ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 21 - 30 จาก 230 รายการ


1511logo ชมรมต้อกระจก.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cataract Day 2017

Created 2017-03-08 09:49:00 by คุณ System Administrator 2335 Views

ด้วยชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย (THSCRS) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติทางตา "Cataract Day 2017" ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ ในการนี้ชมรมชมรมต้อกระจกและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย (THSCRS) ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


***ลงทะเบียนฟรี 300 ท่านแรก***
อัตราค่าลงทะเบียน
จักษุแพทย์/แพทย์ประจำบ้าน  2,200 บาท
บุคลากกรทางด้านจักษุ  2,000 บาท

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 
คุณมาลี ธูปผึ้ง
โทร 02-640-9537 ต่อ 1312
มือถือ 089-121-3691
E-mail : malee.th@gmail.com


1509logo ศิริราช.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งแพทย์ (ช่วยวิจัย) จำนวน 1 อัตรา

Created 2017-03-06 09:16:00 by คุณ System Administrator 2269 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง แพทย์ (ช่วยวิจัย) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
    - เกรดเฉลี่ยสะสม (cGPA) ³ 3.00 หรือ
    - เกรดเฉลี่ยสะสม (cGPA) 2.80-2.99 และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน Scopus database ที่มี Impact factor เป็นชื่อร่วมอย่างน้อย 1 เรื่อง
2. ต้องปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลา
***ติดต่อสอบถาม สุพัตรา สว่างกุล โทร. 02-4198037 
หรือส่งประวัติได้ที่ s.sawangkul@gmail.com


1502LoGO จักษุมูลนิธิย่อ.jpg

การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม APAO 2017

Created 2017-01-20 16:06:00 by คุณ System Administrator 3276 Views

เรียน   สมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

             ตามที่จะมีการประชุม APAO ครั้งที่ 32 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 1-5 มีนาคม 2560  จักษุมูลนิธิแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุนจักษุแพทย์และแพทย์ประจำบ้านที่มีผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยทุนสำหรับการนำเสนอเป็น Free paper presentation และ Poster presentation ทุนละ 10,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<< 


1505Logo Letina thai.jpg

ตรวจสอบรายนามสมาชิกชมรมจอตา

Created 2017-02-10 14:54:00 by คุณ System Administrator 2632 Views

สมาชิกชมรมจอตา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่....


1506logo-chula.png

ฝ่ายจักษุวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

Created 2017-02-22 09:43:00 by คุณ System Administrator 2102 Views

ด้วยหน่วยกระจกตา ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับ  สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง


1467logo เมตตา.png

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาต้อหิน (เพิ่่มเติม)

Created 2016-11-08 15:38:00 by คุณ System Administrator 2981 Views

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ประกาศรับสมัครแพทย์ซึ่งได้รับอนุมัติบัตรสาขาจักษุวิทยา เพื่อคัดเลือกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมต่อยอดสาขาจักษุวิทยาอนุสาขาโรคต้อหิน

โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 และสอบคัดเลือกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

สามารถส่งใบสมัครได้ที่อีเมล์ wanvisa04@gmail.com


rcoptapplogo.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม Cataract day 2017

Created 2017-01-23 09:30:00 by คุณ System Administrator 2743 Views

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม Cataract day 2017 วันที่ 27 - 28 มี.ค. 2560 ที่ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนประชุมได้ที่ " กลุ่มงานจักษุวิทยา  รพ สงฆ์" fax. 023544275 โทร. 0891213691, 026409537#1312 mail: malee.th@gmail.com
ID Line : 0891213691 แจ้งชื่อ-สกุล, ตำแหน่ง, สังกัด, โทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ  ค่าลงทะเบียน 2,200 บาท/ท่าน

ส่ง VDO การผ่าตัด ต้อกระจก และ ผ่าตัดแก้ไขสายตา ได้ที่ นพ.พิชิต  นริพทะพันธุ์  กลุ่มงานจักษุวิทยา  รพ. สงฆ์ 445  ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400 โทรสาร 02 354 4275 โทรศัพท์ 02 640 9537 ต่อ 1312,  1405 ผู้ประสานงาน:  มาลี  ธูปผึ้ง 089 1213691

***รางวัลที่ 1 Ipad และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย***


1503สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.png

ประชาสัมพันธ์ การประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๐

Created 2017-01-20 16:13:00 by คุณ System Administrator 2167 Views

ขอเชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

(The 13th Conference of the Ophthalmic Nurses Practitioner Association of Thailand and the Annual General Meeting 2017)

เรื่อง ทำอย่างไรในการพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพทางตาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนำสู่คนไทยสายตาดีในปีค.ศ.๒๐๒๐

(How to Improve the Quality of Eye Care Services for the Vision 2020 : the Right to Sight through Accessibility and Equity)

ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ. เชียงใหม่

>>>แบบฟอร์มลงทะเบียน<<<

>>>แบบฟอร์มสำรองที่พักโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ<<<


1501logo เชียงใหม่.png

ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด Retina เพิ่มเติม

Created 2017-01-13 11:00:00 by คุณ System Administrator 1897 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด Retina เพิ่มเติม

ขอแจ้งกำหนดการดังนี้
1.รับมัครจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560
2.สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชลอ-สุรพงษ์
3.ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ให้เตรียมหัวข้อวิจัยมานำเสนอจำนวน 4 หัวข้อ
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณธัญญารัตน์ ไชยชนะ โทร 053-935-512 โทรสาร 053-936-121