ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 21 - 30 จาก 491 รายการ


ขอเชิญส่งผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49

Updated 2023-08-03 07:35:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จะจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49  ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566

โดยจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  (Free Paper & E-Poster)

        - ส่งแบบแสดงความจำนง และบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566


แพทย์ประจำบ้านที่นำเสนอผลงานวิจัยในงานนี้ ถือว่าตรงตามเกณฑ์ การสอบเพื่อใบวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยได้ที่นี่!!


KOS RCOPT

Updated 2023-08-03 07:35:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ KOS-RCOPT Joint Conference in Asian Blepharoplasty ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องคอนเวนชั่น เอ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  


Eye for GP

Updated 2023-08-03 07:35:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญ แพทย์ใช้ทุน แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และแพทย์ปฏิบัติงานผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Essentialophthalmology for general practitioner “สาระสำคัญทางจักษุวิทยา สำหรับแพทย์ทั่วไป” ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ อัตราค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 


2040รางวัล.jpg

จักษุแพทย์ไทยรับรางวัลวิจัยระดับนานาชาติ

Updated 2023-07-06 14:59:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ อาจารย์ แพทย์หญิงสุณี จันทร์แสงเพ็ชร์ และคณะ จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล The JOS International Young Investigator Award 2022 จาก the Japanese Ophthalmological Society 


2038สำเนาของ Research Talk (1).png

การจัดกิจกรรม Research Talk

Updated 2023-07-06 14:42:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯจัดกิจกรรม Research Talk ขึ้นในวันพุธสุดท้ายของทุกเดือน เวลา 19.00-20.30 .โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในการทำงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปรึกษาปัญหาในการทำงานวิจัยของสมาชิกจักษุแพทย์ ลงทะเบียน >>>คลิก<<<


2037RCOPT research logo1.jpg

เผยแพร่ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในจดหมายข่าว Academy Express

Updated 2023-07-06 14:34:00 by คุณ System Administrator 0 Views

Academy Express เป็นจดหมายข่าว อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology ส่งทาง email ทุกสัปดาห์ ถึงสมาชิกของ 19 องค์กร วิชาชีพทางจักษุวิทยาใน Asia Pacific region รวมทั้ง RCOPT ราชวิทยาลัยฯเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์ ติดตาม ผลงานวิจัยของจักษุแพทย์ไทย ในคอลัมน์ ASIA PACIFIC JOURNAL STUDIES ในจดหมายข่าวดังกล่าว


461397429339292342.jpg

Regenerative Medicine in Ophthalmology Conference 2023

Updated 2023-06-27 14:07:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญจักษุแพทย์และผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรม

Regenerative Medicine in Ophthalmology Conference 2023

"the Joint Meeting of Faculty of Medicine, Chulalongkorn University and Faculty of Medicine, Kyoto Prefectural University "

Date: August 11, 2023 

Registration fee: 2,000 THB  >>>Registration<<<

Contact: Tel.086-9842790


2034โปสเตอร์.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ KKU EYE CENTER

Updated 2023-06-02 07:49:00 by คุณ System Administrator 0 Views

งานประชุมวิชาการ KKU Eye Center Annual Meeting Seamless E-SARN Eye Care 24-25 สิงหาคม 25662033original.jpg

ประกาศ ฉบับที่ 3/2566 เรื่อง การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน

Updated 2023-05-31 09:15:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ประกาศ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3/2566

เรื่อง  การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย