ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 11 - 20 จาก 308 รายการ

1686jp.JPG

ขอเชิญจักษุแพทย์ส่งผลงานเข้าประกวดรับทุน Oral Presentation Young Ophthalmologist

Created 2019-02-05 14:54:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญจักษุแพทย์ส่งผลงานเข้าประกวดรับทุน Oral Presentation Young Ophthalmologist ที่ประเทศญี่ปุ่นตามรายละเอียดด้านท้าย โดยส่ง บทคัดย่อ ตามที่กำหนดใน >>>link<<<และสาเหตุที่ท่านควรได้รับรางวัลนี้เป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 500 คำ 
มาที่ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เพื่อทาง ราชวิทยาลัยจะได้ส่ง recommendation ที่ปรับแล้ว กลับให้ท่านเพื่อเติมข้อมูลนั้นในแบบฟอร์ม แล้วท่านจะต้องส่งแบบฟอร์มเป็น pdf file ไปยังอีเมล์ jos-award@po.nichigan.or.jp ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามระยะเวลาที่ทางสมาคมจักษุแพทย์ญี่ปุ่นกำหนด1548850409007.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมความรู้ทางจักษุวิทยา Raikhing Ophthalmology Day 2019

Created 2019-02-01 08:42:00 by คุณ System Administrator 0 Viewsผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้
ที่ 081-9445186 คุณขนิษฐา  แคล้วปรปักษ์


Advanced-Cataract-190130.jpg

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cataract Surgery : Advanced Cataract Workshop

Created 2019-01-17 10:34:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cataract Surgery: Advanced Cataract Workshop ในวันที่ 14-18  กุมภาพันธ์ 2562 ณ.อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเรื่องต้อกระจกและการผ่าตัดแก้ไขให้มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปจนถึงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จากประสบการณ์ของวิทยากรทุกๆท่าน ที่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ

อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 2,000 บาท

หากท่านใดสนใจลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ www.chulaophthalmology.org

ติดต่อประสานงาน : คุณธรรมพัฒน์ แสงทอง โทร. 02-256-4420-41681Retina Ramathibodi conference 2019.jpg

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม Retina Ramathibodi Conferene 2019

Created 2019-01-24 13:40:00 by คุณ System Administrator 0 Views***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.กุลจิรัสย์ โทร 082-454-4499***


Poster Residents Workshop on Glaucoma.jpg

ขอเชิญ resident & fellow เข้าร่วมประชุม Glaucoma Workshop for Residents & Fellows

Created 2019-01-11 10:14:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญ resident & fellow เข้าร่วมประชุม Glaucoma Workshop for Residents & Fellows ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์  2562

resident & fellow ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ


1676Card_masterclass2019.png

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ Dry Eye Masterclass “What’s new in dry eye diseases?”

Created 2019-01-07 16:07:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ชมรมกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาแห่งประเทศไทย ร่วมกับบ.ซันเท็น จัดการประชุมวิชาการ หัวข้อ Dry Eye Masterclass “What’s new in dry eye diseases?” ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562   เวลา 8.30-13.00 น.   ณ  โรงแรม Hyatt Regency Sukhumvit (BTS Nana) 

โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (จำนวน 100 ที่นั่ง) 

สามารถลงทะเบียนและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญลักษณ์ ปิติภัทรสมบูรณ์ 
THANYALAK.PITIPATARASOMBOON@SANTEN.COM  โทร.02-060-5561 ต่อ 2007 


poster-Varying-Presentations-of-Optic-Neuritis-Edit-16-12-61.jpg

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "Varying Presentation of Optic Neuritis"

Created 2019-01-04 09:08:00 by คุณ System Administrator 0 Views

"ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับชมรมประสาทจักษุวิทยาแห่งประเทศไทย เรียนเชิญ จักษุแพทย์ ประสาทจักษุแพทย์ อายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและ แพทย์ พยาบาล  และผู้สนใจทุกท่าน เข้าฟังการประชุม “Varying Presentations of Optic Neuritis” ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ. จุฬาลงกรณ์


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน online ได้ทาง QR code ใน poster หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณ ธรรมพัฒน์ แสงทอง 02-256-4142, 02-256-4420-4 หรือที่เว็บไซต์ www.chulaophthalmology.org รับจำนวนจำกัด 120 ท่าน"


สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.png

ขอเชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕

Created 2017-01-20 16:13:00 by คุณ System Administrator 4963 Views

ประชุมวิชาการการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาและพยาบาลที่ปฎิบัติงานดูแลผู้ป่วยทางจักษุ ครั้งที่ 15

เรื่อง“การส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพและการเสริมสร้างทักษะเพื่อสุขภาพตาที่ดี”

(Health Literacy of Eye Nurse to care people for good eye health)

ระหว่างวันที่ 24-26มกราคม2562  ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ


>>ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม<<


>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน<<


>>ดาวน์โหลดกำหนดการประชุม<<