ลูกตาไม่นิ่งมองไม่ชัดเจน

Topic started 2015-05-02 09:09:00 by keng ruegyam 185.24.207.xxx


น้องสาวอายุ 21 ปีครับ อาการ ลูกตาของเธอมันกลิ่งไปมาตลอด มองเห็นไม่ชัดเจน ระยะของการจ้องมองจะต้องหยิบสิ่งของเข้ามาใกล้ตามากๆ ใกล้สุด 1 นิ้ว ประวัติ หลังคลอดได้ 14 วัน ต้องเข้ารักษาอาดารหายใจไม่สะดวก เข้าตู้อบ มีอาการชักเกรงร่วมด้วยเป็นระยะ เริ่มเดิน ในปีที่ 5 แต่ทรงตัวไม่ได้ ได้รับการวินิจฉัยพฒนาการช้า 


้รื่องตาและการมองเห็น กระผมขอคำชี้แนะด้วยครับ ว่า อาการดังกล่าวมาจากสาเหตุใดได้บ้าง และมีวิธีในการรักษาเยียวยาบ้างไหมครับ ข้อปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อรักษาการมองเห็นไม่ให้แย่ลงกว่าเดิมที่เป็นอยู่ต้องอย่างไรบ้าง ขอบพระคุณครับ kengcom2010@hotmail.com เก่ง  ฤกษ์ยามผมว่าคำถามคงยากที่จะมีผู้ใดตอบได้ ขอโทษที่มารบกวนหน้าเว็ปและทำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่นะครับ

Replied 2015-05-03 08:28:00 by 185.24.207.xxx

สาเหตุของอาการมีหลายอย่างมากตรับ ตั้งแต่สาเหตุจากตาเอง สาเหตุจากสมอง ไม่สามารถให้คำตอบได้ ณ ที่นี้ จำเป็นต้องได้รับการตรวจก่อนครับ จากที่เห็นคิดว่าคงได้รับคำปรึกษาจากแพทย์มาบ้างแล้วหากไม่เข้าใจให้เรียนปรึกษาแพทย์ท่านเดิมได้ครับ หรือหากต้องการความเห็นจากท่านอื่นก็ต้องไปเริ่มการตรวจใหม่ซึ่งเข้าใจว่าจะมีการตรวจหลายอย่าง จึงแนะนำให้นำประวัติที่เคยตรวจไปด้วย

Replied 2015-06-01 22:12:00 by 1.46.207.xxx

Please enter the letters as they are shown in the image above.
Letters are not case-sensitive.