การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 37 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ร่วมกับ THE 3rd APGC CONGRESS, CHIANG MAI

Updated 2016-07-25 13:09:00


การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 37 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ร่วมกับ the 3rd ASIA-PACIFIC GLAUCOMA CONGRESS 14-16 JULY 2016 CHIANG MAI, THAILAND รายละเอียดคลิก http://apgc2016.apglaucomasociety.org/