ข่าวสารและกิจกรรม

แสดงข่าวสารและกิจกรรมของราชวิทยาลัยฯ

แสดง 11 - 20 จาก 326 รายการrcoptapplogo.jpg

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุน เข้าร่วมประชุมวิชาการ the 122 st Annual Meeting of the Korean..

Created 2019-01-10 10:36:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ตามที่ คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ Korean Ophthalmological Society ได้สนับสนุนทุนค่าเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมจำนวน US$1000 ต่อ 1 ท่าน ทั้งหมด 3 ทุนจากประเทศไทย ราชวิทยาลัยได้พิจารณาผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 3 ทุนดังนี้ 

1.พญ.สร้อยศรี เธียรธัญทิพ

2.นพ.อภิพล อินโอภาส

3.นพ.สุนันทชัย สุรวัติเสถียร

***ทางผู้จัดประชุมจะส่งรายละเอียดให้ผู้ที่ได้รับทุนอีกครั้งทางอีเมล์ที่ได้ให้ไว้***

***ผู้ที่ได้รับทุนต้องกลับมาเขียนบทความฟื้นฟูวิชาการ หรืองานวิจัย ลงจักษุเวชสารจำนวน 1 เรื่อง***


1713ตรากระทรวงสาธารณสุขใหม่.png

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม กรมการแพทย์ ASEAN Ophthalmology meeting

Created 2019-07-31 13:16:00 by คุณ System Administrator 0 Views

เรื่อง Glaucoma imaging 2020 วันที่ 8 สิงหาคม 2019 เวลา 10.00 -16.00 น.

มีวิทยากรทั้งไทยและ ASEAN มาบรรยาย ทั้ง Anterior,  posterior segment imaging เช่น UBM, ASOCT, OCT, OCT-A, AI
ที่ Chatrium Riverside hotel  Free registration พร้อม coffee break และ อาหารกลางวัน 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code


Logo แพทยสมาคม.jpg

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้สมควรรับรางวัลและทุนต่างๆ ประจำปี 2562

Created 2019-07-26 13:06:00 by คุณ System Administrator 0 Views

คณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้พิจารณาจัดหารางวัลและทุนต่างๆ ของแพทยสมาคมฯ มอบให้แก่สมาชิก
สำหรับในปี 2562 โดยจัดสรรรางวัลและทุนต่างๆ ดังนี้ 

1. รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ 
2. รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ
3. ทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ
4. ทุนมูลนิธิทาเคดา
5. กองทุนวิจัย “นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” 


1711poster.jpg

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Pterygium workshop”

Created 2019-07-22 11:03:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Pterygium workshop” ในวันที่ 2 สิงหาคม 62 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยการบรรยายเปิดรับจำนวน 30 ที่นั่ง และ Wet LAB จำนวน 5 ที่นั่ง

โดยโปรดลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซค์ >>คลิกเพื่อลงทะเบียน<<  มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
(รับจำนวนจำกัด หากจำนวนเต็มจะติดต่อกลับแจ้งให้ทราบ ท่านจะไม่เสียค่าลงทะเบียน)  >>รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก<<   หรือติดต่อ คุณประวีวริญท์ เบอร์ 02-256-44221709IMG_20190712_0004.jpg

ขอเรียนเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ ในส่วน (ร่าง) ทักษะหัตถการ สำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

Created 2019-07-12 19:45:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเรียนเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ในส่วน (ร่าง) ทักษะหัตถการ สำหรับบัณฑิตแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
เริ่มแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562kos.JPG

Korean Ophthalmological Society] The 122nd Annual Meeting of the KOS

Created 2019-07-10 09:07:00 by คุณ System Administrator 0 Views

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน เข้าร่วมประชุมวิชาการ the 122nd Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society  


สมาคมจักษุแพทย์เกาหลี (Korean Ophthalmological Society) จะจัดงานประชุมประจำปี 2019 ครั้งที่ 122 ณ Walkerhill Hotel, กรุงโซล, ประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2562