ติดต่อเรา

Updated 2014-08-17 21:31:00


ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร. 02-718-0715-6 
โทรสาร (662) 718-0717

E-Mail : admin@rcopt.org

 

The Royal College of Ophthalmology of Thailand (RCOPT)

10th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soomvijai, Petchaburi Road Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 
Tel : (662) 718-0715-6 
Fax : (662) 718-0717

E-Mail : admin@rcopt.org