉัยโรคตาแห้ง การรักษาโดนการให้ยา การผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อน มุมมองและความรู้ใหม่ของโรคตาแห้ง
- 254 หน้า กระดาษอาร์ตมัน ราคาเล่มละ 450 บาท 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
 
1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (มีบริการจัดส่งฟรี!, ส่วนลดการขายขึ้นกับศูนย์หนังสือจุฬา) 
 2.  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ติดต่อ  คุณธิติมา โทร 022011533 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด >>>คลิก<<<


Logoพระมงกุฎเกล้า.jpg

กองจักษุกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 2 สาขา

Created 2017-12-13 14:26:00 by คุณ System Administrator 763 Views

กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาต้อหิน และอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา สาขาละ 1 ตำแหน่ง 

1.อนุสาขาต้อหิน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
2.อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้

1.วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา
2.หนังสือรับรองแหล่งทุน(ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร 02-763-3273
โทรสาร 02-354-9309อ.อนุกูล ไทยถานันดร์1.jpg

เชิญชวนสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา

Created 2018-11-19 10:47:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ในปีนี้ ทางแพทยสภาได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564 โดยในการนี้ได้มีสมาชิก ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยลงสมัครรับเลือกตั้ง 1 ท่านคือ นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ลำดับที่ 71

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และหากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน สามารถติดต่อได้ที่ >>>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<<


LOGO CRST.jpg

ขอเชิญเข้าร่วม Line official ชมรมกระจกตาและการแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย

Created 2018-11-19 09:27:00 by คุณ System Administrator 0 Views

สมาชิกจักษุแพทย์ สามารถติดตามข่าวสาร อัพเดตความรู้ทางวิชาการของชมรมกระจกตาและการแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย ได้ทาง official line account @CRST โดย Add line ตาม link นี้หรือ QR code ได้เลยค่ะ line://ti/p/@uub2587n


1665โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2562

Created 2018-11-08 12:40:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบเพิ่มเติม กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีการศึกษา 2562 
จำนวน 2 ตำแหน่ง (อิสระหรือต้นสังกัด)โดยจะสัมภาษณ์
ในวันจันทร์ทีี่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 
กรุณายื่นหลักฐานการสมัครเข้ามาทาง opd_eye@hotmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ทั้งนี้หากเอกสารการสมัครบางชิ้นไม่ครบ สามารถส่งตามมาภายหลังได้


1664LOgomed.jpg

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านเพิ่มเติม

Created 2018-11-08 12:38:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับผู้สมัคร ๒ ตำแหน่ง ทั้งนี้ยังขาดอีก ๒ ตำแหน่ง จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามศักยภาพ ในวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานธุรการ ภาควิชาจักษุวิทยา  โทรศัพท์ ๐๗๔-๔๕๑๓๘๐