ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “จักษุวิทยา รามาธิบดี” โดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Updated 2018-11-01 14:36:00


ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งซื้อ “จักษุวิทยา รามาธิบดี” โดยภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

-สำหรับ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน จักษุแพทย์ พยาบาลจักษุ และผู้สนใจ
-เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับจักษุวิทยาที่สำคัญ
- 352 หน้า
ราคาเล่มละ 399 บาท 
 
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ (มีบริการจัดส่งฟรี!, ส่วนลดการขายขึ้นกับศูนย์หนังสือจุฬา)
2.  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ติดต่อ คุณชุติกุล หรือ คุณธิติมา โทร. 02-2012729 หรือ 022011533 ในวันและเวลาราชการ 

รายละเอียด >>>คลิก<<<