ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 11 - 20 จาก 488 รายการ

2103original.jpg

เชิญสมาชิกเสนอชื่อเพื่อเข้าพิจารณา ICO Awards and Medals to be awarded in 2024

Updated 2024-02-09 12:43:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ICO Awards and Medals to be awarded in 2024

Nominations are called for the following ICO Medals:

1. ICO Bietti Medal

2. ICO Bruce Spivey Ophthalmic Education Award

3. ICO Jules François Golden Medal

4. ICO Tadeusz Krwawicz Gold Medal


2101original.jpg

ประกาศ ฉบับที่ 1/2567 เรื่อง การประกวดผลงานนวัตกรรมสำหรับจักษุแพทย์

Updated 2024-02-01 14:31:00 by คุณ System Administrator 0 Views


ประกาศ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2567

เรื่อง การประกวดผลงานนวัตกรรมสำหรับจักษุแพทย์ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


original.jpg

The Japanese Ophthalmological Society International Young Investigator Award

Updated 2024-01-30 09:50:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญสมาชิกจักษุแพทย์ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี (นับถึง 1 มกราคม 2025)

สมัคร The Japanese Ophthalmological Society International Young Investigator Award

The Japanese Ophthalmological Society (JOS) International Young Investigator Award is offered to as many as 5 young ophthalmologists across the Asia-Pacific region every year. The Award is in recognition of the high scientific level of their paper published in a peer-reviewed journal in the field of ophthalmology and visual science. Awards for the year 2024 will be granted to individuals applying with a paper of publication date (including online publication) during the period of January through December 2023.

ส่งเอกสารการสมัครมาที่ admin@rcopt.org ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2567 
เขียนหัวข้ออีเมล์ สมัคร"The Japanese Ophthalmological Society International Young Investigator Award*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด*


IMG_20231206_0003.jpg

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์ หลากหลายสาขา 30 อัตรา

Updated 2023-12-07 13:34:00 by คุณ System Administrator 0 Views

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อเติบโตก้าวไปข้างหน้ากับเรา พร้อมความก้าวหน้าทางอาชีพ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567

สมัคร >>>คลิก<<<


thumbnail (1).jpg

เชิญแพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมประชุมวิชาการ 15th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents

Updated 2023-12-07 13:16:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 15th Neuro-Ophthalmology course for Ophthalmology Residents

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี


ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 พค. 67 ค่าลงทะเบียน 1200 บาท ตั้งแต่วันที่ 7 พค 67  เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียน 1400 บาท

(ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี หน่วยประสาทจักษุ เลขที่บัญชี 026-451942-7)


>>>คลิกเพื่อลงทะเบียน<<<


โปสเตอร์0.4.png

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 อัตรา

Updated 2023-11-30 12:41:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-419-8037เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2567

Updated 2023-11-23 16:09:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2567


โลโก้โรงพยาบาลราชวิถี.jpg

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหลายสาขา

Updated 2023-11-16 21:46:00 by คุณ System Administrator 0 Views

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ดังนี้

อนุสาขาต้อหิน  จำนวน 2 อัตรา  หลักสูตร 1 ปี
อนุสาขาจอตาและวุ้นตา  จำนวน 3 อัตรา  หลักสูตร 1 ปี
อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา  จำนวน 1 อัตรา  หลักสูตร 1 ปี
แพทย์ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา  หลักสูตร 2 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 ธันวาคม 2566 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-206-2900 ต่อ 11400 
นางสาวนฤชา อยู่สบาย และ นางสาวประไพ คำพิละ
อีเมล์ eyeoffice2221@hotmail.com


LOgomed.jpg

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ

Updated 2023-11-09 14:53:00 by คุณ System Administrator 1270 Views

ด้วยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการฝึกอบรม 2567 สาขาต่างๆ ดังนี้

-  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจอตาและวุ้นตา เปิดรับ ๒ ตำแหน่ง
-  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและตาเข เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง
-  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาต้อหิน เปิดรับ ๑ ตำแหน่ง

โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>>คลิก<<<
หรือสอบถามรายละเอียด โทร. ๐๗๔-๔๕๑๓๘๐ 


โลโก้พระมงกุฎเกล้า.jpg

กองจักษุกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567

Updated 2023-11-09 14:47:00 by คุณ System Administrator 763 Views

กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ดังนี้

อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา จำนวน 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566

โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้
1.วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา
2.หนังสือรับรองแหล่งทุน(ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทร 02-763-3273
โทรสาร 02-354-9309