ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 11 - 20 จาก 254 รายการ

1599cover เกณฑ์หลักสูตร.jpg

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)

Created 2017-12-27 13:56:00 by คุณ System Administrator 731 Views

ขอเชิญชวนสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

"เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)"
โดยท่านสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาได้ที่ E-mail admin@rcopt.org


1580rcoptapplogo.jpg

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2561

Created 2017-10-18 15:24:00 by คุณ System Administrator 3317 Views

ประกาศราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑
……………………………

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยาประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ดังต่อไปนี้


1503สมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา.png

ขอเชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔

Created 2017-01-20 16:13:00 by คุณ System Administrator 4712 Views

ขอเชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการสมาคมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

เรื่อง “มาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา และพยาบาลที่ปฏิบัติงานสาขาตาเพื่อการดูแลสุขภาพตาประชาชนที่เข้าถึงและพึ่งได้ ยุค 4.0”

“ The Professional Standards and Ethics for Ophthalmic Nurses in Eye Health Care Among Population for Accessibility andReliability in Thailand 4.0 Era ”

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร


1595Logoพระมงกุฎเกล้า.jpg

กองจักษุกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

Created 2017-12-13 14:26:00 by คุณ System Administrator 582 Views

กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้

1.วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา
2.หนังสือรับรองแหล่งทุน(ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร 02-763-3273
โทรสาร 02-354-9309

1483โลโก้ ขอนแก่น.gif

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ

Created 2016-12-13 13:36:00 by คุณ System Administrator 1085 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 4 สาขาวิชา ดังนี้

1. อนุสาขาโรคจอตาและวุ้นตา     จำนวน     3  อัตรา          

2. อนุสาขาโรคกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ    จำนวน     2  อัตรา

3. อนุสาขาโรคต้อหิน   จำนวน     1  อัตรา

4. อนุสาขาโรคตาเด็กและตาเข    จำนวน     1  อัตรา          

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561


1402logo_style1.png

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่าง ๆ จำนวน 3 สาขา

Created 2015-11-30 08:51:00 by คุณ System Administrator 2887 Views

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เปิดรับสมัครแพทย์ต่อยอดอนุสาขาต่าง ๆ จำนวน 3 สาขา ดังนี้


1. อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา      จำนวน 2  อัตรา (หลักสูตร 2 ปี)
2. อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง     จำนวน 2 อัตรา  (หลักสูตร 2 ปี)
3. อนุสาขาต้อหิน    จำนวน 3 อัตรา (หลักสูตร 1 ปี)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันทื่ 31 มกราคม 2561 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ID Line : vanessa.lertwilai
Tel : 099-3385847  


1598rcoptapplogo.jpg

ขอเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด

Created 2017-12-21 16:16:00 by คุณ System Administrator 501 Views

ในวาระปีใหม่ที่จะถึงนี้ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศ ขอเชิญชวนสมาชิกจักษุแพทย์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญบริจาคเงินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด ทั้ง 3 แห่ง และสามารถนำใบเสร็จจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาไปลดหย่อนภาษีได้